» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Tuesday, March 26, 2024

27-03-2024 Summer Bumper BR-96 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 27 March 2024

Kerala State Lottery Result 27/03/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Summer Bumper BR-96 Result. Summer Bumper Lottery Single Ticket MRP is Rs.250/- only. Summer Bumper Lottery Result on 27.03.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 27-03-2024 Out 2:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Summer Bumper BR-96 Results PDF will be available after 4:00 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Summer Bumper Lottery Result BR-96

Live Result Starting At 02:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:00 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---

Kerala Lottery Result Today 27.03.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "SC 308797". The first Prize amount of 10 Crores is received from the "KANNUR" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Summer Bumper BR 96 Kerala Lottery Result announced on 27.03.2024. The first prize is Ten Crores Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Wednesday Result is Summer Bumper (BR-96) 27-03-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

27-03-2024 Wednesday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 02:00pm
Summer Bumper Lottery Result BR.96
പൂജാ ബമ്പർ ബി.ആർ  96
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 2 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Summer Bumper 1st Prize
Rs.
10 Crores
SC 308797 (PAYYANNUR)
Agent Name: P P DHANESH
Agency No.: C 3472

---
---
Summer Bumper Consolation Prize
Rs.1,00,000/-
SA 308797
SB 308797
SD 308797
SE 308797
SG 308797


Summer Bumper 2nd Prize
Rs.50 Lakhs
SA 177547 (ERNAKULAM)
Agent Name: MEENAKSHY LOTTERIES AGENCIES
Agency No.: K 5801
---

---
Summer Bumper 3rd Prize
Rs.5 Lakhs
1) SA 120172 (CHITTUR)
2) SA 656810 (PAYYANUR)
3) SB 328267 (KOLLAM)
4) SB 374874 (THIRUVANANTHAPURAM)
5) SC 352024 (THRISSUR)
6) SC 375651 (ERNAKULAM)
7) SD 344531 (PALAKKAD)
8) SD 385690 (KANNUR)
9) SE 408436 (THRISSUR)
10) SE 430966 (KOLLAM)
11) SG 372711 (PALAKKAD)
12) SG 375079 (ERNAKULAM)
---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Summer Bumper 4th Prize
Rs. 1 Lakh
23016

Summer Bumper 5th Prize
Rs.5,000/-
0415  1846  2098  2263  2576  2840  2845  3106  3339  3380  3389  3827  3961  4236  4607  5240  5388  5604  6383  6594  6675  6951  7025  7119  7203  7455  7576  7597  7724  7791  8451  8621  9131  9196  9468  9555

Summer Bumper 6th Prize
Rs.2,000/-
0265  0345  0642  0653  1249  1646  1765  2230  2264  2315  2386  2836  3252  3414  3447  3659  3697  4459  4496  4584  4807  4918  5030  5142  5271  5360  5448  5559  5957  6298  6595  6848  7097  7101  7127  7141  7308  7345  7493  7539  7602  7684  7850  7924  8042  8922  9180  9446  9576  9964

---

---
Summer Bumper 7th Prize
Rs. 1000/-
0007  0035  0104  0351  0638  0909  0930  1104  1129  1138  1225  1307  1711  1725  1863  1918  1958  2232  2288  2393  2686  2814  2850  3150  3354  3427  3526  3564  3692  4033  4155  4172  4531  4614  4996  5128  5159  5247  5413  5423  5775  6020  6067  6368  6454  6472  6561  6793  7069  7134  7150  7221  7442  7489  7525  7809  8130  8146  8252  8275  8453  8475  8593  8596  8689  8957  9033  9334  9766  9770  9793  9936

---

---
Summer Bumper 8th Prize
Rs. 500/-
0026  0089  0130  0249  0314  0366  0387  0580  0645  0693  0832  0874  0907  0911  1050  1075  1130  1235  1329  1526  1536  1590  1613  1630  1649  1938  2218  2539  2629  2770  2893  2959  3020  3038  3046  3222  3238  3301  3397  3493  3635  3678  3847  4020  4022  4095  4217  4347  4369  4424  4461  4511  4567  4618  4691  4797  4814  4988  5033  5062  5073  5145  5281  5353  5483  5836  5955  6155  6188  6192  6315  6373  6382  6393  6470  6520  6688  6731  6782  6810  6834  6851  6943  7013  7051  7200  7281  7494  7664  7790  7841  7958  7968  8026  8035  8221  8285  8335  8496  8530  8616  8630  8788  8817  8901  8911  8938  8943  8999  9035  9198  9319  9386  9392  9590  9592  9608  9618  9674  9764  9782  9944  9948  9957  9970  9985
______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
PDF
---

Previous Summer Bumper Lottery Results

Kerala Lottery winning number BR-96 and 27/03/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 27.03.24 Summer Bumper BR 96 Live Today: The first prize is worth Rs 10 Crores, while the second and third prizes are of Rs.50,00,000/- Lakhs and Rs.5,00,000/- Lakhs respectively. The consolation prize is Rs.1,00,000/-. Summer Bumper Lottery BR96 the Draw was held on 27/03/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]