» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Wednesday, November 8, 2023

09-11-2023 Karunya Plus KN-495 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 9 November 2023

Kerala State Lottery Result 09/11/2023: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Karunya Plus KN-495 Result. Karunya Plus Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Karunya Plus Lottery Result on 09.11.2023, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 09-11-2023 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Karunya Plus KN-495 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Karunya Plus Lottery Result KN-495

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---

Kerala Lottery Result Today 09.11.2023

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "PV 864867". The first Prize amount of 80 Lakhs is received from the "KOZHIKKODE" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Karunya Plus KN 495 Kerala Lottery Result announced on 09.11.2023. The first prize is Eighty Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Thursday Result is Karunya Plus (KN-495) 09-11-2023 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

09-11-2023 Thursday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Karunya Plus Lottery Result KN.495
കാരുണ്യ പ്ലസ് കെ. എൻ 495
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Karunya Plus 1st Prize
Rs.80 Lakhs
PV 864867 (VADAKARA)

Agent Name: VASANTHA KUMARI P P
Agency No.: D 5375

---
---
Karunya Plus Consolation Prize
Rs.8,000/- 
PN 864867
PO 864867
PP 864867
PR 864867
PS 864867
PT 864867
PU 864867
PW 864867
PX 864867  
PY 864867
PZ 864867

Karunya Plus 2nd Prize
Rs.10,00,000/-
PX 767339 (WAYANADU)

Agent Name: SIBI POULOSE
Agency No.: W 760

---

---
Karunya Plus 3rd Prize
Rs.
1 Lakh
1) PN 922584 (CHERTHALA)
2) PO 621007 (PATHANAMTHITTA)
3) PP 520472 (CHERTHALA)
4) PR 354537 (ALAPPUZHA)
5) PS 152007 (ERNAKULAM)
6) PT 791607 (KANNUR)
7) PU 782112 (CHITTUR)
8) PV 447757 (ADOOR)
9) PW 634619 (PAYYANUR)
10) PX 380478 (PALAKKAD)
11) PY 474081 (KOZHIKKODE)
12) PZ 321882 (NEYYATTINKARA)

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Karunya Plus 4th Prize
Rs.
5000/-
0935  1129  1532  2119  2434  2552  3422  3493  3670  5482  5845  5850  6353  7966  8451  9409  9768  9898

Karunya Plus 5th Prize
Rs.1,000/-
0122  0296  0353  0457  0630  0729  0866  0974  3392  3585  3615  4142  4745  5230  5292  5448  6183  6559  6756  6807  7291  7367  7471  7763  7802  8124  8389  8461  8549  8828  8851  9086  9351  9428


Karunya Plus 6th Prize
Rs.500/-
0194  0521  0667  0858  0916  1046  1480  1541  1543  1822  2033  2096  2409  2410  2702  2792  2801  3201  3233  3403  3414  3481  3768  3778  3786  3946  4201  4221  4227  4238  4269  4277  4337  4345  4397  4406  4410  4524  4814  5075  5123  5366  5559  5599  5854  6061  6098  6201  6352  6486  6532  6578  6730  6917  7001  7024  7127  7155  7325  7334  7576  7758  8055  8184  8268  8372  8376  8648  8813  8820  8909  8966  9029  9069  9268  9277  9662  9852  9888  9946

---

---
---
---
Karunya Plus 7th Prize
Rs. 100/-
0031  0075  0112  0226  0414  0474  0511  0782  0812  0937  1288  1486  1505  1610  1730  1747  1947  2027  2089  2178  2210  2214  2254  2260  2269  2271  2315  2364  2567  2592  2776  2954  2970  2986  3058  3060  3066  3094  3116  3171  3178  3336  3360  3501  3793  3922  4015  4106  4185  4317  4469  4886  4947  5122  5205  5219  5236  5252  5267  5329  5440  5563  5629  5979  6148  6179  6213  6280  6295  6327  6387  6434  6446  6498  6718  6852  6858  6881  6939  6942  7049  7123  7138  7237  7300  7333  7342  7356  7420  7430  7532  7536  7580  7713  7818  7868  7914  7927  7981  8034  8042  8076  8153  8209  8234  8329  8500  8879  8913  9054  9152  9164  9174  9224  9228  9254  9280  9318  9321  9384  9522  9650  9668  9699  9736  9918

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
kn-495-live-karunya-plus-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-09-11-2023-keralalotteryresults.in_page-0001

kn-495-live-karunya-plus-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-09-11-2023-keralalotteryresults.in_page-0002

kn-495-live-karunya-plus-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-09-11-2023-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Karunya Plus Lottery Results

Kerala Lottery winning number KN-495 and 09/11/2023 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 09.11.23 Karunya Plus KN 495 Live Today: The first prize is worth Rs 80,00,000, while the Second and Third prizes are of Rs 10 Lakhs and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Karunya Plus Lottery KN495 the Draw was held on 09/11/23 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2023

[ Back to Home ]