» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Wednesday, December 27, 2023

28-12-2023 Karunya Plus KN-502 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 28 December 2023

Kerala State Lottery Result 28/12/2023: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Karunya Plus KN-502 Result. Karunya Plus Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Karunya Plus Lottery Result on 28.12.2023, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 28-12-2023 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Karunya Plus KN-502 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Karunya Plus Lottery Result KN-502

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---

Kerala Lottery Result Today 28.12.2023

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "PB 919223". The first Prize amount of 80 Lakhs is received from the "PATHANAMTHITTA" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Karunya Plus KN 502 Kerala Lottery Result announced on 28.12.2023. The first prize is Eighty Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Thursday Result is Karunya Plus (KN-502) 28-12-2023 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

28-12-2023 Thursday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Karunya Plus Lottery Result KN.502
കാരുണ്യ പ്ലസ് കെ. എൻ 502
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Karunya Plus 1st Prize
Rs.80 Lakhs
PB 919223 (ADOOR)

Agent Name: RADHAKRISHNA PILLAI
Agency No.: H 2484

---
---
Karunya Plus Consolation Prize
Rs.8,000/- 
PA 919223
PC 919223
PD 919223
PE 919223
PF 919223
PG 919223
PH 919223
PJ 919223
PK 919223
PL 919223
PM 919223

Karunya Plus 2nd Prize
Rs.10,00,000/-
PJ 725119  (CHITTUR)

Agent Name: PRIYA M
Agency No.: P 6350

---

---
Karunya Plus 3rd Prize
Rs.
1 Lakh
1) PA 994080 (MANANTHAVADY)
2) PB 735855 (CHERTHALA)
3) PC 540593 (IRINJALAKUDA)
4) PD 316216 (PUNALUR)
5) PE 208258 (KANNUR)
6) PF 354164 (KOTTAYAM)
7) PG 415518 (KOTTAYAM)
8) PH 373485 (THRISSUR)
9) PJ 127723 (NEYYATTINKARA)
10) PK 940907 (VADAKARA)
11) PL 300529 (PATHANAMTHITTA)
12) PM 228247 (KOTTAYAM)

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Karunya Plus 4th Prize
Rs.
5000/-
0327  0851  0955  0972  1724  1906  1935  3222  3678  3723  3808  4356  5668  6696  7306  7977  8519  9308

Karunya Plus 5th Prize
Rs.1,000/-
0019  0987  1228  1719  2130  2998  3301  3370  3567  3787  4267  4404  4429  4437  4541  4640  5739  6513  6683  6721  7179  7646  7735  8192  8504  8656  8666  8685  8771  8928  8999  9633  9900  9911


Karunya Plus 6th Prize
Rs.500/-
0028  0134  0135  0162  0187  0224  0304  0343  0370  0379  0762  0764  0796  0924  1277  1329  1398  1425  1828  1914  2013  2036  2044  2323  2397  2580  2611  2614  2929  2999  3189  3204  3255  3338  3572  4040  4094  4358  4449  4479  4588  4678  4699  4706  4773  4812  4850  4919  5089  5112  5233  5415  5448  5512  5624  5967  6019  6280  6474  6622  6739  6851  7070  7089  7248  7339  7506  7698  8066  8087  8330  8765  8916  8933  9023  9076  9134  9474  9594  9833

---

---
---
---
Karunya Plus 7th Prize
Rs. 100/-
0044  0136  0216  0311  0358  0367  0414  0431  0652  0689  0784  0823  0833  0876  1004  1011  1047  1220  1248  1347  1382  1483  1551  1598  1632  1656  1743  1967  2049  2226  2259  2505  2522  2576  2617  2660  2665  2704  2709  2758  3016  3163  3201  3253  3321  3520  3664  3699  3700  3715  3765  3950  4069  4340  4396  4515  4543  4547  4731  4769  4770  4829  4898  4921  4950  5081  5288  5343  5355  5364  5411  5611  5665  5669  5708  5735  5849  5917  6039  6058  6126  6238  6252  6263  6330  6382  6447  6585  6646  6796  6850  6989  7005  7018  7115  7216  7316  7353  7429  7495  7532  7547  7598  7790  7865  7962  8128  8162  8199  8210  8253  8321  8368  8405  8433  8510  8555  8660  8677  8714  9142  9153  9276  9581  9800  9953

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
kn-502-live-karunya-plus-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-28-12-2023-keralalotteryresults.in_page-0001

kn-502-live-karunya-plus-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-28-12-2023-keralalotteryresults.in_page-0002

kn-502-live-karunya-plus-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-28-12-2023-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Karunya Plus Lottery Results

Kerala Lottery winning number KN-502 and 28/12/2023 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 28.12.23 Karunya Plus KN 502 Live Today: The first prize is worth Rs 80,00,000, while the Second and Third prizes are of Rs 10 Lakhs and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Karunya Plus Lottery KN502 the Draw was held on 28/12/23 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2023

[ Back to Home ]