» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Wednesday, November 1, 2023

02-11-2023 Karunya Plus KN-494 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 2 November 2023

Kerala State Lottery Result 02/11/2023: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Karunya Plus KN-494 Result. Karunya Plus Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Karunya Plus Lottery Result on 02.11.2023, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 02-11-2023 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Karunya Plus KN-494 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Karunya Plus Lottery Result KN-494

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---

Kerala Lottery Result Today 02.11.2023

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "PB 743048". The first Prize amount of 80 Lakhs is received from the "THIRUVANANTHAPURAM" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Karunya Plus KN 494 Kerala Lottery Result announced on 02.11.2023. The first prize is Eighty Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Thursday Result is Karunya Plus (KN-494) 02-11-2023 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

02-11-2023 Thursday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Karunya Plus Lottery Result KN.494
കാരുണ്യ പ്ലസ് കെ. എൻ 494
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Karunya Plus 1st Prize
Rs.80 Lakhs
PB 743048 (THIRUVANANTHAPURAM)

Agent Name: ANUPAMA O B
Agency No.: T 6353

---
---
Karunya Plus Consolation Prize
Rs.8,000/- 
PA 743048
PC 743048
PD 743048
PE 743048
PF 743048
PG 743048
PH 743048
PJ 743048
PK 743048
PL 743048
PM 743048

Karunya Plus 2nd Prize
Rs.10,00,000/-
PA 390943 (THRISSUR)

Agent Name: P GIRIJA
Agency No.: R 6506

---

---
Karunya Plus 3rd Prize
Rs.
1 Lakh
1) PA 134362 (MOOVATTUPUZHA)
2) PB 850619 (ATTINGAL)
3) PC 293182 (IRINJALAKUDA)
4) PD 585958 (MALAPPURAM)
5) PE 439939 (ERNAKULAM)
6) PF 583360 (MALAPPURAM)
7) PG 142524 (MALAPPURAM)
8) PH 114002 (CHERTHALA)
9) PJ 566016 (THIRUVANANTHAPURAM)
10) PK 600702 (THIRUVANANTHAPURAM)
11) PL 509852 (NEYYATTINKARA)
12) PM 930861 (THIRUVANANTHAPURAM)

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Karunya Plus 4th Prize
Rs.
5000/-
0318  2952  3007  3028  3118  3893  4934  5007  5037  5039  6210  6950  7685  7907  8829  9317  9394  9654

Karunya Plus 5th Prize
Rs.1,000/-
0386  0561  0813  0842  1936  2204  2284  2344  2781  3753  3769  3859  4165  4558  4618  4840  5468  5510  5712  5825  5876  6101  6544  7286  7588  8018  8234  8264  8390  8610  8669  8895  9086  9528


Karunya Plus 6th Prize
Rs.500/-
0050  0322  0324  0418  0532  0536  0638  0679  1064  1221  1286  1420  1479  1501  1658  1989  2011  2227  2371  2384  2425  2569  2630  2757  2761  2823  2874  3027  3133  3220  3315  3325  3577  3839  3946  4152  4369  4726  5047  5123  5189  5198  5346  5497  5566  5577  5692  5748  5770  5796  5882  6281  6303  6317  6868  7012  7033  7081  7185  7234  7564  7567  7607  7785  7816  7864  7954  8116  8206  8273  8602  8833  8870  8957  8988  9005  9038  9292  9661  9974

---

---
---
---
Karunya Plus 7th Prize
Rs. 100/-
0002  0080  0317  0441  0570  0693  0961  1169  1291  1316  1325  1327  1392  1547  1614  1683  1773  1878  1929  1948  2103  2161  2172  2190  2254  2304  2334  2514  2523  2541  2559  2657  2720  2985  2988  3047  3117  3148  3272  3328  3405  3496  3525  3538  3553  3592  3691  3700  3725  3853  3926  4006  4231  4236  4259  4284  4287  4366  4387  4456  4672  4789  4792  4984  5053  5143  5313  5448  5552  5652  5969  6013  6245  6482  6491  6545  6630  6752  6764  6799  6829  6841  6860  6867  7166  7204  7217  7263  7293  7307  7419  7471  7585  7617  7706  7773  7789  7795  7837  7838  7845  8019  8024  8044  8161  8249  8253  8507  8543  8568  8687  8724  8739  8972  8974  8986  9011  9153  9222  9512  9513  9552  9566  9642  9917  9937

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
kn-494-live-karunya-plus-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-02-11-2023-keralalotteryresults.in_page-0001

kn-494-live-karunya-plus-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-02-11-2023-keralalotteryresults.in_page-0002

kn-494-live-karunya-plus-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-02-11-2023-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Karunya Plus Lottery Results

Kerala Lottery winning number KN-494 and 02/11/2023 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 02.11.23 Karunya Plus KN 494 Live Today: The first prize is worth Rs 80,00,000, while the Second and Third prizes are of Rs 10 Lakhs and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Karunya Plus Lottery KN494 the Draw was held on 02/11/23 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2023

[ Back to Home ]