» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Saturday, December 9, 2023

10-12-2023 Akshaya AK-629 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 10 December 2023

Kerala State Lottery Result 10/12/2023: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Akshaya AK-629 Result. Akshaya Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Akshaya Lottery Result on 10.12.2023, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 10-12-2023 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Akshaya AK-629 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Akshaya Lottery Result AK-629

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---
---

Kerala Lottery Result Today 10.12.2023

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "AA 480566". The first Prize amount of 70 Lakhs is received from the "PALAKKAD" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Akshaya AK 629 Kerala Lottery Result announced on 10.12.2023. The first prize is 70 Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Sunday Result is Akshaya (AK-629) 10-12-2023 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

10-12-2023 Sunday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Akshaya Lottery Result AK.629
അക്ഷയ എ.കെ 629
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Akshaya 1st Prize
Rs.70,00,000/-
AA 480566 (CHITTUR)

Agent Name: PARAMASIVAM M M
Agency No.: P 4016

---
---
Akshaya Consolation Prize
Rs.8,000/- 
AB 480566
AC 480566
AD 480566
AE 480566
AF 480566
AG 480566
AH 480566
AJ 480566
AK 480566
AL 480566
AM 480566

Akshaya 2nd Prize
Rs.5,00,000/-
AE 907525 (KOTTAYAM)

Agent Name: PRAMOD K M
Agency No.: K 8681

---

---
Akshaya 3rd Prize
Rs.100,000/- 
1) AA 164518 (THIRUVANANTHAPURAM)
2) AB 374577 (KOLLAM)
3) AC 927351 (KANNUR)
4) AD 281722 (CHITTUR)
5) AE 324786 (VADAKARA)
6) AF 170471 (KOLLAM)
7) AG 861287 (PAYYANUR)
8) AH 741225 (KAYAMKULAM)
9) AJ 230593 (NEYYATTINKARA)
10) AK 779510 (PATTAMBI)
11) AL 737207 (PATHANAMTHITTA)
12) AM 919973 (THIRUR)
---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Akshaya 4th Prize
Rs.5,000/-
0632  1566  2106  2419  2987  3364  3931  4242  4528  4926  5300  7616  8029  8472  8954  9019  9260  9687


Akshaya 5th Prize
Rs.2,000/-
0712  1919  2901  8334  8541  9356  9857


Akshaya 6th Prize
Rs.1,000/-
0100  0506  0870  1315  2228  2829  3977  3994  4290  4549  4959  5061  5585  5587  5873  5902  6637  6935  7362  7435  7664  8026  9439  9652  9866  9928

---

---
Akshaya 7th Prize
Rs. 500/-
0346  0635  0659  0701  0716  0977  1175  1342  1370  1556  1736  1859  2286  2403  2599  2667  2765  2783  3122  3401  3424  3467  3530  3553  3633  3699  3768  3899  4069  4209  4276  4493  4847  4996  5019  5074  5109  5119  5476  5521  5576  5597  6086  6102  6279  6346  6402  6731  6771  6811  6881  6929  7351  7747  7775  7948  7999  8032  8185  8222  8358  8409  8610  8640  8790  8920  9210  9271  9456  9746  9751  9780

---

---
Akshaya 8th Prize
Rs. 100/-
0050  0078  0113  0221  0266  0308  0328  0332  0377  0702  0738  1030  1185  1247  1346  1468  1818  1829  1867  1898  1916  1953  1971  2034  2120  2154  2160  2180  2194  2272  2298  2396  2504  2650  2702  2733  2749  2869  3436  3534  3826  3831  3861  3926  3966  4049  4139  4158  4224  4313  4422  4444  4490  4496  4589  4687  4727  4820  4945  4976  5044  5200  5429  5580  5739  5752  5768  5835  5837  5927  6136  6233  6257  6265  6305  6590  6738  6943  6998  7062  7115  7154  7223  7247  7344  7347  7503  7627  7649  7765  7789  7845  7885  7928  8028  8070  8176  8180  8229  8497  8514  8616  8744  8810  8886  8896  8931  9014  9064  9106  9109  9168  9186  9211  9299  9434  9482  9497  9543  9829  9834  9940  9984

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
ak-629-live-akshaya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-10-12-2023-keralalotteryresults.in_page-0001

ak-629-live-akshaya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-10-12-2023-keralalotteryresults.in_page-0002

ak-629-live-akshaya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-10-12-2023-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Akshaya Lottery Results

Kerala Lottery winning number AK-629 and 10/12/2023 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 10.12.23 Akshaya AK 629 Live Today: The first prize is worth Rs 70 Lakhs, while the second and third prizes are of Rs 5 Lakhs and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Akshaya Lottery AK629 the Draw was held on 10/12/23 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2023

[ Back to Home ]