» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Saturday, May 18, 2024

19-05-2024 Akshaya AK-652 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 19 May 2024

Kerala State Lottery Result 19/05/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Akshaya AK-652 Result. Akshaya Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Akshaya Lottery Result on 19.05.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 19-05-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Akshaya AK-652 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Akshaya Lottery Result AK-652

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---
---

Kerala Lottery Result Today 19.05.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "AS 564449". The first Prize amount of 70 Lakhs is received from the "WAYANADU" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Akshaya AK 652 Kerala Lottery Result announced on 19.05.2024. The first prize is 70 Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Sunday Result is Akshaya (AK-652) 19-05-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

19-05-2024 Sunday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Akshaya Lottery Result AK.652
അക്ഷയ എ.കെ 652
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Akshaya 1st Prize
Rs.70,00,000/-
AS 564449 (WAYANADU)

Agent Name: C MOHAN DAS
Agency No.: W 99

---
---
Akshaya Consolation Prize
Rs.8,000/- 
AN 564449
AO 564449
AP 564449
AR 564449
AT 564449
AU 564449
AV 564449
AW 564449
AX 564449
AY 564449
AZ 564449

Akshaya 2nd Prize
Rs.5,00,000/-
AO 547167 (ALAPPUZHA)

Agent Name: VIVEK P C
Agency No.: A 5047

---

---
Akshaya 3rd Prize
Rs.100,000/- 
1) AN 689410 (VAIKKOM)
2) AO 513160 (GURUVAYOOR)
3) AP 227729 (THIRUVANANTHAPURAM)
4) AR 187969 (KOLLAM)
5) AS 492535 (PUNALUR)
6) AT 507213 (PUNALUR)
7) AU 253244 (KOTTAYAM)
8) AV 335928 (GURUVAYOOR)
9) AW 974392 (MANANTHAVADY)
10) AX 734672 (PATTAMBI)
11) AY 797795 (KOZHIKKODE)
12) AZ 674485 (IRINJALAKUDA)
---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Akshaya 4th Prize
Rs.5,000/-
0323  0602  1164  1923  2365  2514  3108  4157  4435  4868  5331  5935  6026  6741  8449  8673  8704  9980


Akshaya 5th Prize
Rs.2,000/-
3183  4413  5375  7335  7587  8819  9615


Akshaya 6th Prize
Rs.1,000/-
0309  0817  1243  1270  1536  2251  3067  3903  4144  4382  5637  5944  6582  6602  6794  6842  7043  7047  7714  7808  8325  8668  8841  9405  9493  9596

---

---
Akshaya 7th Prize
Rs. 500/-
0219  0549  0607  0681  0686  0819  1103  1166  1228  1840  2021  2123  2145  2189  2338  2384  2559  2894  3074  3147  3149  3319  3347  3375  3537  3551  3713  3744  3987  4101  4143  4268  4273  4523  4531  4825  4987  5021  5132  5293  5418  5533  5558  5601  5889  5966  5998  6012  6280  6295  6570  6605  6810  6828  6903  7038  7184  7380  7610  7618  7859  7901  7921  8268  9108  9213  9252  9458  9788  9866  9921  9925

---

---
Akshaya 8th Prize
Rs. 100/-
0053  0217  0218  0278  0304  0329  0355  0427  0979  1434  1489  1524  1623  1666  1706  2030  2058  2132  2162  2178  2252  2362  2368  2393  2627  2635  2645  2702  2772  2778  2871  2893  2908  3060  3106  3125  3313  3355  3384  3401  3423  3476  3559  3589  3813  4044  4165  4220  4321  4391  4428  4434  4697  4711  4751  4913  4920  4975  4980  5002  5119  5194  5305  5394  5500  5542  5796  5893  5991  6063  6068  6179  6229  6362  6447  6489  6581  6595  6659  6683  6705  6887  6925  6976  7026  7075  7120  7328  7420  7545  7600  7655  7832  7857  7948  8176  8257  8266  8366  8433  8556  8681  8772  8867  8889  8904  8907  8937  8948  9038  9135  9242  9308  9312  9346  9457  9467  9652  9668  9745  9873  9893  9920

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
ak-652-live-akshaya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-19-05-2024-keralalotteryresults.in_page-0001

ak-652-live-akshaya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-19-05-2024-keralalotteryresults.in_page-0002

ak-652-live-akshaya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-19-05-2024-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Akshaya Lottery Results

Kerala Lottery winning number AK-652 and 19/05/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize 

winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 19.05.24 Akshaya AK 652 Live Today: The first prize is worth Rs 70 Lakhs, while the second and third prizes are of Rs 5 Lakhs and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Akshaya Lottery AK652 the Draw was held on 19/05/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]