» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Wednesday, August 23, 2023

24-08-2023 Karunya Plus KN-484 Kerala Lottery Result

KERALA STATE LOTTERY - RESULT

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
KERALA STATE LOTTERIES AUGUST 2023

Kerala Lottery Result 24.08.2023

Live Karunya Plus Lottery Result KN-484
Live Result Starting At 03:01pm
Official Result updations start from 04:05 PM onwards

www.keralalotteryresults.in

Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Karunya Plus KN-484 Result. Karunya Plus Weekly lottery MRP is Rs.40/- only. Karunya Plus Lottery Results on 24.08.2023, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 24-08-2023 Out 3:01 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. official Karunya Plus KN-484 Results PDF will be available after 4:05 PM on their official website keralalotteries.net.

Kerala Lottery Previous Results

Check the 24.08.2023 Kerala lottery result and winning numbers, The first prize winning number is "PF 188354". The first Prize amount of 80 lakhs is received from "ERNAKULAM" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Karunya Plus KN 484 Kerala Lottery Result announced on 24.08.2023. The first prize is only 80 lakhs Today Kerala samsthana bhagyakuri Thursday result is Karunya Plus (KN-484) 24-08-2023 weekly lottery draw conducted by Kerala lottery department at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram using Lottery Machine.

KERALA STATE LOTTERIES - RESULT

"Kerala Lottery Result Today"

24-08-2023 Thursday Kerala Official Lottery Results
Karunya Plus Lottery Result KN.484


1st Prize
Rs.80,00,000/-
PF 188354 (ERNAKULAM)
Agent Name: BIJU T
Agency No.: E 6672

Consolation Prize
Rs. 8,000/-

PA 188354
PB 188354
PC 188354
PD 188354
PE 188354
PG 188354
PH 188354
PJ 188354
PK 188354
PL 188354
PM 188354

2nd Prize
Rs.10,00,000/-
PJ 564918 (KANNUR)
Agent Name: CHANDRASEKHARAN C V
Agency No.: C 6669
 
3rd Prize
Rs.100,000/-
1) PA 587189 (THRISSUR)
2) PB 201891 (ALAPPUZHA)
3) PC 514480 (IRINJALAKUDA)
4) PD 932474 (KASARAGOD)
5) PE 524865 (KAYAMKULAM)
6) PF 709561 (KASARAGOD)
7) PG 946174 (THIRUR)
8) PH 125904 (IRINJALAKUDA)
9) PJ 145397 (KOLLAM)
10) PK 662767 (ATTINGAL)
11) PL 882527 (PUNALUR)
12) PM 804518 (MALAPPURAM)

For The Tickets Ending With The Following Numbers

4th Prize
Rs. 5,000/-
0089  0745  1792  2629  2739  3032  3052  3398  5392  6270  6951  7082  7112  7168  7876  7887  8006  9302

5th Prize
Rs. 1,000/-
0013  0243  0776  1681  2189  2597  3424  3462  3766  4153  4571  4665  5070  5347  5655  5859  5909  5980  6223  6296  6879  6916  7259  7430  7496  7959  8334  8550  8826  8937  9030  9123  9363  9388

6th Prize
Rs. 500/-
0074  0169  0321  0388  0500  0515  0541  0848  1217  1278  1334  1392  1418  1549  1588  1599  1762  1914  2091  2844  3124  3441  3479  3519  3523  3585  3732  4029  4030  4053  4404  4466  4522  4728  4734  4796  4860  4935  5105  5158  5262  5330  5335  5417  5514  5628  5708  5788  5990  6033  6657  6698  6728  6905  6909  6956  7030  7184  7235  7325  7341  7553  7796  8174  8178  8570  8982  9091  9156  9324  9347  9422  9427  9494  9536  9541  9567  9918  9960  9967

7th Prize
Rs. 100/-
0033  0059  0331  0401  0487  0555  0725  0838  0912  0990  1036  1067  1090  1169  1231  1402  1540  1556  1685  2002  2049  2062  2085  2125  2141  2169  2413  2473  2556  2574  2593  2633  2699  2809  3088  3212  3242  3379  3396  3411  3791  3859  4067  4133  4323  4328  4356  4450  4490  4529  4555  4598  4604  4626  4634  4676  5033  5047  5078  5128  5199  5313  5366  5395  5615  5693  5787  5826  5961  6002  6058  6199  6256  6326  6329  6383  6413  6460  6490  6499  6537  6542  6588  6785  6894  6918  6925  6953  7011  7288  7333  7363  7381  7420  7437  7485  7588  7600  7672  7711  7712  7835  7837  7998  8072  8123  8250  8431  8505  8517  8652  8736  8754  8766  8780  8919  9031  9276  9293  9304  9500  9667  9704  9754  9941  9972

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

PDF
kn-484-live-karunya-plus-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-24-08-2023-keralalotteryresults.in_page-0001

kn-484-live-karunya-plus-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-24-08-2023-keralalotteryresults.in_page-0002

kn-484-live-karunya-plus-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-24-08-2023-keralalotteryresults.in_page-0003Kerala Lottery winning number KN-484 and 24/08/2023 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with id proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.  

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 24.08.23 Karunya Plus KN 484 Live Today: The first prize is worth Rs 80 lakh, while the second and third prizes are Rs 10 lakh and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Karunya Plus Lottery KN484 the Draw was held on 24/08/23 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2020