» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Friday, December 1, 2023

02-12-2023 Karunya KR-630 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 02 December 2023

Kerala State Lottery Result 02/12/2023: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Karunya KR-630 Result. Karunya Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Karunya Lottery Result on 02.12.2023, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 02-12-2023 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Karunya KR-630 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Karunya Lottery Result KR-630

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---

Kerala Lottery Result Today 02.12.2023

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "KC 172877". The first Prize amount of 80 Lakhs is received from the "**" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Karunya KR 630 Kerala Lottery Result announced on 02.12.2023. The first prize is Eighty Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Saturday Result is Karunya (KR-630) 02-12-2023 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

02-12-2023 Saturday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Karunya Lottery Result KR.630
കാരുണ്യ കെ.ആർ  630
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Karunya 1st Prize
Rs.
80 Lakhs
KC 172877 (ERNAKULAM)
Agent Name: SUJANAPRIYAN C P
Agency No.: E 5691

---
---
Karunya Consolation Prize
Rs.8,000/- 
KA 172877
KB 172877
KD 172877
KE 172877
KF 172877
KG 172877
KH 172877
KJ 172877
KK 172877
KL 172877
KM 172877

Karunya 2nd Prize
Rs.
5 Lakhs
KB 612899 (THIRUVANANTHAPURAM)
Agent Name: C N MITHRAN
Agency No.: T 3796

---

---
Karunya 3rd Prize
Rs.
1 Lakh
1) KA 760174 (CHITTUR)
2) KB 529450 (ADOOR)
3) KC 788953 (ATTINGAL)
4) KD 367713 (MALAPPURAM)
5) KE 790724 (GURUVAYOOR)
6) KF 869757 (GURUVAYOOR)
7) KG 925133 (GURUVAYOOR)
8) KH 680865 (MALAPPURAM)
9) KJ 792200 (WAYANADU)
10) KK 587603 (KOTTAYAM)
11) KL 558494 (ALAPPUZHA)
12) KM 539481 (PAYYANUR)

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Karunya 4th Prize
Rs.5,000/-
0548  0901  1004  1534  1805  2701  3277  3318  4999  5124  5533  5555  6990  7041  8086  8982  9039  9964


Karunya 5th Prize
Rs.2,000/-
1325  1574  2961  5050  5952  6458  6473  7751  9045  9139


Karunya 6th Prize
Rs.1000/-
0607  0628  1002  1588  1783  2874  3103  3838  6288  6416  6594  7404  8390  8677

---

---
Karunya 7th Prize
Rs. 500/-
0055  0129  0205  0416  0437  0709  0780  0849  0915  1171  1184  1216  1273  1355  2013  2240  2241  2477  2562  2630  3132  3255  3261  3271  3404  3471  3892  3986  4038  4040  4178  4182  4204  4383  4421  4568  4575  4754  4941  5595  5741  5764  5818  6152  6441  6759  6871  6921  6999  7009  7181  7244  7318  7521  7541  7547  7691  7721  7722  7747  7794  7814  8147  8229  8307  8641  8647  8712  9015  9094  9149  9160  9193  9295  9297  9394  9537  9566  9573  9962

---

---
Karunya 8th Prize
Rs. 100/-
0132  0209  0334  0344  0369  0468  0483  0501  0522  0644  0688  0747  0997  1001  1024  1081  1244  1255  1628  1746  1766  1846  2106  2373  2505  2522  2527  2539  2577  2639  2642  2665  2996  3003  3011  3012  3056  3221  3381  3387  3450  3461  3462  3505  3515  3526  3616  3673  3929  4026  4087  4111  4192  4286  4363  4372  4689  4821  4838  4867  4931  5146  5244  5368  5389  5398  5513  5717  5867  6027  6127  6209  6283  6325  6340  6424  6469  6535  6588  6707  6791  6964  7015  7119  7125  7131  7155  7158  7369  7490  7496  7499  7513  7598  7679  7681  7701  7715  7869  7925  7979  8113  8117  8186  8459  8482  8582  8603  8687  8796  8902  9037  9162  9185  9289  9482  9504  9516  9540  9616  9758  9825  9830  9838

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
kr-630-live-karunya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-02-12-2023-keralalotteryresults.in_page-0001

kr-630-live-karunya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-02-12-2023-keralalotteryresults.in_page-0002

kr-630-live-karunya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-02-12-2023-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Karunya Lottery Results

Kerala Lottery winning number KR-630 and 03/12/2023 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 02.12.23 Karunya KR 630 Live Today: The first prize is worth Rs 80 Lakhs, while the second and third prizes are of Rs.5 Lakhs and Rs.1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Karunya Lottery KR630 the Draw was held on 02/12/23 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2023

[ Back to Home ]