» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Friday, November 17, 2023

18-11-2023 Karunya KR-628 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 18 November 2023

Kerala State Lottery Result 18/11/2023: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Karunya KR-628 Result. Karunya Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Karunya Lottery Result on 18.11.2023, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 18-11-2023 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Karunya KR-628 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Karunya Lottery Result KR-628

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---

Kerala Lottery Result Today 18.11.2023

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "KM 665263". The first Prize amount of 80 Lakhs is received from the "ALAPPUZHA" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Karunya KR 628 Kerala Lottery Result announced on 18.11.2023. The first prize is Eighty Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Saturday Result is Karunya (KR-628) 18-11-2023 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

18-11-2023 Saturday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Karunya Lottery Result KR.628
കാരുണ്യ കെ.ആർ  628
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Karunya 1st Prize
Rs.
80 Lakhs
KM 665263 (KAYAMKULAM)
Agent Name: P SIVAN KUTTY
Agency No.: A 2311

---
---
Karunya Consolation Prize
Rs.8,000/- 
KA 665263
KB 665263
KC 665263
KD 665263
KE 665263
KF 665263
KG 665263
KH 665263
KJ 665263
KK 665263
KL 665263

Karunya 2nd Prize
Rs.
5 Lakhs
KA 856004 (KAYAMKULAM)
Agent Name: APPUKKUTTAN V
Agency No.: T 5281

---

---
Karunya 3rd Prize
Rs.
1 Lakh
1) KA 750181 (THRISSUR)
2) KB 224869 (KANNUR)
3) KC 523142 (CHITTUR)
4) KD 206690 (THIRUVANANTHAPURAM)
5) KE 365016 (THRISSUR)
6) KF 766220 (THIRUVANANTHAPURAM)
7) KG 223624 (PATHANAMTHITTA)
8) KH 431734 (KOZHIKKODE)
9) KJ 475762 (NEYYATTINKARA)
10) KK 489978 (VAIKKOM)
11) KL 503801 (ALAPPUZHA)
12) KM 280705 (NEYYATTINKARA)

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Karunya 4th Prize
Rs.5,000/-
0789  2080  3045  3409  3518  3788  4794  5395  5980  6552  7058  7963  8330  8954  8964  9243  9539  9719


Karunya 5th Prize
Rs.2,000/-
0451  1425  3425  4518  4842  5665  6192  6965  9484  9981


Karunya 6th Prize
Rs.1000/-
2234  3880  4537  4999  5157  5425  5614  5647  6870  7680  7950  9117  9156  9275

---

---
Karunya 7th Prize
Rs. 500/-
0015  0158  0232  0501  0525  0529  0765  0871  1089  1318  1329  1610  1724  1834  1845  1878  1955  2069  2149  2219  2551  2693  2847  2860  3223  3370  3393  3441  3825  3987  4154  4356  4706  4918  4975  4987  5044  5060  5067  5197  5394  5511  5535  5740  5805  5858  5928  5957  5968  6135  6194  6249  6352  6455  6477  6528  6648  6718  6980  7257  7270  7321  7331  7403  7472  7787  7824  7942  7982  8015  8147  8262  8874  9266  9269  9465  9494  9633  9872  9928

---

---
Karunya 8th Prize
Rs. 100/-
0111  0117  0226  0598  0691  0746  0873  0924  0990  1032  1070  1092  1178  1204  1459  1519  1560  1758  1804  1812  1891  1936  1972  2134  2142  2242  2333  2340  2415  2507  2525  2655  2762  2787  2840  2906  2947  3040  3066  3112  3280  3388  3460  3487  3582  3608  3696  3701  3827  3843  3923  4196  4422  4505  4604  4616  4655  4743  4893  4897  4899  4932  5121  5148  5362  5483  5574  5621  5684  5970  6156  6157  6187  6226  6240  6270  6446  6510  6541  6568  6649  6724  6729  6750  6895  7081  7182  7204  7214  7284  7324  7434  8087  8104  8180  8182  8302  8318  8321  8336  8380  8389  8481  8728  8803  8889  8953  9026  9121  9257  9286  9313  9332  9363  9466  9470  9500  9537  9570  9588  9663  9801  9848  9990

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
kr-628-live-karunya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-18-11-2023-keralalotteryresults.in_page-0001

kr-628-live-karunya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-18-11-2023-keralalotteryresults.in_page-0002

kr-628-live-karunya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-18-11-2023-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Karunya Lottery Results

Kerala Lottery winning number KR-628 and 18/11/2023 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 18.11.23 Karunya KR 628 Live Today: The first prize is worth Rs 80 Lakhs, while the second and third prizes are of Rs.5 Lakhs and Rs.1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Karunya Lottery KR628 the Draw was held on 18/11/23 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2023

[ Back to Home ]