» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Tuesday, August 29, 2023

27-08-2023 Akshaya AK-614 Kerala Lottery Result

KERALA STATE LOTTERY - RESULT

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
KERALA STATE LOTTERIES AUGUST 2023

Kerala Lottery Result 27.08/.2023

Live Akshaya Lottery Result AK-614
Live Result Starting At 03:01pm
Official Result updations start from 04:05 PM onwards

www.keralalotteryresults.in

Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Akshaya AK-614 Result. Akshaya Weekly lottery MRP is Rs.40/- only. Akshaya Lottery Results on 27.08.2023, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 27-08-2023 Out 3:01 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. official Akshaya AK-614  Results PDF will be available after 4:05 PM on their official website keralalotteries.com.

Kerala Lottery Previous Results

Check 27.08.2023 Kerala lottery result and winning numbers, The first prize winning number is "AT 258961". The first Prize amount 70 lakhs is received from "THRISSUR" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Akshaya AK 614 Kerala Lottery Result announced on 27.08.2023. First prize only 70 lakhs Today Kerala samsthana bhagyakuri Sunday result is Akshaya (AK-614) 27-08-2023 weekly lottery draw conducted by Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.


KERALA STATE LOTTERIES - RESULT

"Kerala Lottery Result Today"

27-08-2023 Sunday Kerala Official Lottery Results
Akshaya Lottery Result AK.614

1st Prize
Rs.70,00,000/-
AT 258961 (THRISSUR)
Agent Name: P V PRADEEP
Agency No.: R 2083

Consolation Prize
Rs. 8,000/-
AN 258961
AO 258961
AP 258961
AR 258961
AS 258961
AU 258961
AV 258961
AW 258961
AX 258961
AY 258961
AZ 258961
 
2nd Prize
Rs.5,00,000/-
AX 163977 (KOTTAYAM)
Agent Name: S VIJAYALEKSHMI
Agency No.: K 9270

3rd Prize
Rs.100,000/-
1) AN 525949 (GURUVAYOOR)
2) AO 925705 (WAYANADU)
3) AP 217063 (ALAPPUZHA)
4) AR 722252 (ATTINGAL)
5) AS 595286 (KOLLAM)
6) AT 640367 (MOOVATTUPUZHA)
7) AU 680805 (ATTINGAL)
8) AV 580315 (PALAKKAD)
9) AW 202638 (KOLLAM)
10) AX 169256 (ERNAKULAM)
11) AY 214939 (KASARAGOD)
12) AZ 658660 (CHITTUR)

For The Tickets Ending With The Following Numbers

4th Prize
Rs. 5,000/-
1613  2397  2579  2848  3494  3683  3870  4246  5534  5605  5728  6173  6936  7574  7716  7968  9456  9643
 
5th Prize
Rs. 2,000/-
2711  2778  4170  6080  6946  7766  8952
 
6th Prize
Rs. 1,000/-
0461  0485  0662  0886  2079  2255  2404  2816  3079  3457  3721  4098  4457  4515  4762  4766  5477  6017  7283  7764  8357  8626  9099  9300  9517  9934
 
7th Prize
Rs. 500/-
0273  0633  0833  0990  1551  1717  1846  1999  2022  2033  2161  2212  2402  2422  2457  2544  2902  3850  3899  3931  4127  4169  4242  4311  4550  4567  4616  4822  4831  4999  5071  5080  5081  5134  5165  5222  5545  5700  5855  5862  5873  6187  6260  6323  6382  6572  6609  6630  6826  6932  6949  6986  7059  7213  7365  7423  7576  7615  7631  7895  8042  8252  8759  8840  8976  9133  9200  9229  9370  9459  9514  9631

8th Prize
Rs. 100/-
0162  0173  0231  0258  0275  0363  0421  0473  0518  0524  0699  0748  1201  1390  1445  1549  1660  1749  1783  1845  2309  2314  2332  2635  2644  2664  2665  2668  2691  2784  2808  3035  3055  3058  3115  3260  3297  3506  3560  3567  3588  3837  3856  3924  4011  4031  4150  4254  4282  4325  4377  4810  4903  4926  4978  4986  5033  5274  5425  5552  5560  5591  5699  5701  5760  5844  5865  5872  6412  6414  6444  6596  6618  6628  6673  6677  6947  7054  7146  7167  7174  7323  7338  7384  7411  7495  7582  7607  7612  7701  7750  7759  7801  7812  7823  7855  7868  7911  7981  8018  8089  8172  8400  8524  8542  8591  8757  8820  8975  9025  9124  9317  9385  9419  9434  9513  9695  9730  9735  9808  9826  9926  9992

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

PDF


Kerala Lottery winning number AK-614 and 27/08/2023 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with id proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 27.08.23 Akshaya AK 614 Live Today: The first prize is worth Rs 70 lakh, while the second and third prizes are of Rs 5 lakh and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Akshaya Lottery AK614 the Draw held on 27/08/23 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2023

[ Back to Home ]