» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Saturday, October 14, 2023

15-10-2023 Akshaya AK-621 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 15 October 2023

Kerala State Lottery Result 15/10/2023: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Akshaya AK-621 Result. Akshaya Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Akshaya Lottery Result on 15.10.2023, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 15-10-2023 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Akshaya AK-621 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Akshaya Lottery Result AK-621

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---

Kerala Lottery Result Today 15.10.2023

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "AM 905786". The first Prize amount of 70 Lakhs is received from the "THIRUVANANTHAPURAM" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Akshaya AK 621 Kerala Lottery Result announced on 15.10.2023. The first prize is 70 Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Sunday Result is Akshaya (AK-621) 15-10-2023 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

15-10-2023 Sunday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Akshaya Lottery Result AK.621
അക്ഷയ എ.കെ 621
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Akshaya 1st Prize
Rs.70,00,000/-
AM 905786 (NEYYATTINKARA)

Agent Name: RAKHI KRISHNA
Agency No.: T 8597

---
---
Akshaya Consolation Prize
Rs.8,000/- 
AA 905786
AB 905786
AC 905786
AD 905786
AE 905786
AF 905786
AG 905786
AH 905786
AJ 905786
AK 905786
AL 905786

Akshaya 2nd Prize
Rs.5,00,000/-
AM 145262 (THRISSUR)

Agent Name: BABU K G
Agency No.: R 8730

---

---
Akshaya 3rd Prize
Rs.100,000/-1) AA 297269 (MOOVATTUPUZHA)
2) AB 953686 (MOOVATTUPUZHA)
3) AC 758515 (KANNUR)
4) AD 679956 (KARUNAGAPALLY)
5) AE 359782 (ERNAKULAM)
6) AF 943303 (ADIMALY)
7) AG 747299 (THAMARASSERY)
8) AH 100541 (PALAKKAD)
9) AJ 429471 (PALAKKAD)
10) AK 413576 (WAYANADU)
11) AL 624022 (WAYANADU)
12) AM 966785 (VADAKARA)

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Akshaya 4th Prize
Rs.5,000/-
0031  1034  2331  3800  5020  5846  6034  6331  6746  7318  7354  7480  7630  7879  8131  8905  8965  9354

Akshaya 5th Prize
Rs.2,000/-
2374  3284  3993  5670  5948  6699  7672


Akshaya 6th Prize
Rs.1,000/-
0142  0633  0697  1005  1360  1439  2204  2274  2463  3706  3827  3951  4227  4723  4985  5485  6080  6330  7064  7330  7823  8586  9168  9469  9577  9588

---

---
Akshaya 7th Prize
Rs. 500/-
0081  0103  0519  0700  0726  1083  1084  1261  1643  1685  1709  1979  2028  2218  2460  2611  2693  2836  3214  3225  3239  3347  3464  3566  3569  3828  3930  4013  4072  4102  4608  4609  4796  4815  4946  5263  5309  5642  5656  6555  6610  6728  6767  7123  7141  7199  7254  7260  7477  7481  7596  7645  7702  7719  7995  8164  8226  8281  8379  8459  8472  8474  8638  8734  8813  8827  9264  9350  9589  9660  9852  9938

---

---
Akshaya 8th Prize
Rs. 100/-
0080  0083  0215  0248  0427  0551  0732  0795  0804  0835  0851  0973  1018  1031  1150  1337  1385  1388  1402  1501  1665  1695  1734  1824  1868  2005  2011  2099  2101  2457  2521  2536  2620  2629  2734  2740  2766  2907  2940  2972  3065  3148  3290  3331  3362  3380  3543  3576  3619  3748  3788  4028  4270  4275  4337  4366  4404  4601  4773  4940  4961  5024  5087  5130  5258  5327  5472  5575  5594  5750  5779  5870  5890  5900  5946  5964  6020  6091  6131  6212  6251  6387  6644  6684  6781  6974  7075  7229  7506  7591  7620  7675  7744  7841  7896  7935  7947  7963  8003  8013  8038  8066  8071  8126  8241  8242  8298  8482  8608  8623  8630  8702  8746  8798  8866  8922  8926  8984  9045  9562  9661  9665  9759

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
ak-621-live-akshaya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-15-10-2023-keralalotteryresults.in_page-0001

ak-621-live-akshaya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-15-10-2023-keralalotteryresults.in_page-0002

ak-621-live-akshaya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-15-10-2023-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Akshaya Lottery Results

Kerala Lottery winning number AK-621 and 15/10/2023 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 15.10.23 Akshaya AK 621 Live Today: The first prize is worth Rs 70 Lakhs, while the second and third prizes are of Rs 5 Lakhs and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Akshaya Lottery AK621 the Draw was held on 15/10/23 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2023

[ Back to Home ]