» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Sunday, November 12, 2023

13-11-2023 Win-Win W-743 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 13 November 2023

Kerala State Lottery Result 13/11/2023: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Win Win W-743 Result. Win Win Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Win Win Lottery Result on 13.11.2023, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 13-11-2023 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Win Win W-743 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Win Win Lottery Result W-743

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---
---

Kerala Lottery Result Today 06.11.2023

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "WS 695529". The first Prize amount of 75 Lakhs is received from the "THIRUVANANTHAPURAM" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Win Win W 743 Kerala Lottery Result announced on 13.11.2023. The first prize is Seventy Five Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Tuesday Result is Win Win (W-743) 13-11-2023 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

13-11-2023 Monday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Win Win Lottery Result W.743
വിൻ വിൻ ഡബ്ല്യൂ  743
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Win Win 1st Prize
Rs.75,00,000/-
WS 695529 (ATTINGAL)

Agent Name: P SINDHU
Agency No.: T 3233

---
---
Win Win Consolation Prize
Rs.8,000/- 
WN 695529
WO 695529
WP 695529
WR 695529
WT 695529
WU 695529
WV 695529
WW 695529
WX 695529
WY 695529
WZ 695529

Win Win 2nd Prize
Rs.5 Lakhs
WT 307958 (ADIMALY)
Agent Name: M PARVATHY MUTHU
Agency No.: Y 2350

---

---
Win Win 3rd Prize
Rs.1 Lakh 
1) WN 563602 (ERNAKULAM)
2) WO 255440 (ERNAKULAM)
3) WP 553148 (MALAPPURAM)
4) WR 216159 (THRISSUR)
5) WS 537346 (MOOVATTUPUZHA)
6) WT 673209 (ERNAKULAM)
7) WU 597660 (KOZHIKKODE)
8) WV 144540 (KANNUR)
9) WW 775209 (VAIKKOM)
10) WX 675479 (ERNAKULAM)
11) WY 932177 (PALAKKAD)
12) WZ 113596 (KAYAMKULAM)
---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Win Win 4th Prize
Rs.5,000/-
0263  0959  1492  2024  2305  2577  3178  3500  3980  4851  4917  6955  7438  7593  8416  8455  8788  9146


Win Win 5th Prize
Rs.2,000/-
0577  0876  2540  3123  5034  6039  6910  7800  8110  9355


Win Win 6th Prize
Rs.1,000/-
1141  1279  1305  3564  3931  5680  5700  5971  6893  7312  7560  8057  8450  9610

---

---
Win Win 7th Prize
Rs.500/-
0025  0321  0443  0477  0636  0760  0903  1290  1334  1408  1435  1762  1978  2002  2098  2138  2155  2379  2510  2521  2651  2790  2895  2972  3021  3028  3420  3503  3554  3609  3752  3868  3982  4327  4353  4514  4542  4910  4937  4985  5172  5314  5376  5439  5570  5777  5891  5983  6165  6281  6385  6391  6433  6551  6630  6632  6636  6661  6818  6853  7117  7119  7461  7569  7683  7790  7872  7900  8671  8687  8868  8878  8956  8990  9047  9345  9369  9417  9451  9690  9869  9916

---

---
Win Win 8th Prize
Rs.100/-
0006  0007  0048  0071  0156  0268  0277  0544  0621  0645  0663  0793  0832  0986  1017  1150  1201  1227  1266  1413  1443  1554  1566  2196  2334  2505  2516  2523  2549  2636  2655  2838  2927  3000  3080  3165  3203  3266  3287  3389  3472  3545  3645  3827  3837  3943  3945  4030  4040  4124  4167  4192  4230  4317  4328  4543  4559  4617  4632  4674  4788  4810  4909  4915  5025  5045  5269  5270  5276  5356  5410  5513  5601  5618  5626  5876  5887  5954  5981  5997  6040  6096  6215  6237  6298  6331  6339  6415  6731  7135  7348  7351  7415  7439  7464  7551  7573  7717  7817  7908  8214  8288  8501  8521  8577  8578  8841  8875  8901  8946  8953  9265  9300  9398  9403  9409  9459  9497  9510  9571  9621  9653  9800  9891  9906  9944

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
w-743-live-win-win-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-13-11-2023-keralalotteryresults.in_page-0001

w-743-live-win-win-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-13-11-2023-keralalotteryresults.in_page-0002

w-743-live-win-win-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-13-11-2023-keralalotteryresults.in_page-0003

---

Previous Win Win Lottery Results

Kerala Lottery winning number W-743 and 13/11/2023 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 13.11.23 Win Win W 743 Live Today: The first prize is worth Rs 75 Lakhs, while the second and third prizes are of Rs 5 Lakhs and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Win Win Lottery W743 the Draw was held on 13/11/23 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2023

[ Back to Home ]