» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Saturday, September 23, 2023

Kerala Lottery 24-09-2023 Akshaya AK-618 Result Today

Kerala Lottery Result Today

KERALA STATE LOTTERIES RESULTS SEPTEMBER 2023

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി ഇന്നത്തെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം

LIVE Result 24-09-2023 Starts From 3 PM Onwards

---

Kerala Lottery Result Today 24.09.2023 Official Result Declared

Name of Lottery

Akshaya AK-618

Live Result Available Time

3 PM

Venue

Gorkhy Bhavan, Near Bakery Junction, Thiruvananthapuram

Akshaya Lottery Prize Money

1st Prize

Rs.70 Lakhs

2nd Prize

Rs.5 Lakhs

3rd Prize

Rs.1 Lakh

4th  Prize

Rs.5000

5th  Prize

Rs.2000

6th  Prize

Rs.1000

7th  Prize

Rs.500

8th Prize

Rs.100

---

ഇന്നത്തെ കേരള ലോട്ടറി ഫലം | Kerala Lottery Result Today | கேரள லாட்டரி முடிவு இன்று | কেরালার লটারির ফলাফল আজ | केरल लॉटरी परिणाम आज | ఈ రోజు కేరళ లాటరీ ఫలితం | 


ശ്രദ്ധിക്കുക! ടിക്കറ്റ് വാങ്ങുന്നവർ
ടിക്കറ്റിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചാൽ നിരവധി സുരക്ഷ സംവിധാനങ്ങളുള്ള ടിക്കറ്റിന് അവകാശമുന്നയിക്കുന്നതിനു തടസമാകും. ആയതിനാൽ ടിക്കറ്റ് ഭദ്രമായി സൂക്ഷിക്കണം. 5000 രൂപയില്‍ താഴെ സമ്മാനം ലഭിച്ചവര്‍, തുക കൈപ്പറ്റുന്നതിനായി ടിക്കറ്റുമായി കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ലോട്ടറികടകളെ സമീപിക്കണം. 5000ത്തിനു മുകളിലാണ് സമ്മാനമെങ്കില്‍ ടിക്കറ്റും തിരിച്ചറിയല്‍ രേഖകളുമായി ഏതെങ്കിലും ബാങ്കിലോ ഗവണ്‍മെന്റ് ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ എത്തണം.

How can I buy the Kerala lottery? 👈View here
Today's Kerala Lottery Guessing Winning Numbers 👈View here
Upcoming Kerala Lotteries List 👈View here
Which lottery is best in Kerala? Full List 👈View here
Kerala Lottery Onam bumper winner news 👈View here

 

Kerala Lottery Ticket Won Winners Number Online 2023
Kerala Lottery Chart 2023 download | Kerala Lottery Results Last 30 Days
(Check Winning Numbers List) Latest Official Kerala Lottery Result Chart 2023

---

Kerala State Lottery Result 2023

Today and Previous Lottery Results

www.keralalotteryresults.in

24-09-2023 Akshaya AK 618 Results

23-09-2023 Karunya KR 620 Results

22-09-2023 Nirmal NR 347 Results

21-09-2023 Karunya Plus KN 488 Results

20-09-2023 Thiruvonam Bumper BR 93 Results

19-09-2023 Sthree Sakthi SS 381 Results

18-09-2023 Win Win W 736 Results

17-09-2023 Akshaya AK 617 Results

16-09-2023 Karunya KR 619 Results

15-09-2023 Nirmal NR 346 Results

14-09-2023 Karunya Plus KN 487 Results

13-09-2023 Fifty Fifty FF 65 Results

12-09-2023 Sthree Sakthi SS 380 Results

11-09-2023 Win Win W 735 Results

10-09-2023 Akshaya AK 616 Results

09-09-2023 Karunya KR 618 Results

08-09-2023 Nirmal NR 345 Results

07-09-2023 Karunya Plus KN 486 Results

06-09-2023 Fifty Fifty FF 64 Results

05-09-2023 Sthree Sakthi SS 379 Results

04-09-2023 Win Win W 734 Results

03-09-2023 Akshaya AK 615 Results

02-09-2023 Karunya KR 617 Results

01-09-2023 Nirmal NR 344 Results

31-08-2023 Karunya Plus KN 485 Results

30-08-2023 Fifty Fifty FF 63 Results

28-08-2023 Win Win W 733 Results

27-08-2023 Akshaya AK 614 Results

26-08-2023 Karunya KR 616 Results

25-08-2023 Nirmal NR 343 Results

24-08-2023 Karunya Plus KN 484 Results

23-08-2023 Fifty Fifty FF 62 Results

---

Live Telecast on Malayalam TV Channels

Kerala Lottery Official Result (केरल लॉटरी परिणाम आज) available at 02:59 pm Kerala Lotteries. 
Live Telecast is started on Kairali TV, Kaumudy TV, and Jai Hind TV
 

Weekly Lottery List and Draw Day 2023

---

Name of Day

Name of Lottery

Monday

Win-Win

Tuesday

Sthree Sakthi

Wednesday

Fifty Fifty

Thursday

Karunya plus

Friday

Nirmal

Saturday

Karunya

Sunday

Akshaya

---

Kerala Lottery Prize Claim

Prize winners should submit their winning tickets within 30 days of the draw (Kerala State Lotteries - Kerala lottery results). If the prize money is less than Rs.5000/-, the winners can claim it at any lottery shop in Kerala. If the prize money is above Rs.5000/-, Winners may be needed to submit their tickets with ID documents to a bank or government lottery office in order to make a claim. The Kerala lottery tax deduction is 30%, and the agent commission is 10% of the prize amount.

Kerala Bumper Lottery Draw Month

---

Name of Bumper Lotteries

Month of Draw

Xmas New Year Lottery

January

Summer Bumper Lottery

March

Vishu Bumper Lottery

May

Monsoon Bumper Lottery

July

Thiruvonam Bumper Lottery

September

Pooja Bumper Lottery

November

---

Frequently Asked Questions on Kerala Lottery Today

When Will be Kerala lottery result be Today available?
Today result available from 3 pm
 
When is the Kerala lottery live-streaming starting?
Today 3 PM Onwards
 
How do I check my lottery results?
Visit www.keralalotteryresults.in or keralalotteries.net

Which is the running bumper lottery in Kerala?
Thiruvonam Bumper lottery BR 93 first prize worth 25 crore
 
Where to check Today Kerala lottery result AK 618?
Akshaya Lottery AK 618 Results
 
When will be Kerala lottery result 24.09.2023 available?
at 3 pm
 
Is Kerala a lottery state?
Kerala was the first state in India to establish a lottery department in 1967. The late Shri. E. M. S. Namboodiripad, the former Chief Minister of Kerala, brought forward the ideal concept. In 1967 On September 1 the lottery department was constituted and on the next month, that is on November 1, the department released its first lottery ticket. The first prize money was Rs. 50,000, and the ticket was worth Rs. 1. Now there are seven weekly lotteries and six bumper lotteries are being released by the department.
 
How many lotteries are there in Kerala?
Directorate of Kerala State Lotteries launched 6 weekly, 1 Monthly, and six Mega Bumper lotteries.
The next draw is for Thiruvonam Bumper 2023 (BR 93) & the result will be declared on 20-09-2023. All Kerala Bumper lotteries draw will be held at 2.00 pm.
 
What is the price of the Kerala State Government Lottery Ticket Rate? 
Weekly lottery rates are WIN-WIN Rs 40STHREE SAKTHI Rs 40AKSHAYA Rs 40KARUNYA PLUS Rs 40NIRMAL Rs 40KARUNYA Rs 40FIFTY FIFTY Rs.50 and the BUMPER Lotteries Price varies depends upon the prize amount (Rs 200 to Rs 300)