» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Wednesday, March 6, 2024

07-03-2024 Karunya Plus KN-512 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 7 March 2024

Kerala State Lottery Result 07/03/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Karunya Plus KN-512 Result. Karunya Plus Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Karunya Plus Lottery Result on 07.03.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 07-03-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Karunya Plus KN-512 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Karunya Plus Lottery Result KN-512

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---

Kerala Lottery Result Today 07.03.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "PJ 649925". The first Prize amount of 80 Lakhs is received from the "ALAPPUZHA" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Karunya Plus KN 512 Kerala Lottery Result announced on 07.03.2024. The first prize is Eighty Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Thursday Result is Karunya Plus (KN-512) 07-03-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

07-03-2024 Thursday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Karunya Plus Lottery Result KN.512
കാരുണ്യ പ്ലസ് കെ. എൻ 512
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Karunya Plus 1st Prize
Rs.80 Lakhs
PJ 649925 (KAYAMKULAM)

Agent Name: SREEYESH M
Agency No.: A 3686

---
---
Karunya Plus Consolation Prize
Rs.8,000/- 
PA 649925
PB 649925
PC 649925
PD 649925
PE 649925
PF 649925
PG 649925
PH 649925
PK 649925
PL 649925
PM 649925

Karunya Plus 2nd Prize
Rs.10,00,000/-
PH 244235 (PALAKKAD)

Agent Name: S SURESH
Agency No.: P 2267

---

---
Karunya Plus 3rd Prize
Rs.
1 Lakh
1) PA 804987 (KASARAGOD)
2) PB 970115 (ERNAKULAM)
3) PC 509874 (NEYYATTINKARA)
4) PD 506441 (PUNALUR)
5) PE 214079 (PATHANAMTHITTA)
6) PF 852920 (ATTINGAL)
7) PG 544263 (ADIMALY)
8) PH 882174 (KARUNAGAPALLY)
9) PJ 258969 (KOLLAM)
10) PK 483564 (GURUVAYOOR)
11) PL 957447 (KANNUR)
12) PM 768598 (KOTTAYAM)

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Karunya Plus 4th Prize
Rs.
5000/-
0362  0827  1487  2348  2531  2726  2751  2756  2803  2936  3529  4109  5160  7707  8003  8491  8907  9559

Karunya Plus 5th Prize
Rs.1,000/-
0482  0942  0999  1682  1685  1877  1887  2040  2246  2342  2499  2909  3552  4205  4391  4853  4898  5542  5843  5877  6280  6294  7190  7479  7518  7693  7828  8028  8554  8667  9060  9103  9491  9592


Karunya Plus 6th Prize
Rs.500/-
0025  0034  0055  0094  0232  0258  0336  0371  0439  0896  0983  1034  1099  1124  1364  1397  1521  1566  1953  2027  2054  2103  2239  2241  2292  2429  2469  2476  2490  2579  2773  2779  2858  3012  3046  3110  3732  3781  4028  4161  4314  4315  4587  4965  5079  5301  5382  5476  5615  5651  5854  6025  6079  6253  6382  6836  6941  7067  7140  7467  7472  7519  7587  7684  7722  7949  7958  8265  8696  8793  9044  9071  9203  9379  9548  9558  9612  9732  9740  9878

---

---
---
---
Karunya Plus 7th Prize
Rs. 100/-
0007  0015  0040  0059  0064  0115  0135  0450  0479  0630  0867  0875  1038  1112  1155  1189  1250  1257  1321  1354  1377  1906  2003  2005  2017  2111  2132  2149  2360  2364  2418  2419  2470  2484  2514  2747  2810  2812  2919  3149  3213  3225  3310  3378  3408  3426  3497  3567  3599  3601  3801  3823  3851  3901  3960  3985  4056  4237  4312  4543  4546  4704  4816  4822  4968  5016  5117  5281  5322  5719  5720  5851  5865  5880  5890  6125  6305  6359  6521  6765  6786  6958  6978  7059  7073  7122  7130  7147  7231  7285  7361  7386  7424  7496  7530  7572  7573  7653  7660  7700  7838  7839  7944  7984  8008  8177  8427  8478  8604  8616  8710  8735  8942  9048  9052  9070  9088  9294  9494  9500  9523  9760  9883  9942  9960  9970
______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
kn-512-live-karunya-plus-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-07-03-2024-keralalotteryresults.in_page-0001

kn-512-live-karunya-plus-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-07-03-2024-keralalotteryresults.in_page-0002

kn-512-live-karunya-plus-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-07-03-2024-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Karunya Plus Lottery Results

Kerala Lottery winning number KN-512 and 07/03/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 07.03.24 Karunya Plus KN 512 Live Today: The first prize is worth Rs 80,00,000, while the Second and Third prizes are of Rs 10 Lakhs and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Karunya Plus Lottery KN512 the Draw was held on 07/03/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]