» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Thursday, December 7, 2023

08-12-2023 Nirmal NR-358 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 08 December 2023

Kerala State Lottery Result 08/12/2023: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Nirmal NR-358 Result. Nirmal Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Nirmal Lottery Result on 08.12.2023, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 08-12-2023 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Nirmal NR-358 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Nirmal Lottery Result NR-358

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---

Kerala Lottery Result Today 08.12.2023

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "NK 664947". The first Prize amount of 70 Lakhs is received from the "PALAKKAD" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Nirmal NR 358 Kerala Lottery Result announced on 08.12.2023. The first prize is Seventy Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Friday Result is Nirmal (NR-358) 08-12-2023 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

08-12-2023 Friday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Nirmal Lottery Result NR.358
നിർമൽ എൻ. ആർ 358
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Nirmal 1st Prize
Rs.70 Lakhs
NK 664947 (CHITTUR)

Agent Name: RATHEESH K
Agency No.: P 5692

---
---
Nirmal Consolation Prize
Rs.8,000/- 
NA 664947
NB 664947
NC 664947
ND 664947
NE 664947
NF 664947
NG 664947
NH 664947
NJ 664947
NL 664947
NM 664947

Nirmal 2nd Prize
Rs.10 Lakhs
NH 216727 (THRISSUR)

Agent Name: BIBIN RAJ K V
Agency No.: R 7852

---

---
Nirmal 3rd Prize
Rs.
1 Lakh
1) NA 479485 (IDUKKI)
2) NB 996853 (ERNAKULAM)
3) NC 869503 (KARUNAGAPALLY)
4) ND 308942 (PAYYANUR)
5) NE 269627 (GURUVAYOOR)
6) NF 912124 (KAYAMKULAM)
7) NG 847172 (THRISSUR)
8) NH 565340 (THIRUVANANTHAPURAM)
9) NJ 926567 (KOTTAYAM)
10) NK 856376 (KOLLAM)
11) NL 568705 (THRISSUR)
12) NM 264718 (IDUKKI)

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Nirmal 4th Prize
Rs.
5000/-
0807  1141  2690  2695  4109  4110  5271  5280  5711  6586  7233  7258  7961  8032  8245  8922  9234  9624

Nirmal 5th Prize
Rs.1,000/-
0910  1014  1286  1387  1427  1473  2006  2383  2838  2956  3270  3805  4049  4076  4346  4803  4860  5218  5880  6273  6531  7301  7307  7693  7932  7946  7963  8139  8168  8382  8695  8841  9076  9099  9144  9453


Nirmal 6th Prize
Rs.500/-
0009  0624  0986  1164  1456  1803  1924  2001  2102  2199  2334  2699  2716  2727  2896  2928  3167  3304  3317  3597  3613  3734  3777  3801  3885  4019  4030  4224  4368  4386  4562  4611  5109  5118  5166  5183  5601  5691  5781  5865  5904  6147  6173  6313  6354  6363  6435  6447  6828  6841  6862  6897  6916  6929  7240  7425  7449  7498  7533  7573  7580  7652  7854  7926  7972  8120  8140  8187  8376  8419  8435  8549  8557  8895  9059  9429  9561  9768  9794

---

---
---
---
Nirmal 7th Prize
Rs. 100/-
0019  0165  0181  0189  0337  0389  0443  0502  0526  0575  0664  0679  0685  0930  1437  1477  1614  1616  1652  1702  1746  1999  2017  2046  2066  2085  2100  2184  2377  2396  2423  2491  2506  2531  2592  2863  3242  3308  3371  3476  3560  3630  3644  3661  3674  3732  3882  3976  3991  4015  4032  4082  4168  4239  4372  4437  4525  4590  4632  4767  5094  5162  5181  5345  5405  5425  5657  5668  5777  5870  6357  6373  6437  6474  6530  6613  6617  6665  6670  6699  6722  6743  6861  6900  6970  6974  6993  7112  7229  7363  7385  7460  7546  7647  7745  7778  8031  8054  8136  8158  8190  8258  8271  8393  8771  8798  8833  8858  9013  9131  9153  9273  9277  9297  9301  9337  9417  9773  9837  9965  9974  9999

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
nr-358-live-nirmal-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-08-12-2023-keralalotteryresults.in_page-0001

nr-358-live-nirmal-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-08-12-2023-keralalotteryresults.in_page-0002

nr-358-live-nirmal-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-08-12-2023-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Nirmal Lottery Results

Kerala Lottery winning number NR-358 and 08/12/2023 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 08.12.23 Nirmal NR 358 Live Today: The first prize is worth Rs 70,00,000, while the Second and Third prizes are of Rs 10 Lakhs and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Nirmal Lottery NR358 the Draw was held on 08/12/23 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2023

[ Back to Home ]