» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Sunday, December 24, 2023

25-12-2023 Win-Win W-749 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 25 December 2023

Kerala State Lottery Result 25/12/2023: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Win Win W-749 Result. Win Win Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Win Win Lottery Result on 25.12.2023, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 25-12-2023 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Win Win W-749 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Win Win Lottery Result W-749

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---
---

Kerala Lottery Result Today 25.12.2023

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "WW 827010". The first Prize amount of 75 Lakhs is received from the "PALAKKAD" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Win Win W 749 Kerala Lottery Result announced on 25.12.2023. The first prize is Seventy Five Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Tuesday Result is Win Win (W-749) 25-12-2023 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

25-12-2023 Monday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Win Win Lottery Result W.749
വിൻ വിൻ ഡബ്ല്യൂ  749
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Win Win 1st Prize
Rs.75,00,000/-
WW 827010 (CHITTUR)

Agent Name: BINCY N
Agency No.: P 6302

---
---
Win Win Consolation Prize
Rs.8,000/- 
WN 827010
WO 827010
WP 827010
WR 827010
WS 827010
WT 827010
WU 827010
WV 827010
WX 827010
WY 827010
WZ 827010

Win Win 2nd Prize
Rs.5 Lakhs
WX 725011 (MANANTHAVADY)
Agent Name: SANEESH P
Agency No.: W 852

---

---
Win Win 3rd Prize
Rs.1 Lakh 
1) WN 855402 (VADAKARA)
2) WO 687421 (PALAKKAD)
3) WP 205624 (THIRUVANANTHAPURAM)
4) WR 527450 (KARUNAGAPALLY)
5) WS 444166 (KOTTAYAM)
6) WT 235008 (ERNAKULAM)
7) WU 813445 (PATHANAMTHITTA)
8) WV 372352 (KOTTAYAM)
9) WW 490027 (CHITTUR)
10) WX 763949 (IRINJALAKUDA)
11) WY 478811 (IRINJALAKUDA)
12) WZ 587672 (KOTTAYAM)
---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Win Win 4th Prize
Rs.5,000/-
0021  0037  0340  0428  0496  1362  2209  4189  4495  5359  5446  5663  7820  7925  8610  8748  9645  9907


Win Win 5th Prize
Rs.2,000/-
0415  1655  1862  2401  3278  6994  7255  7879  8036  8307


Win Win 6th Prize
Rs.1,000/-
0099  0910  1005  1183  1919  3024  3104  3312  5499  5932  6677  7741  8520  9401

---

---
Win Win 7th Prize
Rs.500/-
0102  0185  0397  0502  0509  0510  0766  0830  0882  0916  0959  1037  1266  1386  1593  1602  1656  1685  1742  1783  1815  2044  2094  2527  2566  2626  2764  2897  2911  3037  3120  3252  3689  3833  3841  3949  4078  4269  4434  4460  4549  4667  4789  5222  5263  5420  5485  5629  5682  5713  5811  5959  6067  6186  6245  6254  6390  6404  6419  6465  6631  6840  6939  7040  7093  7333  7501  7618  7626  7826  7861  7870  8402  8602  8726  9054  9248  9366  9419  9430  9518  9954

---

---
Win Win 8th Prize
Rs.100/-
0261  0288  0293  0302  0321  0336  0385  0424  0460  0549  0660  1062  1109  1229  1239  1260  1268  1275  1317  1363  1392  1431  1619  1625  1675  1805  1886  1967  2027  2070  2074  2105  2239  2321  2378  2410  2549  2552  2600  2633  2875  2882  3161  3183  3336  3396  3424  3605  3639  3650  3787  3845  4000  4069  4182  4282  4322  4455  4475  4657  4766  4889  4996  5215  5256  5277  5451  5495  5516  5575  5616  5742  6220  6237  6260  6294  6352  6440  6462  6633  6798  7083  7249  7266  7279  7319  7364  7553  7596  7603  7753  7893  7946  8021  8113  8183  8185  8297  8315  8319  8346  8612  8671  8709  8795  8812  8919  8929  9025  9036  9125  9141  9179  9302  9316  9420  9499  9515  9635  9730  9742  9833  9865  9879  9909  9947
______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
w-749-live-win-win-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-25-12-2023-keralalotteryresults.in_page-0001

w-749-live-win-win-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-25-12-2023-keralalotteryresults.in_page-0002

w-749-live-win-win-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-25-12-2023-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Win Win Lottery Results

Kerala Lottery winning number W-749 and 25/12/2023 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 25.12.23 Win Win W 749 Live Today: The first prize is worth Rs 75 Lakhs, while the second and third prizes are of Rs 5 Lakhs and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Win Win Lottery W749 the Draw was held on 25/12/23 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2023

[ Back to Home ]