» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Wednesday, November 22, 2023

22-11-2023 Pooja Bumper BR-94 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 22 November 2023

Kerala State Lottery Result 22/11/2023: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Pooja Bumper BR-94 Result. Pooja Bumper Lottery Single Ticket MRP is Rs.300/- only. Pooja Bumper Lottery Result on 22.11.2023, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 22-11-2023 Out 2:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Pooja Bumper BR-94 Results PDF will be available after 4:00 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Pooja Bumper Lottery Result BR-94

Live Result Starting At 02:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:00 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---

Kerala Lottery Result Today 22.11.2023

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "JC 253199". The first Prize amount of 12 Crores is received from the "KASARAGOD" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Pooja Bumper BR 94 Kerala Lottery Result announced on 22.11.2023. The first prize is Twelve Crores Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Wednesday Result is Pooja Bumper (BR-94) 22-11-2023 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.


22-11-2023 Wednesday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 02:00pm
Pooja Bumper Lottery Result BR.94
പൂജാ ബമ്പർ ബി.ആർ  94
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 2 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Pooja Bumper 1st Prize
Rs.
12 Crores
JC 253199 (KASARAGOD)
Agent Name: MARYKKUTTY JOJO
Agency No.: S 1447

---
---
Pooja Bumper Consolation Prize
Rs.1,00,000/-
JA 253199
JB 253199
JD 253199
JE 253199


Pooja Bumper 2nd Prize
Rs.1 Crore
JC 748835 (CHITTUR)
Agent Name: N SHOUKKATHALI
Agency No.: P 2034
 
JC 293247 (PAYYANNUR)
Agent Name: BINUMON V G
Agency No.: C 4531
 
JC 781889 (PALAKKAD)
Agent Name: K V RAJAGOPALAN
Agency No.: P 1188
 
JD 504106 (KASARAGOD)
Agent Name: JOJO JOSEPH
Agency No.: S 1413
 
---

---
Pooja Bumper 3rd Prize
Rs.10 Lakhs
1) JA 269609 (ERNAKULAM)
2) JA 538789 (MOOVATTUPUZHA)
3) JB 117859 (CHITTUR)
4) JB 271191 (KOZHIKKODE)
5) JC 284717 (NEYYATTINKARA)
6) JC 542383 (VADAKARA)
7) JD 239603 (NEYYATTINKARA)
8) JD 899020 (IDUKKI)
9) JE 588634 (PATHANAMTHITTA)
10) JE 765533 (THIRUR)

---

--- 
Pooja Bumper 4th Prize
Rs. 3 Lakhs 
1) JA 447557 (KOZHIKKODE)
2) JB 566542 (IDUKKI)
3) JC 520345 (THRISSUR)
4) JD 525622 (NEYYATTINKARA)
5) JE 413985 (PALAKKAD)


Pooja Bumper 5th Prize
Rs. 2 Lakhs 
1) JA 889087 (ERNAKULAM)
2) JB 589007 (PATHANAMTHITTA)
3) JC 459412 (KANNUR)
4) JD 773330 (PALAKKAD)
5) JE 454962 (CHITTUR)

For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Pooja Bumper 6th Prize
Rs.5000/-
0227  0625  1274  1521  1709  2845  3662  4989  5134  5435  5726  5728  6539  6935  6942  7646  7808  8050  8882  9264  9300  9638  9758  9821

---

---
Pooja Bumper 7th Prize
Rs. 1000/-
0067  0129  0212  0231  0269  0335  0614  0634  0708  0842  0859  0880  0889  0946  1019  1107  1166  1242  1259  1287  1304  1320  1429  1534  1538  1552  1654  1732  1898  1931  1942  1978  2086  2152  2190  2276  2284  2321  2352  2356  2566  2610  2636  2654  2788  2812  2962  2991  3027  3177  3182  3184  3188  3212  3326  3377  3553  3626  3670  3711  3849  3864  3933  4037  4441  4561  4772  4796  4850  4878  4974  4997  5079  5165  5171  5226  5245  5247  5536  5595  5598  5672  5735  5772  5777  5899  5992  6117  6189  6260  6265  6346  6448  6464  6466  6628  6823  6871  6880  6897  6912  7086  7096  7196  7265  7312  7346  7373  7424  7427  7439  7458  7613  7627  7630  7656  7694  7706  7738  7750  7847  8013  8099  8153  8169  8227  8638  8722  8862  8942  8969  9005  9012  9039  9359  9384  9404  9428  9450  9482  9484  9836  9866  9871

---

---
Pooja Bumper 8th Prize
Rs. 500/-
0027  0038  0073  0111  0118  0141  0316  0359  0378  0382  0399  0421  0424  0460  0490  0516  0568  0581  0681  0686  0714  0717  0765  0776  0811  0834  0875  0884  0918  0919  0931  1056  1073  1118  1120  1139  1208  1222  1266  1312  1314  1336  1421  1489  1553  1600  1609  1663  1745  1755  1828  1849  1865  1867  1919  2010  2040  2050  2082  2083  2138  2153  2164  2218  2227  2285  2296  2368  2369  2382  2410  2439  2461  2526  2563  2596  2600  2717  2761  2774  2780  2896  2901  2973  3033  3035  3043  3080  3115  3125  3126  3153  3206  3228  3324  3333  3382  3390  3392  3497  3522  3541  3543  3570  3573  3590  3642  3656  3676  3680  3718  3726  3785  3792  3874  3906  4034  4063  4072  4090  4112  4168  4283  4311  4318  4324  4343  4375  4426  4477  4511  4521  4567  4585  4612  4737  4759  4806  4822  4831  4874  4887  5112  5128  5175  5195  5263  5265  5310  5332  5336  5432  5438  5470  5471  5506  5551  5567  5624  5625  5637  5669  5730  5799  5822  5854  5889  5890  5972  5986  6053  6076  6125  6131  6162  6378  6462  6480  6506  6587  6631  6645  6662  6674  6681  6710  6779  6780  6801  6863  6883  6907  6910  6929  7027  7053  7084  7114  7123  7141  7161  7170  7206  7287  7292  7428  7440  7569  7579  7609  7654  7684  7695  7752  7784  7807  7836  7841  7844  7853  7876  7936  8002  8120  8130  8164  8171  8280  8319  8348  8385  8393  8411  8457  8502  8516  8530  8568  8605  8628  8734  8841  8847  8921  8976  9019  9071  9108  9160  9178  9189  9236  9263  9365  9435  9468  9515  9598  9686  9759  9781  9808  9881  9886  9903  9912  9916  9918  9952  9971
 
Pooja Bumper 9th Prize
Rs. 300/-
0033  0037  0104  0150  0169  0178  0204  0213  0236  0296  0323  0325  0328  0339  0354  0367  0397  0417  0437  0501  0514  0529  0563  0632  0645  0735  0782  0807  0873  1045  1086  1094  1161  1282  1283  1384  1483  1567  1599  1647  1667  1676  1679  1758  1798  1887  1910  1947  1984  1986  2051  2062  2100  2120  2146  2178  2179  2210  2214  2358  2376  2459  2486  2501  2515  2550  2556  2587  2604  2644  2649  2693  2813  2828  2833  2843  2844  2867  2910  2922  2938  2968  3020  3025  3040  3098  3131  3207  3214  3215  3251  3272  3294  3360  3391  3417  3426  3441  3446  3468  3474  3528  3558  3566  3628  3729  3731  3765  3783  3824  3928  3950  3952  3998  4002  4009  4019  4107  4141  4205  4206  4223  4230  4248  4263  4273  4306  4322  4384  4401  4416  4492  4522  4525  4627  4629  4634  4655  4663  4694  4758  4812  4829  4832  4837  4881  4888  4902  4919  4950  5017  5037  5076  5087  5221  5260  5272  5311  5357  5431  5462  5527  5585  5649  5664  5676  5702  5896  5976  6004  6052  6056  6065  6095  6122  6183  6220  6235  6240  6243  6245  6272  6293  6318  6329  6340  6383  6390  6397  6404  6468  6513  6523  6559  6560  6563  6616  6728  6807  6828  6833  6849  6858  6939  6974  6978  7036  7042  7046  7073  7085  7090  7104  7107  7177  7183  7214  7264  7315  7324  7345  7348  7350  7352  7353  7387  7407  7450  7529  7547  7599  7618  7625  7632  7652  7667  7676  7729  7737  7749  7758  7813  7860  7862  7888  7920  7926  7932  7971  7978  7994  8000  8020  8097  8226  8276  8283  8299  8307  8339  8447  8462  8571  8598  8611  8648  8672  8741  8760  8773  8791  8819  8856  8953  8960  8971  8973  9013  9040  9041  9088  9095  9112  9120  9132  9217  9247  9268  9350  9379  9382  9429  9464  9510  9591  9621  9643  9706  9719  9782  9809  9823  9859  9905  9962  9980

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
PDF
---

Previous Pooja Bumper Lottery Results

Kerala Lottery winning number BR-94 and 22/11/2023 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 22.11.23 Pooja Bumper BR 94 Live Today: The first prize is worth Rs 12 Crores, while the second and third prizes are of Rs.1,00,00,000/- Lakhs and Rs.10,00,000/- Lakhs respectively. The consolation prize is Rs.1,00,000/-. Pooja Bumper Lottery BR94 the Draw was held on 22/11/23 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2023

[ Back to Home ]