» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Saturday, November 18, 2023

19-11-2023 Akshaya AK-626 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 19 November 2023

Kerala State Lottery Result 19/11/2023: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Akshaya AK-626 Result. Akshaya Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Akshaya Lottery Result on 19.11.2023, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 19-11-2023 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Akshaya AK-626 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Akshaya Lottery Result AK-626

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---
---

Kerala Lottery Result Today 19.11.2023

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "AT 588401". The first Prize amount of 70 Lakhs is received from the "KOTTAYAM" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Akshaya AK 626 Kerala Lottery Result announced on 19.11.2023. The first prize is 70 Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Sunday Result is Akshaya (AK-626) 19-11-2023 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

19-11-2023 Sunday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Akshaya Lottery Result AK.626
അക്ഷയ എ.കെ 626
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Akshaya 1st Prize
Rs.70,00,000/-
AT 588401 (KOTTAYAM)

Agent Name: BINOY JOSEPH
Agency No.: K 6806

---
---
Akshaya Consolation Prize
Rs.8,000/- 
AN 588401
AO 588401
AP 588401
AR 588401
AS 588401
AU 588401
AV 588401
AW 588401
AX 588401
AY 588401
AZ 588401

Akshaya 2nd Prize
Rs.5,00,000/-
AZ 880099 (ATTINGAL)

Agent Name: S RAMA LEKSHMY
Agency No.: T 8998

---

---
Akshaya 3rd Prize
Rs.100,000/- 
1) AN 605550 (ALAPPUZHA)
2) AO 873497 (CHERTHALA)
3) AP 806438 (KANNUR)
4) AR 204133 (PALAKKAD)
5) AS 225924 (KOLLAM)
6) AT 131024 (NEYYATTINKARA)
7) AU 492407 (CHITTUR)
8) AV 203399 (PALAKKAD)
9) AW 625300 (PALAKKAD)
10) AX 667862 (NEYYATTINKARA)
11) AY 109406 (MOOVATTUPUZHA)
12) AZ 131290 (NEYYATTINKARA)
---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Akshaya 4th Prize
Rs.5,000/-
0928  2814  4002  4088  4229  4423  4541  4822  5480  5821  6710  6939  7001  7058  7887  8169  9315  9445


Akshaya 5th Prize
Rs.2,000/-
0991  1139  1625  1656  2492  7392  9884


Akshaya 6th Prize
Rs.1,000/-
0261  0275  0414  0701  0877  1132  1582  1657  3166  3971  5592  5615  6165  6636  6882  7023  7170  7173  7411  7757  7965  7966  8020  9685  9747  9873

---

---
Akshaya 7th Prize
Rs. 500/-
0084  0270  0354  0452  0607  0705  0785  0825  1128  1777  1800  1838  2015  2023  2024  2087  2336  2404  2889  3026  3225  3335  3410  3704  3837  4171  4251  4953  5035  5044  5314  5406  5434  5659  5760  5825  5892  5979  6027  6102  6266  6604  6668  6880  6932  7048  7208  7435  7505  7673  7866  7885  7903  7976  8161  8167  8226  8312  8377  8382  8444  8790  8819  8855  8864  9020  9118  9174  9215  9231  9556  9890

---

---
Akshaya 8th Prize
Rs. 100/-
0040  0047  0069  0103  0219  0230  0253  0304  0387  0463  0485  0568  0587  0646  0674  0696  0709  0715  0758  0883  0904  0983  1119  1313  1336  1341  1343  1416  1428  1444  1576  1591  1903  2027  2088  2097  2159  2202  2312  2367  2502  2533  2706  2750  2751  2901  2914  2997  3091  3106  3108  3138  3161  3177  3218  3229  3370  3391  3540  3681  3791  3804  4099  4189  4326  4381  4531  4653  4888  4977  5205  5254  5255  5285  5373  5553  5639  5646  5730  5734  5764  5852  5998  6313  6767  6813  6957  7138  7169  7440  7485  7567  7571  7710  7829  7962  8022  8086  8158  8389  8410  8964  9007  9055  9066  9190  9259  9271  9357  9365  9367  9380  9424  9448  9470  9473  9482  9568  9627  9662  9666  9748  9988

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
ak-626-live-akshaya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-19-11-2023-keralalotteryresults.in_page-0001

ak-626-live-akshaya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-19-11-2023-keralalotteryresults.in_page-0002

ak-626-live-akshaya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-19-11-2023-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Akshaya Lottery Results

Kerala Lottery winning number AK-626 and 19/11/2023 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 19.11.23 Akshaya AK 626 Live Today: The first prize is worth Rs 70 Lakhs, while the second and third prizes are of Rs 5 Lakhs and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Akshaya Lottery AK626 the Draw was held on 19/11/23 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2023

[ Back to Home ]