» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Saturday, November 4, 2023

05-11-2023 Akshaya AK-624 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 5 November 2023

Kerala State Lottery Result 05/11/2023: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Akshaya AK-624 Result. Akshaya Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Akshaya Lottery Result on 05.11.2023, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 05-11-2023 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Akshaya AK-624 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Akshaya Lottery Result AK-624

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---

Kerala Lottery Result Today 05.11.2023

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "AS 435030". The first Prize amount of 70 Lakhs is received from the "THIRUVANANTHAPURAM" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Akshaya AK 624 Kerala Lottery Result announced on 05.11.2023. The first prize is 70 Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Sunday Result is Akshaya (AK-624) 05-11-2023 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

05-11-2023 Sunday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Akshaya Lottery Result AK.624
അക്ഷയ എ.കെ 624
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Akshaya 1st Prize
Rs.70,00,000/-
AS 435030 (THIRUVANANTHAPURAM)

Agent Name: C N MITHRAN
Agency No.: T 3796

---
---
Akshaya Consolation Prize
Rs.8,000/-
AN 435030
AO 435030
AP 435030
AR 435030
AT 435030
AU 435030
AV 435030
AW 435030
AX 435030
AY 435030
AZ 435030

Akshaya 2nd Prize
Rs.5,00,000/-
AP 251981 (ALAPPUZHA)

Agent Name: GOVIND H
Agency No.: A 5621

---

---
Akshaya 3rd Prize
Rs.100,000/- 
1) AN 176849 (PALAKKAD)
2) AO 844527 (IDUKKI)
3) AP 874032 (PALAKKAD)
4) AR 264675 (ERNAKULAM)
5) AS 295136 (KANHANGAD)
6) AT 981041 (PATTAMBI)
7) AU 263236 (ERNAKULAM)
8) AV 579335 (ALAPPUZHA)
9) AW 415037 (PALAKKAD)
10) AX 402934 (MALAPPURAM)
11) AY 867226 (VAIKKOM)
12) AZ 544481 (PUNALUR)

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Akshaya 4th Prize
Rs.5,000/-
0143  0503  2087  3168  3247  3661  3863  5213  5305  5389  5524  5898  6039  6107  7728  8496  8707  8712


Akshaya 5th Prize
Rs.2,000/-
6908  7034  7318  7799  7919  8162  9117


Akshaya 6th Prize
Rs.1,000/-
0123  0196  1530  1570  1749  2432  2743  2755  3126  3133  4135  4266  4322  4809  5153  5539  5579  7040  7200  7454  7456  7579  8186  8757  9174  9894

---

---
Akshaya 7th Prize
Rs. 500/-
0168  0367  0615  0767  1055  1060  1301  1309  1315  1355  1366  1373  1391  1426  2030  2091  2120  2207  2233  2257  2323  2332  2397  2434  2694  2885  2910  3739  3772  4016  4108  4139  4208  4402  4702  4941  4990  5033  5126  5376  5377  5548  5588  5603  5706  6271  6417  6597  7000  7107  7125  7230  7341  7414  7524  7525  7557  7573  7862  7886  7922  8028  8075  8097  8583  8588  8977  8993  9103  9519  9598  9936

---

---
Akshaya 8th Prize
Rs. 100/-
0039  0251  0332  0400  0417  0423  0446  0570  0625  0823  0864  1029  1169  1181  1189  1218  1240  1265  1558  1599  1615  1713  1755  1979  1986  2330  2344  2520  2553  2611  2742  2776  2792  2838  2892  3082  3101  3406  3423  3439  3528  3798  3869  3881  4144  4227  4269  4333  4418  4549  4565  4577  4808  4867  4882  4887  4904  4942  5147  5163  5245  5247  5314  5365  5460  5498  5563  5624  5777  5793  5815  6059  6065  6113  6163  6299  6440  6450  6482  6498  6530  6588  6609  6631  6737  6770  6875  6978  7056  7067  7104  7133  7298  7528  7887  7888  7889  7965  8005  8061  8238  8315  8413  8422  8500  8549  8669  8729  8803  8995  9010  9039  9086  9124  9218  9288  9311  9340  9382  9406  9416  9493  9996

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
ak-624-live-akshaya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-05-11-2023-keralalotteryresults.in_page-0001

ak-624-live-akshaya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-05-11-2023-keralalotteryresults.in_page-0002

ak-624-live-akshaya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-05-11-2023-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Akshaya Lottery Results

Kerala Lottery winning number AK-624 and 05/11/2023 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 05.11.23 Akshaya AK 624 Live Today: The first prize is worth Rs 70 Lakhs, while the second and third prizes are of Rs 5 Lakhs and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Akshaya Lottery AK624 the Draw was held on 05/11/23 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2023

[ Back to Home ]