» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Thursday, November 23, 2023

24-11-2023 Nirmal NR-356 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 24 November 2023

Kerala State Lottery Result 24/11/2023: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Nirmal NR-356 Result. Nirmal Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Nirmal Lottery Result on 24.11.2023, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 24-11-2023 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Nirmal NR-356 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Nirmal Lottery Result NR-356

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---

Kerala Lottery Result Today 24.11.2023

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "NC 965999". The first Prize amount of 70 Lakhs is received from the "THIRUVANANTHAPURAM" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Nirmal NR 356 Kerala Lottery Result announced on 24.11.2023. The first prize is Seventy Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Friday Result is Nirmal (NR-356) 24-11-2023 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

24-11-2023 Friday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Nirmal Lottery Result NR.356
നിർമൽ എൻ. ആർ 356
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Nirmal 1st Prize
Rs.70 Lakhs
NC 965999 (NEYYATTINKARA)

Agent Name: SAM T
Agency No.: T 6003

---
---
Nirmal Consolation Prize
Rs.8,000/- 
NA 965999
NB 965999
ND 965999
NE 965999
NF 965999
NG 965999
NH 965999
NJ 965999
NK 965999
NL 965999
NM 965999

Nirmal 2nd Prize
Rs.10 Lakhs
NF 508313 (PUNALUR)

Agent Name: LAYA S VIJAYAN
Agency No.: Q 2964

---

---
Nirmal 3rd Prize
Rs.
1 Lakh
1) NA 762435 (NEYYATTINKARA)
2) NB 549802 (ALAPPUZHA)
3) NC 488811 (CHITTUR)
4) ND 748023 (PUNALUR)
5) NE 177680 (KANNUR)
6) NF 263045 (THRISSUR)
7) NG 171865 (ERNAKULAM)
8) NH 984404 (PALAKKAD)
9) NJ 120697 (NEYYATTINKARA)
10) NK 594471 (PALAKKAD)
11) NL 995216 (MANANTHAVADY)
12) NM 517927 (ADIMALY)

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Nirmal 4th Prize
Rs.
5000/-
0707  1784  1953  2085  2824  2979  3815  4087  4611  5595  6215  6462  7727  8255  8367  9397  9530  9633

Nirmal 5th Prize
Rs.1,000/-
0094  0164  0879  1040  1086  1145  1867  1893  2323  2487  2615  3997  4018  4270  4755  4851  5098  5808  5824  6000  6290  6387  6607  6756  7092  7389  7455  7930  8483  8528  8536  8842  9123  9465  9646  9998


Nirmal 6th Prize
Rs.500/-
0071  0542  0634  0764  1009  1144  1347  1519  1691  1823  1848  2026  2175  2209  2261  2356  2454  2568  2652  3036  3158  3472  3587  3669  3927  4342  4358  4400  4636  4839  4856  5142  5162  5223  5237  5247  5352  5568  5597  5695  5811  5833  5837  5954  5959  5978  6147  6376  6378  6397  6468  6593  6742  6769  7112  7198  7269  7288  7538  7721  7759  7807  7899  8209  8317  8443  8476  8747  8943  8983  9018  9311  9464  9469  9543  9554  9569  9850  9950

---

---
---
---
Nirmal 7th Prize
Rs. 100/-
0027  0042  0060  0187  0282  0296  0332  0610  0649  0702  0843  0953  0984  1034  1164  1401  1423  1440  1706  1811  1884  1924  1987  2021  2063  2065  2171  2246  2299  2365  2366  2402  2484  2512  2789  2879  3014  3130  3199  3513  3620  3723  3920  4072  4261  4275  4570  4590  4598  4621  4694  4748  4812  4819  5183  5230  5265  5281  5514  5624  5659  5675  5890  5991  6084  6106  6137  6212  6256  6273  6296  6414  6438  6456  6543  6565  6569  6604  6629  6666  6895  6901  6921  6942  6961  7001  7003  7361  7411  7416  7456  7489  7498  7546  7566  7610  7705  7747  7761  7767  7988  8018  8037  8094  8099  8168  8309  8316  8422  8480  8564  8691  8852  8937  9275  9337  9613  9631  9673  9684  9687  9979

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
nr-356-live-nirmal-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-24-11-2023-keralalotteryresults.in_page-0001

nr-356-live-nirmal-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-24-11-2023-keralalotteryresults.in_page-0002

nr-356-live-nirmal-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-24-11-2023-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Nirmal Lottery Results

Kerala Lottery winning number NR-356 and 24/11/2023 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 24.11.23 Nirmal NR 356 Live Today: The first prize is worth Rs 70,00,000, while the Second and Third prizes are of Rs 10 Lakhs and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Nirmal Lottery NR356 the Draw was held on 24/11/23 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2023

[ Back to Home ]