» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Saturday, March 9, 2024

09-03-2024 Karunya KR-644 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 09 March 2024

Kerala State Lottery Result 09/03/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Karunya KR-644 Result. Karunya Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Karunya Lottery Result on 09.03.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 09-03-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Karunya KR-644 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Karunya Lottery Result KR-644

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---

Kerala Lottery Result Today 09.03.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "**". The first Prize amount of 80 Lakhs is received from the "**" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Karunya KR 644 Kerala Lottery Result announced on 09.03.2024. The first prize is Eighty Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Saturday Result is Karunya (KR-644) 09-03-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

09-03-2024 Saturday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Karunya Lottery Result KR.644
കാരുണ്യ കെ.ആർ  644
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Karunya 1st Prize
Rs.
80 Lakhs
KL 594080 (THIRUVANANTHAPURAM)
Agent Name: MITHRAN
Agency No.: T 3796

---
---
Karunya Consolation Prize
Rs.8,000/-
 KA 594080
KB 594080
KC 594080
KD 594080
KE 594080
KF 594080
KG 594080
KH 594080
KJ 594080
KK 594080
KM 594080

Karunya 2nd Prize
Rs.
5 Lakhs
KK 267330 (IRINJALAKKUDA)
Agent Name: BABU P V
Agency No.: R 7108

---

---
Karunya 3rd Prize
Rs.
1 Lakh
1) KA 360938 (ERNAKULAM)
2) KB 777492 (KANNUR)
3) KC 495404 (KATTAPPANA)
4) KD 231012 (KOLLAM)
5) KE 295445 (PUNALUR)
6) KF 292636 (ATTINGAL)
7) KG 456970 (KOLLAM)
8) KH 267003 (IRINJALAKUDA)
9) KJ 916922 (KOZHIKKODE)
10) KK 565010 (ALAPPUZHA)
11) KL 279343 (VAIKKOM)
12) KM 839092 (KOTTAYAM)

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Karunya 4th Prize
Rs.5,000/-
1717  2085  2126  3221  3606  4087  4133  4195  4243  4829  5022  5812  6149  6693  7013  7202  8318  9111


Karunya 5th Prize
Rs.2,000/-
0121  0852  0917  1938  3835  4464  8247  8408  8731  9850


Karunya 6th Prize
Rs.1000/-
4294  4317  6223  6678  7874  7938  8104  8176  8471  8493  8587  9098  9539  9679

---

---
Karunya 7th Prize
Rs. 500/-
0110  0138  0269  0458  0945  1166  1349  1761  1772  1887  2039  2118  2176  2199  2315  2319  2503  2768  2875  2962  2980  3166  3268  3514  3556  3847  3895  3948  3957  4146  4271  4496  4552  4744  4835  4921  5064  5132  5333  5480  5512  5826  6128  6333  6383  6470  6509  6579  6650  6854  6955  7006  7156  7227  7265  7386  7528  7536  7689  7690  7769  7831  7889  8071  8217  8449  8519  8979  8990  9023  9035  9070  9174  9286  9317  9513  9727  9739  9828  9865

---

---
Karunya 8th Prize
Rs. 100/-
0067  0112  0189  0222  0239  0308  0474  0498  0520  0534  0580  0670  0916  1124  1134  1153  1224  1246  1342  1351  1424  1446  1471  1658  1777  1811  1890  1930  1932  2011  2029  2136  2137  2142  2255  2287  2321  2326  2499  2507  2579  2604  2653  2662  2806  2909  2983  3002  3220  3294  3692  3696  3846  3858  3935  3956  4125  4245  4324  4347  4386  4420  4428  4521  4539  4550  4589  4653  4918  5008  5021  5236  5659  5796  5836  5841  5846  5855  5910  5918  5957  6057  6199  6397  6654  6832  6847  6899  6973  6985  7009  7125  7167  7190  7423  7446  7466  7602  7685  7900  8064  8275  8294  8373  8666  8706  8817  8848  8865  8934  9104  9122  9203  9218  9315  9395  9440  9635  9757  9760  9778  9802  9899  9919

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
PDF
---

Previous Karunya Lottery Results

Kerala Lottery winning number KR-644 and 09/02/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 09.03.24 Karunya KR 644 Live Today: The first prize is worth Rs 80 Lakhs, while the second and third prizes are of Rs.5 Lakhs and Rs.1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Karunya Lottery KR644 the Draw was held on 09/03/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]