» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Tuesday, August 29, 2023

28-08-2023 Win-Win W-733 Kerala Lottery Result

KERALA STATE LOTTERY - RESULT

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
KERALA STATE LOTTERIES AUGUST 2023

Kerala Lottery Result 28.08.2023

Live Win Win Lottery Result W-733
Live Result Starting At 03:01pm
Official Result updations start from 04:05 PM onwards

www.keralalotteryresults.in
Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Win Win W-733 Result. Win Win Weekly lottery MRP is Rs.40/- only. Win Win Lottery Results on 28.08.2023, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 28-08-2023 Out 3:01 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. official Win Win W-733 Results PDF will be available after 4:05 PM on their official website keralalotteries.com.

Kerala Lottery Previous Results

Check 28.08.2023 Kerala lottery result and winning numbers, The first prize winning number is "WV 255746". The first Prize amount 75 lakhs is received from "KOLLAM" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Win Win W 733 Kerala Lottery Result announced on 28.08.2023. First prize only 75 lakhs Today Kerala samsthana bhagyakuri Monday result is Win Win (W-733) 28-08-2023 weekly lottery draw conducted by Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

KERALA STATE LOTTERIES - RESULT

"Kerala Lottery Result Today"

28-08-2023 Monday Kerala Official Lottery Results
Win Win Lottery Result W.733

1st Prize 7,500,000/- (75 Lakhs) 
WV 255746 (KOLLAM)
Agent Name: SIVAKUMAR S
Agency No.: Q 4606

Consolation Prize 8,000/-
WN 255746
WO 255746
WP 255746
WR 255746
WS 255746
WT 255746
WU 255746
WW 255746
WX 255746
WY 255746
WZ 255746

2nd Prize 500,000/- (5 Lakhs) 
WY 519317 (PUNALUR)
Agent Name: B JAQUILIN
Agency No.: Q 3519

3rd Prize 100,000/- (1 Lakh)   
1) WN 579922 (THIRUVANANTHAPURAM)
2) WO 547082 (MALAPPURAM)
3) WP 476602 (KOLLAM)
4) WR 324140 (IRINJALAKUDA)
5) WS 561534 (KOZHIKKODE)
6) WT 534945 (CHITTUR)
7) WU 704132 (THIRUR)
8) WV 268363 (GURUVAYOOR)
9) WW 525943 (VADAKARA)
10) WX 224700 (KOTTAYAM)
11) WY 434594 (THRISSUR)
12) WZ 156582 (KASARAGOD)

For the tickets ending with the following numbers

4th Prize 5,000/-
0025  0622  2797  3056  3316  3321  4577  6007  6137  6661  7081  7448  8010  8160  8474  8936  9219  9845

5th Prize ₹2,000/-
0217  0532  2183  3006  4541  5527  5831  6936  8726  9212

6th Prize 1,000/-  
0267  0938  1519  2171  2543  4175  4481  5190  5510  5691  6438  8077  8183  8230
 
7th Prize 500/-
0339  0361  0514  0587  0674  0786  0852  1049  1203  1433  1534  1602  1781  1955  1959  1993  2123  2305  2325  2397  2429  2908  3058  3074  3254  3271  3326  3375  3452  3527  3553  3569  3576  3616  3678  3860  3898  4290  4329  4354  4475  4499  4516  4595  4606  4812  5033  5180  5584  5617  5678  5875  5897  5990  6065  6327  6464  6663  6898  6993  7019  7070  7261  7420  7445  7523  7605  7735  7811  8014  8124  8168  8303  8962  8981  9071  9101  9228  9366  9386  9487  9671
 
8th Prize 100/-  
0144  0239  0280  0353  0710  0760  0868  0900  0934  0981  0996  1019  1075  1224  1252  1299  1372  1378  1399  1420  1435  1491  1518  1590  1714  2068  2129  2244  2257  2360  2375  2460  2556  2561  2574  2688  2764  2775  2793  2933  2965  2999  3150  3155  3172  3557  3588  3663  3735  3760  3925  3966  4107  4399  4417  4643  4839  5006  5015  5108  5212  5306  5326  5346  5509  5513  5516  5530  5848  6003  6125  6130  6147  6186  6187  6257  6306  6419  6540  6618  6713  6723  6806  6871  6929  7037  7046  7131  7148  7160  7197  7225  7265  7328  7355  7366  7388  7397  7497  7537  7679  7690  7751  7840  7882  8003  8258  8386  8437  8478  8505  8643  8937  9051  9055  9069  9090  9360  9444  9515  9607  9631  9736  9837  9891  9899
 
The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Previous Win Win Lottery Results

PDF


Kerala Lottery winning number W-733 and 28/08/2023 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with id proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 28.08.23 Win Win W 733 Live Today: The first prize is worth Rs 75 lakh, while the second and third prizes are of Rs 5 lakh and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Win Win Lottery W733 the Draw held on 28/08/23 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder get after the deduction of 7 % plus 10% total 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2023

[ Back to Home ]