» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Sunday, March 3, 2024

04-03-2024 Win-Win W-759 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 04 March 2024

Kerala State Lottery Result 04/03/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Win Win W-759 Result. Win Win Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Win Win Lottery Result on 04.03.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 04-03-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Win Win W-759 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Win Win Lottery Result W-759

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---
---

Kerala Lottery Result Today 04.03.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "WX 506100". The first Prize amount of 75 Lakhs is received from the "PATHANAMTHITTA" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Win Win W 759 Kerala Lottery Result announced on 04.03.2024. The first prize is Seventy Five Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Tuesday Result is Win Win (W-759) 04-03-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

04-03-2024 Monday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Win Win Lottery Result W.759
വിൻ വിൻ ഡബ്ല്യൂ  759
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Win Win 1st Prize
Rs.75,00,000/-
WX 506100 (ADOOR)

Agent Name: PODIYAN A
Agency No.: H 1652

---
---
Win Win Consolation Prize
Rs.8,000/- 
WN 506100
WO 506100
WP 506100
WR 506100
WS 506100
WT 506100
WU 506100
WV 506100
WW 506100
WY 506100
WZ 506100

Win Win 2nd Prize
Rs.5 Lakhs
WV 987785 (THRISSUR)
Agent Name: SIVADAS R
Agency No.: R 5005

---

---
Win Win 3rd Prize
Rs.1 Lakh 
1) WN 553752 (MALAPPURAM)
2) WO 165212 (KOLLAM)
3) WP 960222 (KOZHIKKODE)
4) WR 986475 (THRISSUR)
5) WS 441619 (ERNAKULAM)
6) WT 887283 (ALAPPUZHA)
7) WU 949321 (KARUNAGAPALLY)
8) WV 757660 (PALAKKAD)
9) WW 945212 (NEYYATTINKARA)
10) WX 137154 (ERNAKULAM)
11) WY 112547 (GURUVAYOOR)
12) WZ 939208 (ATTINGAL)
---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Win Win 4th Prize
Rs.5,000/-
0335  1455  1528  2142  2454  2787  2958  5460  5542  5733  7268  7418  8309  8589  8798  8811  9425  9443


Win Win 5th Prize
Rs.2,000/-
1520  2362  2563  2811  3744  4982  5026  5613  8627  9348


Win Win 6th Prize
Rs.1,000/-
0369  2663  3295  4542  4934  5432  5445  6043  7946  8208  8730  9156  9291  9808

---

---
Win Win 7th Prize
Rs.500/-
0089  0682  0754  1085  1152  1188  1501  1551  1710  1750  1932  2208  2212  2309  2356  2526  2781  2834  3138  3157  3207  3342  3357  3391  3537  3639  3683  3686  3859  4026  4150  4177  4269  4345  4389  4592  5155  5193  5242  5266  5278  5370  5401  5814  5840  5921  5976  6072  6091  6260  6306  6367  6391  6480  6735  6971  7116  7135  7372  7489  7527  7756  7803  7989  7997  8006  8022  8277  8378  8437  8474  8535  8548  8586  8669  8932  8955  8990  9086  9508  9662  9744

---

---
Win Win 8th Prize
Rs.100/-
0022  0050  0168  0174  0186  0221  0223  0282  0298  0328  0329  0435  0452  0536  0671  0675  0803  0822  0982  1022  1092  1235  1277  1662  1664  1889  1934  2115  2120  2245  2304  2315  2404  2427  2571  2596  2732  2916  3273  3293  3318  3386  3543  3617  3653  3755  3780  3805  3911  3999  4169  4438  4630  4721  4805  4809  4822  4864  4902  4932  4958  5119  5147  5149  5195  5232  5236  5526  5537  5609  5636  5681  5777  5877  5944  5967  5972  6108  6118  6191  6199  6204  6229  6280  6289  6416  6517  6567  6579  6720  6728  6881  7045  7112  7155  7229  7269  7307  7324  7422  7452  7581  7735  7807  7828  8073  8142  8272  8562  8578  8606  8915  9040  9113  9118  9177  9205  9314  9334  9378  9519  9598  9692  9742  9878  9899

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---

---

Previous Win Win Lottery Results

Kerala Lottery winning number W-759 and 04/03/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 04.03.24 Win Win W 759 Live Today: The first prize is worth Rs 75 Lakhs, while the second and third prizes are of Rs 5 Lakhs and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Win Win Lottery W759 the Draw was held on 04/03/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]