» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Tuesday, March 19, 2024

20-03-2024 Fifty-Fifty FF-89 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 20 March 2024

Kerala State Lottery Result 20/03/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Fifty Fifty FF-89 Result. Fifty Fifty Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.50/- only. Fifty Fifty Lottery Result on 20.03.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 20-03-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Fifty Fifty FF-89 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Fifty Fifty Lottery Result FF-89

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---

Kerala Lottery Result Today 20.03.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "FD 813150". The first Prize amount of 1 Crore is received from the "THIRUVANANTHAPURAM" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Fifty Fifty FF 89 Kerala Lottery Result announced on 20.03.2024. The first prize is One Crore Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Wednesday Result is Fifty Fifty (FF-89) 20-03-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

20-03-2024 Wednesday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Fifty Fifty Lottery Result FF.89
ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എഫ്. എഫ് 89
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Fifty Fifty 1st Prize
Rs.1 Crore
FD 813150 (NEYYATTINKARA)

Agent Name: SAJEEVAN K
Agency No.: T 3830

---
---
Fifty Fifty Consolation Prize
Rs.8,000/- 
FA 813150
FB 813150
FC 813150
FE 813150
FF 813150
FG 813150
FH 813150
FJ 813150
FK 813150
FL 813150
FM 813150

Fifty Fifty 2nd Prize
Rs.10,00,000/-
FC 234505 (KASARAGOD)

Agent Name: GANESHAN M
Agency No.: S 539

---

---
Fifty Fifty 3rd Prize
Rs.5,000/-
0525  0920  1313  2454  2950  3118  3309  3683  3992  5386  5923  6281  6353  6551  6726  7406  7615  8102  8535  9269  9569  9726  9919

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Fifty Fifty 4th Prize
Rs.2,000/-
2193  2467  2824  3494  3823  3868  3871  7659  7900  8463  8485  8950


Fifty Fifty 5th Prize
Rs.1,000/-
0736  0804  1278  1386  2348  3613  5437  5827  5863  6095  6187  6397  6923  7492  7677  8307  8369  8404  8758  8998  9162  9194  9453  9505


Fifty Fifty 6th Prize
Rs.500/-
0091  0142  0164  0229  0520  0552  0785  0815  0874  0929  0968  1008  1315  1350  1451  1464  1465  1516  1673  2078  2105  2284  2436  3000  3178  3311  3458  3551  3756  3821  3886  3991  4049  4179  4183  4242  4427  4699  4816  5236  5345  5375  5462  5537  5623  5677  5678  5817  6041  6182  6226  6252  6268  6319  6330  6601  6613  6741  6778  6894  6962  6970  7033  7160  7237  7421  7481  7540  7541  7561  7683  7753  7854  7895  7958  8083  8112  8125  8139  8295  8297  8429  8475  8617  8690  8804  8819  8904  8927  9091  9446  9531  9836  9931  9941  9998

---

---
---
---
Fifty Fifty 7th Prize
Rs. 100/-
0002  0023  0070  0332  0348  0380  0391  0468  0644  0693  0724  0858  0904  0937  0940  0942  1227  1345  1442  1455  1458  1543  1553  1835  1953  1991  2067  2260  2266  2365  2424  2490  2507  2710  2772  2830  2868  2923  2959  3073  3086  3088  3269  3404  3469  3471  3523  3566  3588  3846  3848  3914  3963  3987  4327  4358  4536  4740  4744  4908  5092  5097  5205  5218  5229  5230  5241  5413  5445  5480  5529  5578  5705  5743  5787  5870  5891  6137  6415  6515  6539  6624  6777  6890  6901  6946  6949  7074  7342  7343  7372  7382  7443  7493  7543  7616  7645  7797  7903  7933  7971  7987  8187  8219  8225  8331  8357  8476  8502  8516  8589  8599  8683  8898  8983  9044  9231  9254  9417  9441  9444  9501  9618  9677  9741  9976

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
ff-89-live-fifty-fifty-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-20-03-2024-keralalotteryresults.in_page-0001

ff-89-live-fifty-fifty-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-20-03-2024-keralalotteryresults.in_page-0002

ff-89-live-fifty-fifty-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-20-03-2024-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Fifty Fifty Lottery Results

Kerala Lottery winning number FF-89 and 20/03/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 20.03.24 Fifty Fifty FF 89 Live Today: The first prize is worth Rs 1 Crore, while the Second and Third prizes are of Rs 10 Lakhs and Rs.5000 respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Fifty Fifty Lottery FF89 the Draw was held on 20/03/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]