» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Friday, December 22, 2023

23-12-2023 Karunya KR-633 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 23 December 2023

Kerala State Lottery Result 23/12/2023: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Karunya KR-633 Result. Karunya Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Karunya Lottery Result on 23.12.2023, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 23-12-2023 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Karunya KR-633 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Karunya Lottery Result KR-633

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---

Kerala Lottery Result Today 23.12.2023

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "**". The first Prize amount of 80 Lakhs is received from the "**" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Karunya KR 633 Kerala Lottery Result announced on 23.12.2023. The first prize is Eighty Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Saturday Result is Karunya (KR-633) 23-12-2023 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

23-12-2023 Saturday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Karunya Lottery Result KR.633
കാരുണ്യ കെ.ആർ  633
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Karunya 1st Prize
Rs.
80 Lakhs
KR 674793 (MALAPPURAM)
Agent Name: K. MURALEEDHARAN
Agency No.:  M 2081

---
---
Karunya Consolation Prize
Rs.8,000/-
KN 674793
KO 674793
KP 674793
KS 674793
KT 674793
KU 674793
KV 674793
KW 674793
KX 674793
KY 674793
KZ 674793

Karunya 2nd Prize
Rs.
5 Lakhs
KT 127704 (VAIKKOM)
Agent Name:  MANU JOSEPH
Agency No.: K 7829

---

---
Karunya 3rd Prize
Rs.
1 Lakh
1) KN 209007 (KOLLAM)
2) KO 993141 (THIRUVANANTHAPURAM)
3) KP 838887 (ALAPPUZHA)
4) KR 992032 (THIRUVANANTHAPURAM)
5) KS 864175 (CHERTHALA)
6) KT 139525 (KATTAPPANA)
7) KU 109638 (NEYYATTINKARA)
8) KV 394029 (KOLLAM)
9) KW 224047 (THIRUVANANTHAPURAM)
10) KX 843898 (VADAKARA)
11) KY 449585 (IRINJALAKUDA)
12) KZ 977120 (PAYYANUR)

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Karunya 4th Prize
Rs.5,000/-
0838  0872  1189  2352  2464  2635  2814  3121  3356  3800  4430  6210  6909  7269  7575  8904  8937  9659


Karunya 5th Prize
Rs.2,000/-
0866  2420  2573  4234  4295  4671  6030  6535  7320  8661


Karunya 6th Prize
Rs.1000/-
0292  0308  0664  1136  1140  1476  2950  3207  5647  6755  7207  7359  8310  8853

---

---
Karunya 7th Prize
Rs. 500/-
0019  0104  0282  0368  0549  0615  0666  0778  0878  1178  1183  1211  1263  1383  1567  1608  1622  1931  1936  1997  2005  2060  2165  2413  2524  2537  2546  2616  2650  2678  2768  2969  3204  3241  3455  3475  3599  4148  4367  5025  5139  5423  5545  5741  5750  6150  6206  6383  6592  7008  7089  7097  7162  7186  7228  7268  7388  7559  7583  7642  7660  7788  7965  8032  8113  8135  8221  8280  8343  8365  8382  8403  8512  8576  8676  8901  9228  9361  9536  9769

---

---
Karunya 8th Prize
Rs. 100/-
0085  0088  0234  0374  0382  0403  0469  0476  0497  0551  0564  0652  0653  0775  0859  0888  0895  0955  1232  1239  1252  1350  1359  1440  1479  1548  1630  1697  1737  1825  1867  1883  1928  2104  2266  2325  2566  2757  2772  2961  2986  3052  3169  3221  3312  3414  3421  3536  3600  3652  3816  3846  4185  4271  4316  4449  4469  4496  4738  4753  4811  4864  4885  4917  4918  4928  5135  5158  5165  5171  5224  5259  5355  5416  5462  5479  5630  5671  5788  5938  6028  6179  6234  6335  6367  6429  6516  6776  6784  6829  7011  7071  7150  7242  7261  7298  7449  7579  7607  7726  7748  7752  7953  8085  8103  8223  8267  8279  8418  8555  8560  8645  8729  8754  8780  9097  9169  9214  9234  9272  9645  9738  9772  9850

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
PDF
---

Previous Karunya Lottery Results

Kerala Lottery winning number KR-633 and 23/12/2023 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 23.12.23 Karunya KR 633 Live Today: The first prize is worth Rs 80 Lakhs, while the second and third prizes are of Rs.5 Lakhs and Rs.1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Karunya Lottery KR633 the Draw was held on 23/12/23 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2023

[ Back to Home ]