» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Saturday, September 30, 2023

30-09-2023 Karunya KR-621 Kerala Lottery Result

KERALA STATE LOTTERY - RESULT

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
KERALA STATE LOTTERIES SEPTEMBER 2023

Kerala Lottery Result 30.09.2023

Live Karunya Lottery Result KR-621
Live Result Starting At 03:01pm
Official Result updations start from 04:05 PM onwards

www.keralalotteryresults.in
Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Karunya KR-621 Result. Karunya Weekly lottery MRP is Rs.40/- only. Karunya Lottery Results on 30.09.2023, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 30-09-2023 Out 3:01 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. official Karunya KR-621 Results PDF will be available after 4:05 PM on their official website keralalotteries.net.

Kerala Lottery Previous Results

Check the 30.9.2023 Kerala lottery result and winning numbers, The first prize winning number is "KR 713201". The first Prize amount of 80 lakhs is received from "PALAKKAD" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Karunya KR 621 Kerala Lottery Result announced on 30.09.2023. The first prize is only 80 lakhs Today Kerala samsthana bhagyakuri Saturday result is Karunya (KR-621) 30-09-2023 weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

KERALA STATE LOTTERIES - RESULT

"Kerala Lottery Result Today"

30-09-2023 Saturday Kerala Official Lottery Results
Karunya Lottery Result KR.621

1st Prize ₹80,00,000/- [80 Lakhs]  
KR 713201 (CHITTUR)
Agent Name: PRIYA M
Agency No.: P 6350
---
---
Consolation Prize ₹8,000/-
KN 713201
KO 713201
KP 713201
KR 713201
KS 713201
KT 713201
KU 713201
KW 713201
KX 713201
KY 713201
KZ 713201
 
 2nd Prize ₹5,00,000/- [5 Lakhs]
KU 495426 (GURUVAYOOR)
Agent Name: GHEEVAR M J
Agency No.: R 6091
 
3rd Prize ₹100,000/- [1 Lakh]
1) KN 817111 (KASARAGOD)
2) KO 909513 (CHITTUR)
3) KP 417495 (WAYANADU)
4) KR 210526 (THRISSUR)
5) KS 192416 (THRISSUR)
6) KT 373073 (ALAPPUZHA)
7) KU 450001 (KOLLAM)
8) KV 163226 (THIRUVANANTHAPURAM)
9) KW 118496 (ATTINGAL)
10) KX 254451 (ERNAKULAM)
11) KY 427131 (KOTTAYAM)
12) KZ 459136 (CHITTUR)
---
---
For the tickets ending with the following numbers
4th Prize ₹5,000/-  
0553  1467  2269  3516  3863  4823  4852  5622  5875  6248  6474  7097  7499  7689  7892  8155  8915  9601

5th Prize ₹2,000/-
1597  4033  5460  6460  7042  7054  7684  8737  9474  9842
 
6th Prize ₹1,000/- 
1520  1699  1947  2987  3746  3772  4023  4077  5842  6126  6244  7357  8314  8442
---
---
7th Prize ₹500/-   
0013  0045  0096  0115  0381  0679  0890  0992  0999  1108  1133  1425  1581  1601  1626  1692  2028  2607  2696  3262  3339  3556  3614  3669  3756  3782  3815  3920  4066  4281  4462  4506  4566  4672  4673  4787  4946  5150  5186  5229  5244  5318  5419  5723  5893  5974  6089  6209  6520  6626  6692  6716  6941  6942  7103  7105  7254  7340  7671  7733  7897  8301  8509  8600  8609  8683  8850  8910  8922  8995  9094  9163  9203  9217  9308  9413  9457  9612  9698  9808
 
8th Prize ₹100/-   
0051  0085  0346  0477  0611  0783  0943  0991  1046  1206  1214  1243  1295  1380  1489  1559  1562  1761  1789  1961  2113  2124  2143  2217  2275  2346  2352  2398  2433  2469  2716  2774  2849  2850  2936  3065  3074  3208  3257  3285  3400  3412  3505  3534  3578  3736  3866  3939  4013  4149  4185  4390  4468  4492  4609  4704  4733  4777  4988  5048  5063  5350  5484  5523  5543  5552  5728  5866  5926  5954  5963  6021  6070  6179  6224  6252  6305  6351  6352  6373  6394  6416  6423  6459  6656  6746  6768  6808  6921  6973  7011  7073  7081  7149  7241  7400  7603  7614  7877  8027  8058  8071  8124  8231  8451  8596  8668  8849  8867  8949  8956  9068  9120  9332  9371  9477  9511  9673  9691  9718  9737  9753  9828  9928
 
The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

PDF
kr-621-live-karunya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-30-09-2023-keralalotteryresults.in_page-0001

kr-621-live-karunya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-30-09-2023-keralalotteryresults.in_page-0002

kr-621-live-karunya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-30-09-2023-keralalotteryresults.in_page-0003
 
Kerala Lottery winning number KR-621 and 30/09/2023 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with id proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 30.09.23 Karunya KR 621 Live Today: The first prize is worth Rs 80 lakh, while the second and third prizes are Rs 5 lakh and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Karunya Lottery KR621 the Draw was held on 30/09/23 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07% plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2023