» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Thursday, December 28, 2023

29-12-2023 Nirmal NR-361 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 29 December 2023

Kerala State Lottery Result 29/12/2023: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Nirmal NR-361 Result. Nirmal Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Nirmal Lottery Result on 29.12.2023, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 29-12-2023 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Nirmal NR-361 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Nirmal Lottery Result NR-361

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---

Kerala Lottery Result Today 29.12.2023

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is ''NT 470962''. The first Prize amount of 70 Lakhs is received from the "PATHANAMTHITTA" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Nirmal NR 361 Kerala Lottery Result announced on 29.12.2023. The first prize is Seventy Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Friday Result is Nirmal (NR-361) 29-12-2023 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

29-12-2023 Friday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Nirmal Lottery Result NR.361
നിർമൽ എൻ. ആർ 361
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Nirmal 1st Prize
Rs.70 Lakhs
NT 470962 (PATHANAMTHITTA)

Agent Name: SURESH KUMAR N P
Agency No.: H 1547

---
---
Nirmal Consolation Prize
Rs.8,000/- 
NN 470962
NO 470962
NP 470962
NR 470962
NS 470962
NU 470962
NV 470962
NW 470962
NX 470962
NY 470962
NZ 470962

Nirmal 2nd Prize
Rs.10 Lakhs
NS 433946 (ALAPPUZHA)

Agent Name: BINCY
Agency No.: A 5632

---

---
Nirmal 3rd Prize
Rs.
1 Lakh
1) NN 157690 (THIRUVANANTHAPURAM)
2) NO 418876 (KOTTAYAM)
3) NP 299288 (VADAKARA)
4) NR 308172 (NEYYATTINKARA)
5) NS 380351 (KOTTAYAM)
6) NT 697739 (VAIKKOM)
7) NU 489655 (VADAKARA)
8) NV 180263 (THRISSUR)
9) NW 366527 (THIRUVANANTHAPURAM)
10) NX 149585 (PATHANAMTHITTA)
11) NY 229571 (PALAKKAD)
12) NZ 948852 (KOTTAYAM)

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Nirmal 4th Prize
Rs.
5000/-
0339  1454  2636  3047  3673  3936  4252  4306  5272  6715  6899  7064  7471  7786  7820  8947  9435  9896

Nirmal 5th Prize
Rs.1,000/-
0314  0349  1076  1142  1816  2411  2511  2845  3212  3227  3433  3957  4867  5122  5287  5603  5675  6090  6091  6219  6265  6318  7189  7541  7910  8045  8317  8656  8873  8983  9292  9548  9716  9718  9746  9829


Nirmal 6th Prize
Rs.500/-
0047  0057  0183  0229  0391  0606  0725  0807  0823  1005  1068  1183  1201  1480  1694  1795  1942  2043  2045  2216  2256  2326  2448  2501  2832  2898  2900  2920  2960  3127  3137  3606  3691  3790  3898  4124  4165  4233  4838  4872  4926  5386  5390  5593  5783  5810  5845  6280  6716  6721  6880  6895  7080  7130  7371  7397  7419  7527  7765  7780  7837  7947  8151  8215  8290  8296  8343  8648  8661  8835  8863  9386  9443  9510  9670  9687  9793  9975  9989

---

---
---
---
Nirmal 7th Prize
Rs. 100/-
0000  0265  0294  0335  0404  0564  0716  0861  1121  1122  1224  1227  1272  1346  1415  1424  1494  1520  1535  1570  1587  1785  1810  2189  2248  2440  2510  2514  2572  2680  2827  2877  2945  3167  3198  3250  3284  3300  3536  3571  3727  4047  4099  4145  4227  4267  4309  4313  4377  4386  4458  4748  4765  4900  4971  5084  5175  5251  5305  5321  5445  5532  5547  5772  6105  6155  6161  6190  6211  6220  6222  6289  6309  6363  6709  6727  6755  6782  7030  7066  7152  7206  7261  7262  7275  7340  7343  7407  7426  7446  7513  7710  7777  7782  7827  7843  7869  7919  7930  8016  8039  8069  8120  8261  8294  8408  8422  8593  8699  8751  8872  8913  8930  9063  9151  9184  9290  9454  9678  9759  9917  9960

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
nr-361-live-nirmal-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-29-12-2023-keralalotteryresults.in_page-0001

nr-361-live-nirmal-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-29-12-2023-keralalotteryresults.in_page-0002

nr-361-live-nirmal-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-29-12-2023-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Nirmal Lottery Results

Kerala Lottery winning number NR-361 and 29/12/2023 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 29.12.23 Nirmal NR 361 Live Today: The first prize is worth Rs 70,00,000, while the Second and Third prizes are of Rs 10 Lakhs and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Nirmal Lottery NR361 the Draw was held on 29/12/23 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2023

[ Back to Home ]