» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Saturday, March 23, 2024

24-03-2024 Akshaya AK-644 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 24 March 2024

Kerala State Lottery Result 24/03/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Akshaya AK-644 Result. Akshaya Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Akshaya Lottery Result on 24.03.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 24-03-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Akshaya AK-644 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Akshaya Lottery Result AK-644

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---

Kerala Lottery Result Today 24.03.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "AP 175020". The first Prize amount of 70 Lakhs is received from the "KOTTAYAM" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Akshaya AK 644 Kerala Lottery Result announced on 24.03.2024. The first prize is 70 Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Sunday Result is Akshaya (AK-644) 24-03-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

24-03-2024 Sunday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Akshaya Lottery Result AK.644
അക്ഷയ എ.കെ 644
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Akshaya 1st Prize
Rs.70,00,000/-
AP 175020 (KOTTAYAM)

Agent Name: DINESHAN THAIYYIL DAMODHARAN
Agency No.: K 8178

---
---
Akshaya Consolation Prize
Rs.8,000/- 
AN 175020
AO 175020
AR 175020
AS 175020
AT 175020
AU 175020
AV 175020
AW 175020
AX 175020
AY 175020
AZ 175020

Akshaya 2nd Prize
Rs.5,00,000/-
AY 403916 (KANNUR)

Agent Name: DEVASSYA K V
Agency No.: C 4702

---

---
Akshaya 3rd Prize
Rs.100,000/- 
1) AN 849071 (ATTINGAL)
2) AO 606373 (KOTTAYAM)
3) AP 286898 (GURUVAYOOR)
4) AR 379037 (KANNUR)
5) AS 489513 (PATTAMBI)
6) AT 227050 (KOTTAYAM)
7) AU 860683 (PATTAMBI)
8) AV 384211 (KOTTAYAM)
9) AW 102405 (THIRUVANANTHAPURAM)
10) AX 149135 (WAYANADU)
11) AY 222180 (THIRUVANANTHAPURAM)
12) AZ 204524 (PATHANAMTHITTA)
---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Akshaya 4th Prize
Rs.5,000/-
0418  1166  1547  2551  3610  4487  5321  5494  5933  6273  6694  7137  7267  7280  8711  9251  9896  9997


Akshaya 5th Prize
Rs.2,000/-
2207  3617  5141  5515  6515  7269  7664


Akshaya 6th Prize
Rs.1,000/-
0405  0504  0734  1223  1272  1837  2039  2724  2744  2824  3318  4082  4310  4488  5454  5596  5618  5629  6023  7265  7465  7512  7514  8296  8791  9718

---

---
Akshaya 7th Prize
Rs. 500/-
0106  0110  0332  0336  0546  0548  0606  1256  1279  1711  1835  2163  2209  2370  2568  2736  2811  2867  3105  3389  3486  3521  3711  3772  3812  3849  4159  4210  4365  4607  4758  4760  4814  5178  5358  5416  5484  6084  6136  6137  6288  6364  6366  6486  6528  6574  6941  6989  7001  7116  7155  7395  7844  7860  8062  8076  8304  8423  8529  8579  8747  8863  9021  9076  9095  9119  9122  9242  9361  9508  9562  9863

---

---
Akshaya 8th Prize
Rs. 100/-
0063  0109  0224  0242  0300  0520  0536  0876  1096  1109  1199  1463  1618  1621  1662  1663  1872  1943  2001  2034  2073  2199  2272  2501  2513  2550  2746  2879  2932  2933  3115  3263  3309  3517  3535  3654  3740  3759  3847  4032  4130  4141  4192  4225  4385  4461  4537  4575  4714  4726  4808  4869  5098  5175  5214  5225  5265  5266  5458  5528  5561  5818  5823  5890  5938  5999  6000  6005  6008  6101  6217  6225  6236  6398  6549  6736  6756  6833  7026  7109  7144  7233  7361  7386  7435  7492  7585  7600  7661  7669  7700  7729  7746  7820  7912  8031  8082  8112  8175  8220  8294  8404  8497  8516  8521  8640  8663  8672  8854  9013  9018  9376  9441  9514  9650  9657  9731  9745  9768  9839  9910  9960  9994
______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---

---

Previous Akshaya Lottery Results

Kerala Lottery winning number AK-644 and 24/03/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 24.03.24 Akshaya AK 644 Live Today: The first prize is worth Rs 70 Lakhs, while the second and third prizes are of Rs 5 Lakhs and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Akshaya Lottery AK644 the Draw was held on 24/03/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]