» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Monday, November 20, 2023

21-11-2023 Sthree Sakthi SS-390 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 21 November 2023

Kerala State Lottery Result 21/11/2023: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Sthree Sakthi SS-390 Result. Sthree Sakthi Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Sthree Sakthi Lottery Result on 21.11.2023, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 21-11-2023 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Sthree Sakthi SS-390 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Sthree Sakthi Lottery Result SS-390

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---
---

Kerala Lottery Result Today 21.11.2023

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "SS 958011". The first Prize amount of 75 Lakhs is received from the "KOTTAYAM" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Sthree Sakthi SS 390 Kerala Lottery Result announced on 21.11.2023. The first prize is 75 Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Tuesday Result is Sthree Sakthi (SS-390) 21-11-2023 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

21-11-2023 Tuesday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Sthree Sakthi Lottery Result SS.390
സ്ത്രീ ശക്തി എസ്. എസ് 390
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Sthree Sakthi 1st Prize
Rs.75,00,000/-
SS 958011 (KOTTAYAM)

Agent Name: BIBI K JOHN
Agency No: K 6214

---
---
Sthree Sakthi Consolation Prize
Rs.8,000/- 
SN 958011
SO 958011
SP 958011
SR 958011
ST 958011
SU 958011
SV 958011
SW 958011
SX 958011
SY 958011
SZ 958011

Sthree Sakthi 2nd Prize
Rs.10,00,000/-
SR 126055 (NEYYATTINKARA)

Agent Name: SAJEEVAN K
Agency No: T 3830

---

---
Sthree Sakthi 3rd Prize
Rs.5,000/-
0263  0326  0471  1402  1569  2577  3015  3134  3884  4380  4678  5877  6267  6555  6609  6990  8658  9723

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Sthree Sakthi 4th Prize
Rs.2,000/-
1331  2060  2182  3483  4301  4621  5046  5133  8920  9495


Sthree Sakthi 5th Prize
Rs.1,000/-
0234  1022  1112  1448  1959  2956  3341  3803  3843  6000  6233  6507  7557  7575  7656  7967  9195  9731  9971  9995


Sthree Sakthi 6th Prize
Rs.500/-
0149  0289  0548  0891  1095  1825  1878  1992  2107  2657  2847  3046  3588  3848  3896  3918  4049  4547  4596  4695  4786  5235  5323  5414  5481  5848  5929  6649  7310  7683  7767  7796  7879  7957  8255  8282  8286  8330  8461  8560  8742  8875  8907  8950  9254  9265  9591  9603  9773  9859  9898  9953

---

---
Sthree Sakthi 7th Prize
Rs. 200/-
0204  0207  0330  0744  1240  1376  1503  1625  2083  2199  2668  2920  3325  3386  3636  3738  3914  3980  4642  4776  5182  5335  5521  5550  5585  5911  6196  6437  6884  6932  6947  7008  7464  7500  7811  8537  8538  8750  8826  8897  9580  9687  9735  9847  9900

---

---
Sthree Sakthi 8th Prize
Rs. 100/-
0138  0466  0501  0524  0585  0653  0808  0925  0929  0998  1187  1405  1436  1458  1488  1499  1509  1521  1563  1708  1722  1802  1842  1960  2035  2172  2394  2439  2472  2483  2497  2569  2575  2610  2613  2654  2735  2754  2976  3006  3052  3073  3077  3169  3213  3392  3396  3399  3596  3772  3806  3840  3932  4012  4092  4099  4241  4269  4367  4401  4423  4448  4743  4747  4830  4884  4988  5023  5062  5082  5228  5331  5361  5587  5647  5901  5941  6174  6225  6241  6322  6332  6376  6422  6648  6958  7100  7193  7229  7239  7365  7396  7599  7670  7728  7732  7743  7790  8059  8160  8342  8409  8629  8683  8741  8788  8801  8893  8895  8974  8982  9006  9126  9133  9147  9198  9212  9321  9352  9498  9634  9722  9733  9850  9871  9973

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
ss-390-live-sthree-sakthi-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-21-11-2023-keralalotteryresults.in_page-0001

ss-390-live-sthree-sakthi-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-21-11-2023-keralalotteryresults.in_page-0002

ss-390-live-sthree-sakthi-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-21-11-2023-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Sthree Sakthi Lottery Results

Kerala Lottery winning number SS-390 and 21/11/2023 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 21.11.23 Sthree Sakthi SS 390 Live Today: The first prize is worth Rs 75 Lakhs, while the second and third prizes are of Rs 10 Lakhs and Rs.5000 respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Sthree Sakthi Lottery SS390 the Draw was held on 21/11/23 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2023

[ Back to Home ]