» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Wednesday, January 3, 2024

04-01-2024 Karunya Plus KN-503 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 4 January 2024

Kerala State Lottery Result 04/01/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Karunya Plus KN-503 Result. Karunya Plus Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Karunya Plus Lottery Result on 04.01.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 04-01-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Karunya Plus KN-503 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Karunya Plus Lottery Result KN-503

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---

Kerala Lottery Result Today 04.01.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "PU 107873". The first Prize amount of 80 Lakhs is received from the "THRISSUR" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Karunya Plus KN 503 Kerala Lottery Result announced on 04.01.2024. The first prize is Eighty Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Thursday Result is Karunya Plus (KN-503) 04-01-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

04-01-2024 Thursday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Karunya Plus Lottery Result KN.503
കാരുണ്യ പ്ലസ് കെ. എൻ 503
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Karunya Plus 1st Prize
Rs.80 Lakhs
PU 107873 (THRISSUR)

Agent Name: RAMYA
Agency No.: R 9141

---
---
Karunya Plus Consolation Prize
Rs.8,000/- 
PN 107873
PO 107873
PP 107873
PR 107873
PS 107873
PT 107873
PV 107873
PW 107873
PX 107873
PY 107873
PZ 107873

Karunya Plus 2nd Prize
Rs.10,00,000/-
PZ 394010 (KOLLAM)

Agent Name: KANNAN S
Agency No.: Q 4757

---

---
Karunya Plus 3rd Prize
Rs.
1 Lakh
1) PN 399162 (KASARAGOD)
2) PO 815710 (KOTTAYAM)
3) PP 305214 (VADAKARA)
4) PR 733566 (KARUNAGAPALLY)
5) PS 328882 (GURUVAYOOR)
6) PT 168509 (KANNUR)
7) PU 940816 (KOLLAM)
8) PV 495835 (KARUNAGAPALLY)
9) PW 824912 (WAYANADU)
10) PX 720623 (KAYAMKULAM)
11) PY 147999 (KOTTAYAM)
12) PZ 493243 (CHITTUR)

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Karunya Plus 4th Prize
Rs.
5000/-
0204  0273  0289  2053  2535  2549  4042  4736  5290  5667  6026  6444  6711  7296  7580  7593  8090  9647

Karunya Plus 5th Prize
Rs.1,000/-
0815  0918  1031  1297  1342  1389  2099  2162  2494  2599  3139  3235  3933  4117  4715  4780  5219  5349  5689  5959  5985  6126  6500  6823  7090  8121  8397  8416  8516  9406  9455  9537  9590  9949


Karunya Plus 6th Prize
Rs.500/-
0056  0146  0449  0480  0586  0667  0723  0977  1254  1327  1329  1431  1490  1524  1541  1589  1655  1690  1945  2222  2231  2475  2588  2756  2835  3092  3114  3115  3166  3639  3658  3815  3845  3914  3998  4539  4887  5061  5316  5391  5508  5590  5866  5880  5890  5912  5928  6088  6154  6503  6593  7207  7659  7748  7819  7996  8013  8044  8162  8302  8321  8431  8442  8643  8702  8852  8998  9003  9059  9106  9126  9220  9221  9438  9561  9595  9730  9735  9828  9838

---

---
---
---
Karunya Plus 7th Prize
Rs. 100/-
0117  0152  0226  0324  0542  0654  0724  0744  0855  0896  1054  1102  1311  1331  1509  1532  1615  1646  1658  1715  2027  2127  2254  2274  2313  2628  2673  2687  2737  2810  2888  3044  3233  3269  3372  3425  3500  3573  3598  3636  3758  3812  3954  3957  4095  4126  4439  4477  4509  4670  4792  4865  4892  5042  5050  5164  5207  5393  5416  5458  5560  5581  5699  5743  5780  5812  5872  5881  5999  6060  6177  6209  6243  6290  6625  6727  6799  6852  6973  6980  7011  7094  7106  7310  7357  7515  7542  7562  7701  7784  7802  7803  7874  7948  7970  8016  8069  8411  8425  8465  8479  8549  8584  8589  8621  8624  8660  8701  8774  8830  8844  8904  9006  9079  9161  9228  9306  9314  9330  9396  9404  9446  9452  9668  9799  9984

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
kn-503-live-karunya-plus-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-04-01-2024-keralalotteryresults.in_page-0001

kn-503-live-karunya-plus-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-04-01-2024-keralalotteryresults.in_page-0002

kn-503-live-karunya-plus-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-04-01-2024-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Karunya Plus Lottery Results

Kerala Lottery winning number KN-503 and 04/01/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 04.01.24 Karunya Plus KN 503 Live Today: The first prize is worth Rs 80,00,000, while the Second and Third prizes are of Rs 10 Lakhs and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Karunya Plus Lottery KN503 the Draw was held on 04/01/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]