» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Wednesday, December 20, 2023

21-12-2023 Karunya Plus KN-501 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 21 December 2023

Kerala State Lottery Result 21/12/2023: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Karunya Plus KN-501 Result. Karunya Plus Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Karunya Plus Lottery Result on 21.12.2023, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 21-12-2023 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Karunya Plus KN-501 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Karunya Plus Lottery Result KN-501

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---

Kerala Lottery Result Today 21.12.2023

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "PR 953828". The first Prize amount of 80 Lakhs is received from the "THRISSUR" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Karunya Plus KN 501 Kerala Lottery Result announced on 21.12.2023. The first prize is Eighty Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Thursday Result is Karunya Plus (KN-501) 21-12-2023 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

21-12-2023 Thursday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Karunya Plus Lottery Result KN.501
കാരുണ്യ പ്ലസ് കെ. എൻ 501
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Karunya Plus 1st Prize
Rs.80 Lakhs
PR 953828 (THRISSUR)

Agent Name: A SURESH BABU
Agency No.: R 6544

---
---
Karunya Plus Consolation Prize
Rs.8,000/- 
PN 953828
PO 953828
PP 953828
PS 953828
PT 953828
PU 953828
PV 953828
PW 953828
PX 953828
PY 953828
PZ 953828

Karunya Plus 2nd Prize
Rs.10,00,000/-
PW 398916 (KOZHIKKODE)

Agent Name: G SARAVANAN
Agency No.: D 5708

---

---
Karunya Plus 3rd Prize
Rs.
1 Lakh
1) PN 892747 (MOOVATTUPUZHA)
2) PO 187981 (MALAPPURAM)
3) PP 417523 (KOTTAYAM)
4) PR 192533 (KOTTAYAM)
5) PS 809452 (THIRUVANANTHAPURAM)
6) PT 237944 (KOLLAM)
7) PU 778794 (KOTTAYAM)
8) PV 589778 (WAYANADU)
9) PW 764062 (THAMARASSERY)
10) PX 806099 (KOLLAM)
11) PY 493946 (KANHANGAD)
12) PZ 728766 (VADAKARA)

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Karunya Plus 4th Prize
Rs.
5000/-
0485  0857  1409  1666  2194  2766  3447  4171  4192  4713  4886  6102  6115  6149  6996  7241  7975  9488

Karunya Plus 5th Prize
Rs.1,000/-
0202  1941  1963  2494  2559  2563  2596  2916  2937  3138  3198  3620  3884  3965  4322  4472  5178  5543  5586  5913  6216  6347  6614  6773  6988  7270  7465  7583  8003  8213  8466  8511  9471  9850


Karunya Plus 6th Prize
Rs.500/-
0158  0464  0468  0646  0702  0707  0709  0718  0770  0910  0940  0951  0974  0996  1102  1180  1589  1914  1931  1958  2276  2426  2522  2524  2572  2629  2642  2731  3011  3032  3043  3365  3499  3994  4024  4323  4347  4625  4634  4784  4867  5025  5069  5252  5259  5707  5949  6009  6035  6069  6464  6468  6516  6546  6671  6698  6924  7054  7439  7499  7559  7600  8206  8440  8542  8560  8770  8852  8861  8934  8951  9140  9224  9365  9377  9400  9583  9637  9657  9984

---

---
---
---
Karunya Plus 7th Prize
Rs. 100/-
0183  0232  0250  0310  0335  0413  0418  0493  0606  0694  0763  0782  0826  0863  0872  1082  1120  1268  1419  1542  1548  1667  1782  1811  2200  2264  2341  2417  2578  2690  2822  2960  3024  3088  3153  3225  3227  3281  3329  3419  3436  3544  3594  3665  3784  3814  3943  4077  4118  4143  4179  4431  4438  4482  4489  4525  4607  4619  4624  4639  4651  4698  4797  4976  5137  5299  5336  5353  5360  5416  5629  5945  6086  6089  6315  6349  6374  6537  6585  6624  6654  6726  6772  6800  6833  6938  7013  7031  7033  7119  7167  7214  7224  7273  7301  7321  7457  7458  7620  7721  7784  7848  7862  7932  8145  8159  8219  8234  8367  8403  8817  9050  9259  9298  9334  9369  9370  9388  9653  9753  9758  9787  9825  9839  9904  9913

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
kn-501-live-karunya-plus-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-21-12-2023-keralalotteryresults.in_page-0001

kn-501-live-karunya-plus-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-21-12-2023-keralalotteryresults.in_page-0002

kn-501-live-karunya-plus-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-21-12-2023-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Karunya Plus Lottery Results

Kerala Lottery winning number KN-501 and 21/12/2023 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 21.12.23 Karunya Plus KN 501 Live Today: The first prize is worth Rs 80,00,000, while the Second and Third prizes are of Rs 10 Lakhs and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Karunya Plus Lottery KN501 the Draw was held on 21/12/23 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2023

[ Back to Home ]