» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Saturday, January 6, 2024

07-01-2024 Akshaya AK-633 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 7 January 2024

Kerala State Lottery Result 07/01/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Akshaya AK-633 Result. Akshaya Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Akshaya Lottery Result on 07.01.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 07-01-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Akshaya AK-633 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Akshaya Lottery Result AK-633

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---

Kerala Lottery Result Today 07.01.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "AA 933564". The first Prize amount of 70 Lakhs is received from the "PATHANAMTHITTA" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Akshaya AK 633 Kerala Lottery Result announced on 07.01.2024. The first prize is 70 Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Sunday Result is Akshaya (AK-633) 07-01-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

07-01-2024 Sunday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Akshaya Lottery Result AK.633
അക്ഷയ എ.കെ 633
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Akshaya 1st Prize
Rs.70,00,000/-
AA 933564 (ADOOR)

Agent Name: RADHAKRISHNA PILLAI
Agency No.: H 2484

---
---
Akshaya Consolation Prize
Rs.8,000/- 
AB 933564
AC 933564
AD  933564
AE 933564
AF 933564
AG 933564
AH 933564
AJ 933564
AK 933564
AL 933564
AM 933564

Akshaya 2nd Prize
Rs.5,00,000/-
AA 975927 (CHERTHALA)

Agent Name: JOSH C
Agency No.: A 3904

---

---
Akshaya 3rd Prize
Rs.100,000/- 
1) AA 973092 (THRISSUR)
2) AB 131077 (GURUVAYOOR)
3) AC 828303 (THIRUVANANTHAPURAM)
4) AD 807186 (PALAKKAD)
5) AE 880923 (MOOVATTUPUZHA)
6) AF 949928 (CHITTUR)
7) AG 745891 (KARUNAGAPALLY)
8) AH 729066 (PALAKKAD)
9) AJ 400053 (KOZHIKKODE)
10) AK 521655 (ATTINGAL)
11) AL 149724 (KOLLAM)
12) AM 100760 (PATHANAMTHITTA)
---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Akshaya 4th Prize
Rs.5,000/-
0025  0090  0584  0772  2121  4055  4096  4457  4896  5259  5348  6356  6533  6722  6728  8165  8634  9766


Akshaya 5th Prize
Rs.2,000/-
1994  3999  4654  4863  5722  7741  8932


Akshaya 6th Prize
Rs.1,000/-
0049  0085  0843  1267  1628  1707  2744  2772  3055  3224  3974  4397  4807  4973  5316  6629  7089  7424  7718  8083  8085  8648  9288  9588  9787  9939

---

---
Akshaya 7th Prize
Rs. 500/-
0017  0196  0707  0708  0713  0844  1110  1149  1219  1238  1247  1286  1345  1578  1765  2049  2253  2463  2502  2660  3162  3182  3606  3610  3718  3850  3953  3972  3993  4260  4446  4487  4519  4659  4867  5154  5212  5384  5456  5529  5766  6332  6350  6559  6651  7070  7384  7428  7432  7475  7505  7630  7851  7910  7931  7970  8278  8538  8640  8825  8870  8908  9196  9209  9223  9260  9293  9309  9355  9402  9650  9920

---

---
Akshaya 8th Prize
Rs. 100/-
0246  0265  0353  0373  0402  0443  0504  0528  0572  0577  0611  0677  0721  0907  0937  1101  1145  1297  1316  1318  1394  1422  1428  1556  1727  1738  1794  1961  2048  2196  2241  2272  2356  2358  2536  2620  2651  2681  2761  2871  3021  3026  3445  3569  3577  3728  3826  4070  4267  4310  4385  4424  4569  4577  4636  4684  4895  4920  4950  5265  5418  5504  5566  5684  5710  6064  6131  6195  6285  6313  6432  6433  6447  6509  6612  6652  6663  6791  6980  7019  7025  7077  7094  7099  7200  7209  7226  7233  7293  7573  7600  7667  7704  7730  7737  7795  7855  8022  8027  8102  8161  8260  8341  8351  8394  8702  8872  8893  8899  8950  9006  9201  9295  9363  9391  9397  9442  9443  9460  9606  9719  9796  9943

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
ak-633-live-akshaya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-07-01-2024-keralalotteryresults.in_page-0001

ak-633-live-akshaya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-07-01-2024-keralalotteryresults.in_page-0002

ak-633-live-akshaya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-07-01-2024-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Akshaya Lottery Results

Kerala Lottery winning number AK-633 and 07/01/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 07.01.24 Akshaya AK 633 Live Today: The first prize is worth Rs 70 Lakhs, while the second and third prizes are of Rs 5 Lakhs and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Akshaya Lottery AK633 the Draw was held on 07/01/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]