» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Wednesday, May 1, 2024

02-05-2024 Karunya Plus KN-520 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 2 May 2024

Kerala State Lottery Result 02/05/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Karunya Plus KN-520 Result. Karunya Plus Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Karunya Plus Lottery Result on 02.05.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 02-05-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Karunya Plus KN-520 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Karunya Plus Lottery Result KN-520

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---
Kerala Lottery Yesterday 31.01.2024
Fifty Fifty FF-82 View Result

Kerala Lottery Result Today 02.05.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "PD 168524". The first Prize amount of 80 Lakhs is received from the "THRISSUR" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Karunya Plus KN 520 Kerala Lottery Result announced on 02.05.2024. The first prize is Eighty Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Thursday Result is Karunya Plus (KN-520) 02-05-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

02-05-2024 Thursday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Karunya Plus Lottery Result KN.520
കാരുണ്യ പ്ലസ് കെ. എൻ 520
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Karunya Plus 1st Prize
Rs.80 Lakhs
PD 168524 (THRISSUR)

Agent Name: BABY NELLIKKUZHI
Agency No.: R 6898

---
---
Karunya Plus Consolation Prize
Rs.8,000/- 
PA 168524
PB 168524
PC 168524
PE 168524
PF 168524
PG 168524
PH 168524
PJ 168524
PK 168524
PL 168524
PM 168524

Karunya Plus 2nd Prize
Rs.10,00,000/-
PH 693103 (THIRUR)

Agent Name: O RADHAKRISHNAN
Agency No.: M 2337

---

---
Karunya Plus 3rd Prize
Rs.
1 Lakh
1) PA 295857 (THIRUR)
2) PB 776580 (PAYYANUR)
3) PC 302406 (KOZHIKKODE)
4) PD 895453 (MANANTHAVADY)
5) PE 698050 (PUNALUR)
6) PF 880729 (ATTINGAL)
7) PG 820282 (ERNAKULAM)
8) PH 692445 (KANHANGAD)
9) PJ 109979 (THIRUR)
10) PK 268575 (KATTAPPANA)
11) PL 360106 (THRISSUR)
12) PM 691117 (NEYYATTINKARA)

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Karunya Plus 4th Prize
Rs.
5000/-
0210  1059  1358  1754  2050  3096  3899  4519  4705  4978  5000  5230  6806  6884  6994  7175  8645  9404

Karunya Plus 5th Prize
Rs.1,000/-
0090  0225  0360  0800  0960  1028  1063  1184  1666  1970  2480  2493  4529  4878  4995  5222  5553  5584  6236  6431  6640  7321  7480  7799  7873  8154  8399  8568  8700  8957  8966  9497  9898  9954


Karunya Plus 6th Prize
Rs.500/-
0072  0108  0219  0253  0288  0356  0466  0646  0649  0740  1042  1390  1444  1798  1806  1812  2189  2357  2434  2941  3060  3535  3921  3953  3985  3986  4267  4374  4429  4488  4492  4601  4742  5365  5416  5594  5674  5718  5752  5779  5796  6166  6271  6305  6412  6437  6529  6647  6837  6907  6979  7065  7070  7216  7487  7650  7744  7852  7933  8004  8087  8312  8375  8376  8434  8512  8521  8641  8729  8829  8881  8924  9096  9114  9188  9269  9435  9551  9580  9838

---

---
---
---
Karunya Plus 7th Prize
Rs. 100/-
0256  0296  0361  0396  0529  0540  0546  0760  0932  0998  1237  1291  1374  1476  1636  1677  1927  2014  2036  2076  2144  2225  2362  2443  2559  2598  2777  2886  2961  3001  3044  3099  3182  3235  3351  3387  3433  3555  3560  3640  3649  3700  3731  3824  3845  3931  4018  4040  4093  4099  4118  4203  4249  4294  4385  4443  4448  4495  4619  4674  4679  5047  5068  5155  5196  5219  5465  5474  5714  5758  5806  5845  6165  6255  6392  6590  6679  6693  6838  7009  7086  7136  7178  7186  7189  7322  7398  7439  7463  7519  7685  7722  7809  7912  7928  7976  7986  8003  8019  8104  8318  8382  8463  8470  8519  8524  8550  8572  8796  8809  8863  8970  9029  9059  9095  9124  9142  9272  9418  9478  9602  9623  9650  9711  9719  9949

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
PDF
---

Previous Karunya Plus Lottery Results

Kerala Lottery winning number KN-520 and 02/05/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 02.05.24 Karunya Plus KN 520 Live Today: The first prize is worth Rs 80,00,000, while the Second and Third prizes are of Rs 10 Lakhs and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Karunya Plus Lottery KN520 the Draw was held on 02/05/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]