» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Wednesday, October 25, 2023

26-10-2023 Karunya Plus KN-493 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 26 October 2023

Kerala State Lottery Result 26/10/2023: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Karunya Plus KN-493 Result. Karunya Plus Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Karunya Plus Lottery Result on 26.10.2023, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 26-10-2023 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Karunya Plus KN-493 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Karunya Plus Lottery Result KN-493

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---

Kerala Lottery Result Today 26.10.2023

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "PZ 261309". The first Prize amount of 80 Lakhs is received from the "THIRUVANANTHAPURAM" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Karunya Plus KN 493 Kerala Lottery Result announced on 26.10.2023. The first prize is Eighty Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Thursday Result is Karunya Plus (KN-493) 26-10-2023 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

26-10-2023 Thursday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Karunya Plus Lottery Result KN.493
കാരുണ്യ പ്ലസ് കെ. എൻ 493
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Karunya Plus 1st Prize
Rs.80 Lakhs
PZ 261309 (THIRUVANANTHAPURAM)

Agent Name:
Agency No.:

---
---
Karunya Plus Consolation Prize
Rs.8,000/- 
PN 261309
PO 261309
PP 261309
PR 261309
PS 261309
PT 261309
PU 261309
PV 261309
PW 261309
PX 261309
PY 261309

Karunya Plus 2nd Prize
Rs.10,00,000/-
PW 893895 (KARUNAGAPALLY)

Agent Name: ARUN S
Agency No.: Q 6943

---

---
Karunya Plus 3rd Prize
Rs.
1 Lakh
1) PN 423522 (ERNAKULAM)
2) PO 512431 (MANANTHAVADY)
3) PP 350332 (ALAPPUZHA)
4) PR 724864 (THIRUVANANTHAPURAM)
5) PS 776682 (PALAKKAD)
6) PT 939396 (IRINJALAKUDA)
7) PU 108241 (CHERTHALA)
8) PV 910078 (THIRUVANANTHAPURAM)
9) PW 759956 (KAYAMKULAM)
10) PX 700748 (MALAPPURAM)
11) PY 943402 (ERNAKULAM)
12) PZ 542152 (KANHANGAD)

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Karunya Plus 4th Prize
Rs.
5000/-
0941  1020  1048  1738  1990  2293  3809  3871  3968  4142  4828  6576  6778  7050  7879  8224  8558  9691

Karunya Plus 5th Prize
Rs.1,000/-
0129  0162  0286  0920  1303  1464  1504  1526  2138  2484  3339  3510  4533  4954  4987  5082  5148  5331  5552  5938  6094  6464  6585  6852  6861  7266  7277  7589  7633  8475  8571  9366  9435  9900


Karunya Plus 6th Prize
Rs.500/-
0220  0611  0800  0833  0934  0938  0956  1104  1122  1238  1549  1630  2015  2017  2092  2169  2237  2801  2812  2832  2928  2972  3130  3193  3238  3374  3375  3646  3722  3867  3927  4057  4112  4209  4211  4461  4696  4941  4998  5012  5153  5368  5392  5451  5687  5847  5908  6089  6226  6421  6496  6527  6900  6936  6996  7144  7488  7544  7637  7738  7744  7827  7918  8236  8251  8737  9028  9101  9136  9199  9209  9382  9398  9652  9786  9817  9858  9920  9928  9981

---

---
---
---
Karunya Plus 7th Prize
Rs. 100/-
0067  0239  0282  0414  0421  0475  0686  1073  1076  1276  1384  1395  1669  1736  1781  1849  1855  1925  1941  2011  2053  2062  2101  2118  2195  2202  2427  2443  2550  2728  2737  2752  2789  2867  3306  3334  3338  3447  3482  3621  3629  3704  3865  3876  3911  3964  3976  3998  4153  4171  4348  4453  4470  4528  4536  4541  4544  4558  4565  4875  4915  5065  5096  5124  5301  5337  5473  5560  5588  5710  5842  5916  6008  6160  6186  6231  6358  6372  6436  6461  6466  6468  6515  6652  6656  6662  6706  6768  6863  7002  7018  7042  7103  7182  7284  7334  7394  7399  7518  7675  7694  7793  7904  7927  8021  8033  8316  8474  8522  8539  8549  8625  8765  8792  9031  9207  9271  9279  9329  9441  9684  9707  9734  9755  9950  9975

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
kn-493-live-karunya-plus-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-26-10-2023-keralalotteryresults.in_page-0001

kn-493-live-karunya-plus-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-26-10-2023-keralalotteryresults.in_page-0002

kn-493-live-karunya-plus-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-26-10-2023-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Karunya Plus Lottery Results

Kerala Lottery winning number KN-493 and 26/10/2023 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 26.10.23 Karunya Plus KN 493 Live Today: The first prize is worth Rs 80,00,000, while the Second and Third prizes are of Rs 10 Lakhs and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Karunya Plus Lottery KN493 the Draw was held on 26/10/23 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2023

[ Back to Home ]