» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Wednesday, April 17, 2024

18-04-2024 Karunya Plus KN-518 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 18 April 2024

Kerala State Lottery Result 18/04/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Karunya Plus KN-518 Result. Karunya Plus Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Karunya Plus Lottery Result on 18.04.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 18-04-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Karunya Plus KN-518 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Karunya Plus Lottery Result KN-518

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---

Kerala Lottery Result Today 18.04.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "PL 444254". The first Prize amount of 80 Lakhs is received from the "KOLLAM" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Karunya Plus KN 518 Kerala Lottery Result announced on 18.04.2024. The first prize is Eighty Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Thursday Result is Karunya Plus (KN-518) 18-04-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

18-04-2024 Thursday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Karunya Plus Lottery Result KN.518
കാരുണ്യ പ്ലസ് കെ. എൻ 518
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Karunya Plus 1st Prize
Rs.80 Lakhs
PL 444254 (KOLLAM)

Agent Name: SUPRIYA N
Agency No.: Q 5967

---
---
Karunya Plus Consolation Prize
Rs.8,000/- 
PA 444254
PB 444254
PC 444254
PD 444254
PE 444254
PF 444254
PG 444254
PH 444254
PJ 444254
PK 444254
PM 444254

Karunya Plus 2nd Prize
Rs.10,00,000/-
PB 969826 (GURUVAYOOR)

Agent Name: M I JOY
Agency No.: R 8643

---

---
Karunya Plus 3rd Prize
Rs.
1 Lakh
1) PA 494512 (GURUVAYOOR)
2) PB 437786 (ALAPPUZHA)
3) PC 322412 (ADOOR)
4) PD 203491 (MALAPPURAM)
5) PE 923126 (PATHANAMTHITTA)
6) PF 931636 (NEYYATTINKARA)
7) PG 166346 (THIRUVANANTHAPURAM)
8) PH 378983 (THRISSUR)
9) PJ 217238 (KOTTAYAM)
10) PK 625891 (THIRUVANANTHAPURAM)
11) PL 356979 (KOLLAM)
12) PM 988952 (VADAKARA)

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Karunya Plus 4th Prize
Rs.
5000/-
0065  1215  1568  1769  2725  2836  3630  3972  4340  4637  5000  5210  6337  7195  7331  9665  9752  9828

Karunya Plus 5th Prize
Rs.1,000/-
0597  0926  1053  1290  1563  1823  1997  2096  2428  3019  3254  3267  3325  3385  4697  4810  5099  6243  6270  6691  7344  7346  7373  7844  8299  8563  9015  9102  9253  9275  9492  9843  9857  9978


Karunya Plus 6th Prize
Rs.500/-
0111  0227  0284  0396  0415  0558  0561  0636  1163  1349  1443  1564  1680  1745  1767  1776  1795  1916  1987  2121  2240  2399  2511  2552  2557  2609  2946  3074  3109  3312  3490  3534  3843  4101  4148  4215  4265  4358  4404  4553  4573  4627  4745  4856  5146  5282  5404  5610  5754  5763  6057  6311  6314  6623  6677  6716  7016  7106  7162  7173  7267  7628  7660  7852  7971  7995  8327  8426  8433  8462  8498  8551  8558  8612  8682  8702  8732  8870  9647  9936

---

---
---
---
Karunya Plus 7th Prize
Rs. 100/-
0109  0120  0161  0234  0298  0444  0501  0616  0734  0777  0820  0822  0829  0947  1104  1107  1375  1399  1412  1444  1614  1634  1670  1684  1695  1751  1797  1918  1965  1991  2186  2366  2371  2410  2462  2499  2515  2553  2681  2682  2747  2805  2839  2885  2906  2926  3046  3120  3141  3145  3183  3200  3339  3347  3420  3474  3546  3593  3862  3921  3935  3943  4365  4401  4429  4520  4552  4559  4594  4606  4641  4859  4863  4923  5043  5139  5163  5229  5310  5569  5621  5746  5840  5970  6820  6839  6866  7040  7046  7378  7439  7440  7493  7600  7761  7784  7843  7850  7915  7975  8113  8139  8249  8366  8373  8376  8392  8436  8510  8696  8794  8854  8939  9018  9069  9204  9244  9295  9320  9384  9398  9431  9616  9633  9723  9944

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
kn-518-live-karunya-plus-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-18-04-2024-keralalotteryresults.in_page-0001

kn-518-live-karunya-plus-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-18-04-2024-keralalotteryresults.in_page-0002

kn-518-live-karunya-plus-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-18-04-2024-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Karunya Plus Lottery Results

Kerala Lottery winning number KN-518 and 18/04/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 18.04.24 Karunya Plus KN 518 Live Today: The first prize is worth Rs 80,00,000, while the Second and Third prizes are of Rs 10 Lakhs and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Karunya Plus Lottery KN518 the Draw was held on 18/04/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]