» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Wednesday, November 22, 2023

23-11-2023 Karunya Plus KN-497 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 23 November 2023

Kerala State Lottery Result 23/11/2023: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Karunya Plus KN-497 Result. Karunya Plus Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Karunya Plus Lottery Result on 23.11.2023, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 23-11-2023 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Karunya Plus KN-497 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Karunya Plus Lottery Result KN-497

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---

Kerala Lottery Result Today 23.11.2023

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "PZ 507803". The first Prize amount of 80 Lakhs is received from the "THRISSUR" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Karunya Plus KN 497 Kerala Lottery Result announced on 23.11.2023. The first prize is Eighty Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Thursday Result is Karunya Plus (KN-497) 23-11-2023 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

23-11-2023 Thursday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Karunya Plus Lottery Result KN.497
കാരുണ്യ പ്ലസ് കെ. എൻ 497
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Karunya Plus 1st Prize
Rs.80 Lakhs
PZ 507803 (IRINJALAKKUDA)

Agent Name: UNNIKRISHNAN S K
Agency No.: R 5776

---
---
Karunya Plus Consolation Prize
Rs.8,000/-
PN 507803
PO 507803
PP 507803
PR 507803
PS 507803
PT 507803
PU 507803
PV 507803
PW 507803
PX 507803
PY 507803

Karunya Plus 2nd Prize
Rs.10,00,000/-
PO 538610 (NEYYATTINKARA)

Agent Name: HALEEMA M A
Agency No.: T 6663

---

---
Karunya Plus 3rd Prize
Rs.
1 Lakh
1) PN 571485 (PALAKKAD)
2) PO 715949 (KAYAMKULAM)
3) PP 560392 (ERNAKULAM)
4) PR 813433 (PATHANAMTHITTA)
5) PS 977065 (MOOVATTUPUZHA)
6) PT 644115 (KANNUR)
7) PU 574229 (PALAKKAD)
8) PV 697710 (VAIKKOM)
9) PW 112101 (PAYYANUR)
10) PX 974398 (ATTINGAL)
11) PY 866439 (PUNALUR)
12) PZ 414907 (THIRUVANANTHAPURAM)

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Karunya Plus 4th Prize
Rs.
5000/-
0022  0807  1571  2118  2454  2498  3000  4037  4140  4346  4958  5229  5934  5982  6311  7330  7368  9572

Karunya Plus 5th Prize
Rs.1,000/-
0426  0759  1477  1480  1590  2150  2210  2516  2739  2912  3462  3815  4089  4248  4309  4468  4510  4665  4869  4953  5038  5136  5306  5470  5507  5690  6262  6294  6615  7727  8276  8699  9124  9251


Karunya Plus 6th Prize
Rs.500/-
0158  0165  0349  0379  0450  1005  1170  1647  1784  1830  1929  2130  2365  2381  2643  2654  2773  2806  2937  3190  3276  3536  3553  3602  3613  3812  3826  4118  4660  4762  5331  5412  5608  5735  5805  5816  6006  6124  6199  6285  6330  6681  6685  6686  6769  6944  7003  7071  7153  7184  7293  7338  7588  7662  7670  7687  7693  7866  7867  8070  8179  8274  8330  8394  8417  8540  8915  9036  9076  9114  9144  9301  9374  9557  9617  9808  9905  9913  9926  9941

---

---
---
---
Karunya Plus 7th Prize
Rs. 100/-
0068  0099  0162  0244  0270  0347  0356  0400  0486  0510  0529  0605  0727  0938  1181  1319  1509  1683  1708  1751  1899  2037  2093  2100  2227  2232  2303  2379  2558  2565  2580  2613  2669  2725  2826  2929  2944  2975  3025  3192  3228  3281  3393  3407  3587  3611  3697  3745  3785  3800  3895  4087  4185  4232  4283  4322  4338  4417  4820  4979  5072  5073  5235  5244  5463  5493  5565  5611  5623  5643  5644  5660  5776  5783  6028  6306  6449  6496  6522  6575  6650  6651  6698  6735  6822  6823  6864  7049  7087  7138  7140  7267  7336  7360  7364  7593  7638  7652  7747  8008  8095  8118  8420  8432  8441  8458  8590  8750  8910  9002  9081  9207  9237  9276  9295  9366  9484  9567  9620  9630  9657  9674  9687  9715  9809  9884

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
kn-497-live-karunya-plus-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-23-11-2023-keralalotteryresults.in_page-0001

kn-497-live-karunya-plus-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-23-11-2023-keralalotteryresults.in_page-0002

kn-497-live-karunya-plus-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-23-11-2023-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Karunya Plus Lottery Results

Kerala Lottery winning number KN-497 and 23/11/2023 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 23.11.23 Karunya Plus KN 497 Live Today: The first prize is worth Rs 80,00,000, while the Second and Third prizes are of Rs 10 Lakhs and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Karunya Plus Lottery KN497 the Draw was held on 23/11/23 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2023

[ Back to Home ]