» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Thursday, February 29, 2024

01-03-2024 Nirmal NR-369 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 3 March 2024

Kerala State Lottery Result 01/03/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Nirmal NR-369 Result. Nirmal Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Nirmal Lottery Result on 01.03.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 01-03-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Nirmal NR-369 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Nirmal Lottery Result NR-369

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---

Kerala Lottery Result Today 01.03.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "NR 889140". The first Prize amount of 70 Lakhs is received from the "THRISSUR" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Nirmal NR 369 Kerala Lottery Result announced on 01.03.2024. The first prize is Seventy Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Friday Result is Nirmal (NR-369) 01-03-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

01-03-2024 Friday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Nirmal Lottery Result NR.369
നിർമൽ എൻ. ആർ 369
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Nirmal 1st Prize
Rs.70 Lakhs
NR 889140 (GURUVAYOOR)

Agent Name: SHEEBA
Agency No.: R 7783

---
---
Nirmal Consolation Prize
Rs.8,000/- 
NN 889140
NO 889140
NP 889140
NS 889140
NT 889140
NU 889140
NV 889140
NW 889140
NX 889140
NY 889140
NZ 889140

Nirmal 2nd Prize
Rs.10 Lakhs
NP 130815 (VADAKARA)

Agent Name: K VISWANATHAN
Agency No.: D 3701

---

---
Nirmal 3rd Prize
Rs.
1 Lakh
1) NN 735922 (THRISSUR)
2) NO 310702 (NEYYATTINKARA)
3) NP 774791 (KARUNAGAPALLY)
4) NR 898561 (VADAKARA)
5) NS 203536 (THIRUVANANTHAPURAM)
6) NT 951443 (KAYAMKULAM)
7) NU 621963 (WAYANADU)
8) NV 558507 (CHITTUR)
9) NW 753769 (GURUVAYOOR)
10) NX 276227 (CHITTUR)
11) NY 405993 (ERNAKULAM)
12) NZ 533859 (MANANTHAVADY)

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Nirmal 4th Prize
Rs.
5000/-
0614  1820  2020  2224  2277  2395  2767  3121  3309  3478  4142  4594  5321  6180  7573  9062  9410  9683

Nirmal 5th Prize
Rs.1,000/-
0073  0933  1477  2480  3372  3862  3950  4175  4296  4611  5136  5167  5227  5232  5666  5917  6256  6291  6366  6605  6628  6882  7054  7237  7355  7357  7699  8214  8220  8316  8370  8473  8551  8633  9543  9708


Nirmal 6th Prize
Rs.500/-
0020  0088  0116  0162  0250  0291  0551  0808  0829  0855  0899  1118  1229  1437  1843  1938  2321  2400  2507  2508  2809  2963  3248  3308  3574  3661  3713  3806  3875  3969  4044  4050  4164  4222  4494  4864  4918  4993  5203  5437  5439  5499  5517  5519  5920  6081  6262  6416  6671  6835  7026  7150  7261  7306  7442  7521  7524  7733  7838  8090  8138  8235  8311  8362  8557  8599  8614  8834  8840  8858  8892  8898  9192  9322  9487  9527  9586  9713  9981

---

---
---
---
Nirmal 7th Prize
Rs. 100/-
0004  0059  0124  0190  0282  0389  0510  0587  0699  0813  0834  0997  1095  1173  1287  1300  1313  1358  1475  1514  1551  1655  1736  1786  1878  2017  2206  2342  2494  2510  2652  2799  2897  2982  3014  3024  3135  3150  3429  3528  3583  3679  3848  3991  3992  3993  4001  4139  4410  4526  4624  4627  4645  4681  4914  4951  4952  4980  5000  5182  5197  5206  5308  5405  5440  5483  5536  5652  5686  5755  5819  5859  5871  6000  6074  6126  6240  6319  6360  6384  6422  6431  6655  6707  6718  6782  6848  6936  7007  7098  7108  7110  7220  7352  7564  8007  8036  8066  8072  8421  8705  8723  8763  8907  8945  8978  9019  9052  9108  9164  9314  9318  9523  9576  9581  9759  9783  9791  9852  9880  9889  9928

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
nr-369-live-nirmal-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-01-03-2024-keralalotteryresults.in_page-0001

nr-369-live-nirmal-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-01-03-2024-keralalotteryresults.in_page-0002

nr-369-live-nirmal-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-01-03-2024-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Nirmal Lottery Results

Kerala Lottery winning number NR-369 and 01/03/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 01.03.24 Nirmal NR 369 Live Today: The first prize is worth Rs 70,00,000, while the Second and Third prizes are of Rs 10 Lakhs and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Nirmal Lottery NR369 the Draw was held on 01/03/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]