» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Thursday, December 21, 2023

22-12-2023 Nirmal NR-360 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 22 December 2023

Kerala State Lottery Result 22/12/2023: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Nirmal NR-360 Result. Nirmal Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Nirmal Lottery Result on 22.12.2023, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 22-12-2023 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Nirmal NR-360 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Nirmal Lottery Result NR-360

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---

Kerala Lottery Result Today 22.12.2023

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "NJ 704186". The first Prize amount of 70 Lakhs is received from the "ERNAKULKAM" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Nirmal NR 360 Kerala Lottery Result announced on 22.12.2023. The first prize is Seventy Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Friday Result is Nirmal (NR-360) 22-12-2023 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

22-12-2023 Friday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Nirmal Lottery Result NR.360
നിർമൽ എൻ. ആർ 360
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Nirmal 1st Prize
Rs.70 Lakhs
NJ 704186 (ERNAKULKAM)

Agent Name: JOSEPH P A
Agency No.: E 6948

---
---
Nirmal Consolation Prize
Rs.8,000/- 
NA 704186
NB 704186
NC 704186
ND 704186
NE 704186
NF 704186
NG 704186
NH 704186
NK 704186
NL 704186
NM 704186


Nirmal 2nd Prize
Rs.10 Lakhs
NF 924511 (ADIMALY)

Agent Name: SIBI MATHEW
Agency No.: Y 2340

---

---
Nirmal 3rd Prize
Rs.
1 Lakh
1) NA 382715 (ERNAKULAM)
2) NB 140773 (PALAKKAD)
3) NC 138700 (PALAKKAD)
4) ND 444846 (KOTTAYAM)
5) NE 418020 (KOLLAM)
6) NF 123265 (PAYYANUR)
7) NG 296095 (NEYYATTINKARA)
8) NH 725005 (PATTAMBI)
9) NJ 656885 (PAYYANUR)
10) NK 268033 (PATTAMBI)
11) NL 757611 (THIRUVANANTHAPURAM)
12) NM 918585 (THRISSUR)

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Nirmal 4th Prize
Rs.
5000/-
0452  0792  1901  2299  2727  2853  3483  4118  4474  4550  5196  5659  6064  6222  7570  8925  8932  9731

Nirmal 5th Prize
Rs.1,000/-
0138  0568  0861  1311  1335  1428  1542  2101  2175  2212  2287  3389  3449  3561  3635  4507  4577  4801  5094  5121  5466  5482  6322  6327  8017  8160  8215  8393  8409  8444  8674  9250  9458  9780  9872  9958


Nirmal 6th Prize
Rs.500/-
0014  0310  0323  0611  0645  1159  1330  1443  1505  1550  1620  2304  2308  2523  2528  2800  2903  3113  3165  3194  3215  3439  3613  3666  3891  3920  3921  3997  4091  4104  4156  4237  4560  4591  4599  4645  4914  4936  4940  5030  5290  5619  5778  5860  6003  6058  6115  6191  6217  6259  6443  6473  6577  6927  6945  7094  7152  7239  7267  7407  7796  7847  7915  8025  8093  8150  8404  8515  8530  8637  9029  9498  9545  9592  9662  9792  9806  9970  9989

---

---
---
---
Nirmal 7th Prize
Rs. 100/-
0062  0080  0173  0300  0408  0427  0546  0573  0589  0591  0665  0755  0777  0937  0966  0973  0993  1073  1076  1137  1170  1266  1409  1436  1454  1629  1638  1674  1778  1867  2013  2056  2113  2144  2314  2406  2512  2558  2620  2667  2720  2732  2856  2956  2993  3018  3028  3053  3276  3499  3523  3654  3766  3888  3889  3905  3952  3970  4100  4216  4263  4290  4703  5431  5621  5696  5715  6113  6188  6317  6374  6590  6618  6649  6702  6795  6797  6802  6817  7008  7091  7143  7145  7160  7215  7305  7334  7435  7457  7458  7519  7551  7648  7675  7824  7838  7911  7919  8078  8252  8279  8352  8572  8639  8722  8805  8810  8843  8909  8948  9018  9023  9308  9331  9412  9415  9502  9566  9709  9754  9916  9966

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
PDF
---

Previous Nirmal Lottery Results

Kerala Lottery winning number NR-360 and 22/12/2023 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 22.12.23 Nirmal NR 360 Live Today: The first prize is worth Rs 70,00,000, while the Second and Third prizes are of Rs 10 Lakhs and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Nirmal Lottery NR360 the Draw was held on 22/12/23 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2023

[ Back to Home ]