» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Friday, April 5, 2024

06-04-2024 Karunya KR-648 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 06 April 2024

Kerala State Lottery Result 06/04/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Karunya KR-648 Result. Karunya Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Karunya Lottery Result on 06.04.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 06-04-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Karunya KR-648 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Karunya Lottery Result KR-648

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---

Kerala Lottery Result Today 06.04.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "KJ 915887". The first Prize amount of 80 Lakhs is received from the "ALAPPUZHA" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Karunya KR 648 Kerala Lottery Result announced on 06.04.2024. The first prize is Eighty Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Saturday Result is Karunya (KR-648) 06-04-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

06-04-2024 Saturday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Karunya Lottery Result KR.648
കാരുണ്യ കെ.ആർ  648
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Karunya 1st Prize
Rs.
80 Lakhs
KJ 915887 (CHERTHALA)
Agent Name: SHAHABANA
Agency No.: A 4934

---
---
Karunya Consolation Prize
Rs.8,000/- 
KA 915887
KB 915887
KC 915887
KD 915887
KE 915887
KF 915887
KG 915887
KH 915887
KK 915887
KL 915887
KM 915887

Karunya 2nd Prize
Rs.
5 Lakhs
KD 384999 (ALAPPUZHA)
Agent Name: CHANDRASEKHAR P
Agency No.: A 3379

---

---
Karunya 3rd Prize
Rs.
1 Lakh
1) KA 650661 (PALAKKAD)
2) KB 333784 (WAYANADU)
3) KC 927571 (KASARAGOD)
4) KD 384018 (ALAPPUZHA)
5) KE 143020 (KOLLAM)
6) KF 568712 (THRISSUR)
7) KG 349516 (MALAPPURAM)
8) KH 259276 (IRINJALAKUDA)
9) KJ 892199 (VADAKARA)
10) KK 856426 (MANANTHAVADY)
11) KL 339351 (PALAKKAD)
12) KM 634040 (THIRUVANANTHAPURAM)

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Karunya 4th Prize
Rs.5,000/-
1358  2169  3095  3145  3218  3329  3340  4047  4358  4704  4973  5730  7280  7791  8061  8210  8694  9123


Karunya 5th Prize
Rs.2,000/-
0331  1009  2972  3048  5353  5713  6152  7291  8512  9105


Karunya 6th Prize
Rs.1000/-
0344  0530  2247  4658  4869  5196  5666  6391  6428  7232  7375  8773  8955  9882

---

---
Karunya 7th Prize
Rs. 500/-
0442  0597  1051  1143  1265  1387  1402  1420  1424  1428  1490  1509  1573  1574  1622  1627  1729  1877  1981  2045  2097  2103  2125  2469  2551  2634  2765  2869  2921  3024  3381  3478  3828  3893  3923  4348  4474  4520  4574  4577  4846  4876  5400  5600  5729  5795  5822  5981  6019  6081  6197  6212  6231  6282  6321  6394  6576  6913  6917  6930  6948  7022  7163  7246  7284  7354  7749  7751  7956  8000  8076  8247  8522  8630  8820  8836  8861  9108  9430  9834

---

---
Karunya 8th Prize
Rs. 100/-
0161  0494  0554  0570  0740  0826  0833  0855  0867  1029  1164  1300  1338  1399  1533  1586  1645  1797  1800  1935  2090  2093  2260  2280  2418  2428  2487  2609  2713  2771  2772  2799  2833  2852  2870  2942  3097  3207  3302  3315  3500  3548  3659  3779  3801  3820  3851  3972  3982  3999  4379  4386  4430  4595  4889  5137  5189  5290  5461  5504  5550  5692  5817  5851  6047  6112  6126  6156  6199  6252  6291  6353  6429  6460  6473  6493  6505  6516  6532  6540  6572  6681  6744  6806  6899  7024  7112  7188  7203  7213  7408  7430  7566  7630  7668  7727  7766  7833  7980  7985  8292  8351  8364  8530  8540  8555  8586  8595  8620  8663  8759  8770  8793  8804  8822  9050  9126  9261  9294  9319  9417  9622  9953  9954

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
PDF
---

Previous Karunya Lottery Results

Kerala Lottery winning number KR-648 and 06/04/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 06.04.24 Karunya KR 648 Live Today: The first prize is worth Rs 80 Lakhs, while the second and third prizes are of Rs.5 Lakhs and Rs.1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Karunya Lottery KR648 the Draw was held on 06/04/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]