» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Sunday, December 3, 2023

04-12-2023 Win-Win W-746 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 4 December 2023

Kerala State Lottery Result 04/12/2023: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Win Win W-746 Result. Win Win Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Win Win Lottery Result on 04.12.2023, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 04-12-2023 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Win Win W-746 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Win Win Lottery Result W-746

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---
---

Kerala Lottery Result Today 04.12.2023

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "WJ 556511". The first Prize amount of 75 Lakhs is received from the "ERNAKULAM" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Win Win W 746 Kerala Lottery Result announced on 04.12.2023. The first prize is Seventy Five Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Tuesday Result is Win Win (W-746) 04-12-2023 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

04-12-2023 Monday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Win Win Lottery Result W.746
വിൻ വിൻ ഡബ്ല്യൂ  746
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Win Win 1st Prize
Rs.75,00,000/-
WJ 556511 (ERNAKULAM)

Agent Name: SHINI JACOB
Agency No.: E 7235

---
---
Win Win Consolation Prize
Rs.8,000/- 
WA 556511
WB 556511
WC 556511
WD 556511
WE 556511
WF 556511
WG 556511
WH 556511
WK 556511
WL 556511
WM 556511

Win Win 2nd Prize
Rs.5 Lakhs
WJ 339137 (KOLLAM)
Agent Name: AISWARYA MURUKESH
Agency No.: Q 6396

---

---
Win Win 3rd Prize
Rs.1 Lakh 
1) WA 701995 (MALAPPURAM)
2) WB 965470 (THIRUR)
3) WC 171506 (MALAPPURAM)
4) WD 662254 (MOOVATTUPUZHA)
5) WE 549670 (MOOVATTUPUZHA)
6) WF 892666 (THIRUR)
7) WG 592921 (PALAKKAD)
8) WH 702736 (MALAPPURAM)
9) WJ 601573 (IDUKKI)
10) WK 292090 (IRINJALAKUDA)
11) WL 326671 (NEYYATTINKARA)
12) WM 505772 (KOTTAYAM)
---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Win Win 4th Prize
Rs.5,000/-
0017  0033  0470  0900  2135  2783  3070  5473  5804  6099  6166  6478  6545  6745  8294  8855  9535  9841


Win Win 5th Prize
Rs.2,000/-
1060  2103  4363  4402  4906  5398  5918  6400  7292  7567


Win Win 6th Prize
Rs.1,000/-
0301  0313  0345  2220  2244  2844  3209  3876  5144  5486  5957  8588  8714  9112

---

---
Win Win 7th Prize
Rs.500/-
0095  0248  0846  0869  0877  0886  0972  1022  1058  1132  1420  1464  1872  1993  2061  2159  2459  2816  2846  3090  3105  3326  3421  3523  3658  3734  3784  3864  3936  3975  4484  4600  4631  4787  4859  4903  4922  5012  5194  5336  5361  5366  5633  5716  5850  5948  6008  6057  6192  6205  6258  6294  6316  6430  6547  6617  6707  7119  7201  7367  7459  7504  7615  7619  7828  7859  7952  7989  8071  8284  8436  8595  8697  9088  9180  9264  9378  9597  9856  9983  9985  9990

---

---
Win Win 8th Prize
Rs.100/-
0024  0067  0264  0708  0783  0994  0995  1050  1151  1376  1386  1440  1511  1546  1561  1604  1638  1746  1874  1902  1976  2092  2173  2192  2296  2318  2390  2529  2581  2767  3019  3023  3228  3239  3253  3401  3412  3482  3509  3520  3525  3530  3532  3572  3689  3836  3869  4060  4122  4153  4257  4260  4270  4309  4378  4401  4431  4469  4473  4550  4557  4638  4688  4912  5046  5096  5160  5233  5252  5482  5502  5510  5515  5540  5543  5553  5764  5874  5989  6041  6259  6283  6379  6392  6521  6529  6695  6767  6875  6907  7099  7100  7176  7217  7337  7482  7483  7603  7628  7694  7840  7847  7919  7930  8007  8015  8222  8391  8591  8632  8876  8878  8917  8938  9034  9077  9252  9414  9433  9467  9504  9583  9658  9692  9942  9969

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
w-746-live-win-win-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-04-12-2023-keralalotteryresults.in_page-0001

w-746-live-win-win-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-04-12-2023-keralalotteryresults.in_page-0002

w-746-live-win-win-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-04-12-2023-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Win Win Lottery Results

Kerala Lottery winning number W-746 and 04/12/2023 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 04.12.23 Win Win W 746 Live Today: The first prize is worth Rs 75 Lakhs, while the second and third prizes are of Rs 5 Lakhs and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Win Win Lottery W746 the Draw was held on 04/12/23 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2023

[ Back to Home ]