» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Wednesday, September 13, 2023

14-09-2023 Karunya Plus KN-487 Kerala Lottery Result

KERALA STATE LOTTERY - RESULT

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
KERALA STATE LOTTERIES SEPTEMBER 2023

Kerala Lottery Result 14.09.2023

Live Karunya Plus Lottery Result KN-487
Live Result Starting At 03:01pm
Official Result updations start from 04:05 PM onwards

www.keralalotteryresults.in

Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Karunya Plus KN-487 Result. Karunya Plus Weekly lottery MRP is Rs.40/- only. Karunya Plus Lottery Results on 14.09.2023, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 14-09-2023 Out 3:01 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. official Karunya Plus KN-487 Results PDF will be available after 4:05 PM on their official website keralalotteries.net.

Kerala Lottery Previous Results

Check the 31.08.2023 Kerala lottery result and winning numbers, The first prize winning number is "PN 329221". The first Prize amount of 80 lakhs is received from "KOLLAM". The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Karunya Plus KN 487 Kerala Lottery Result announced on 14.09.2023. The first prize is only 80 lakhs Today Kerala samsthana bhagyakuri Thursday result is Karunya Plus (KN-487) 14-09-2023 weekly lottery draw conducted by Kerala lottery department at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram using Lottery Machine.

KERALA STATE LOTTERIES - RESULT

"Kerala Lottery Result Today"

14-09-2023 Thursday Kerala Official Lottery Results
Karunya Plus Lottery Result KN.487

1st Prize
Rs.80,00,000/-
PN 329221 (PUNALUR)
Agent Name: MANIKANTAN
Agency No.: Q 5760

Consolation Prize
Rs. 8,000/-

PO 329221
PP 329221
PR 329221
PS 329221
PT 329221
PU 329221
PV 329221
PW 329221
PX 329221
PY 329221
PZ 329221

2nd Prize
Rs.10,00,000/-
PV 178461 (KOLLAM)
Agent Name: AISWARYA MURUKESH
Agency No.: Q 6396
 
3rd Prize
Rs.100,000/-
1) PN 310924 (ATTINGAL)
2) PO 115132 (ADOOR)
3) PP 258905 (ERNAKULAM)
4) PR 178556 (KOLLAM)
5) PS 975187 (PATTAMBI)
6) PT 235184 (ALAPPUZHA)
7) PU 333932 (IRINJALAKUDA)
8) PV 728090 (PATHANAMTHITTA)
9) PW 316661 (GURUVAYOOR)
10) PX 300260 (PALAKKAD)
11) PY 935305 (KARUNAGAPALLY)
12) PZ 747027 (THRISSUR)

For The Tickets Ending With The Following Numbers

4th Prize
Rs. 5,000/-
0870  1297  2267  2554  2930  3005  3672  4651  5413  5449  6126  6277  6627  6872  7940  8165  8374  9950

5th Prize
Rs. 1,000/-
0164  0240  0434  0888  1064  1639  2030  2207  2233  2448  2685  2740  3382  3433  4229  4354  4540  4634  5322  5366  5590  6200  6337  6798  7166  7479  7731  8151  8521  8753  8919  9277  9296  9420

6th Prize
Rs. 500/-
0190  0235  0290  0414  0479  0563  0699  0768  1437  1449  1589  1852  1920  2045  2220  2278  2560  2581  2665  2725  2737  2751  3191  3291  3337  3621  3760  3981  3996  4198  4420  4497  4640  4852  5262  5469  5556  5651  5709  5802  6062  6208  6311  6325  6439  6458  6487  6594  6734  6839  6922  6926  6972  7016  7081  7228  7231  7257  7409  7529  7675  7695  7858  8014  8199  8312  8340  8576  8653  8705  8814  8864  8980  9259  9273  9489  9613  9682  9715  9954

7th Prize
Rs. 100/-
0020  0271  0890  1189  1276  1285  1336  1455  1462  1476  1526  1545  1573  1574  1624  1641  1755  1824  1863  1949  1986  1993  1994  2050  2270  2368  2437  2494  2500  2536  2712  2743  3023  3174  3224  3314  3439  3485  3503  3526  3602  3727  3755  3774  3843  4022  4053  4160  4172  4186  4362  4457  4528  4639  4695  4704  4970  4995  5085  5275  5306  5316  5381  5386  5462  5494  5647  5770  5912  5913  6017  6212  6287  6312  6377  6381  6468  6471  6473  6567  6603  6634  6683  6843  6937  6947  6966  7110  7120  7185  7197  7226  7363  7528  7719  7972  8055  8102  8123  8218  8239  8292  8352  8364  8583  8594  8758  8776  8899  8929  9054  9087  9100  9102  9176  9201  9215  9304  9331  9428  9480  9512  9596  9628  9823  9844

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

PDF
kn-487-live-karunya-plus-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-14-09-2023-keralalotteryresults.in_page-0001

kn-487-live-karunya-plus-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-14-09-2023-keralalotteryresults.in_page-0002

kn-487-live-karunya-plus-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-14-09-2023-keralalotteryresults.in_page-0003

Kerala Lottery winning number KN-487 and 14/09/2023 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with id proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.  

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 14.09.23 Karunya Plus KN 487 Live Today: The first prize is worth Rs 80 lakh, while the second and third prizes are Rs 10 lakh and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Karunya Plus Lottery KN487 the Draw was held on 14/09/23 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2023