» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Thursday, January 11, 2024

12-01-2024 Nirmal NR-363 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 12 January 2024

Kerala State Lottery Result 12/01/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Nirmal NR-363 Result. Nirmal Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Nirmal Lottery Result on 12.01.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 12-01-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Nirmal NR-363 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Nirmal Lottery Result NR-363

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---

Kerala Lottery Result Today 12.01.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "NT 175777". The first Prize amount of 70 Lakhs is received from the "MALAPPURAM" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Nirmal NR 363 Kerala Lottery Result announced on 12.01.2024. The first prize is Seventy Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Friday Result is Nirmal (NR-363) 12-01-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

12-01-2024 Friday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Nirmal Lottery Result NR.363
നിർമൽ എൻ. ആർ 363
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Nirmal 1st Prize
Rs.70 Lakhs
NT 175777 (MALAPPURAM)

Agent Name: VILASINI M
Agency No.: M 4618

---
---
Nirmal Consolation Prize
Rs.8,000/- 
NN 175777
NO 175777
NP 175777
NR 175777
NS 175777
NU 175777
NV 175777
NW 175777
NX 175777
NY 175777
NZ 175777

Nirmal 2nd Prize
Rs.10 Lakhs
NO 706780 (THIRUVANANTHAPURAM)

Agent Name: H M RAFI
Agency No.: T 2062

---

---
Nirmal 3rd Prize
Rs.
1 Lakh
1) NN 469797 (KOLLAM)
2) NO 145095 (THIRUVANANTHAPURAM)
3) NP 408415 (IDUKKI)
4) NR 246891 (ALAPPUZHA)
5) NS 731493 (IDUKKI)
6) NT 107704 (NEYYATTINKARA)
7) NU 906904 (IRINJALAKUDA)
8) NV 985439 (KOLLAM)
9) NW 947487 (KANHANGAD)
10) NX 939269 (MOOVATTUPUZHA)
11) NY 247478 (ALAPPUZHA)
12) NZ 120774 (ADOOR)

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Nirmal 4th Prize
Rs.
5000/-
0684  0830  1070  2026  2246  2631  3173  5953  6689  6710  6810  7029  7651  7964  8331  8550  9004  9829

Nirmal 5th Prize
Rs.1,000/-
0034  0422  0548  0562  0629  1170  1173  1309  1643  1665  2029  2139  2200  3463  3539  3548  3867  3916  4163  4275  4565  4749  5249  5922  6300  6955  7085  7834  7972  8255  8669  8697  8878  9192  9509  9594


Nirmal 6th Prize
Rs.500/-
0036  0038  0073  0233  0288  0446  0692  0771  0835  0854  1000  1220  1342  1386  1602  1606  1772  1937  2024  2092  2158  2160  2184  2344  2428  2462  2677  2805  2918  2972  2980  3356  3669  3714  3802  3825  3895  4148  4368  4669  5017  5154  5240  5484  5820  5988  6044  6068  6149  6523  6553  6784  7027  7069  7112  7200  7310  7325  7479  7536  7584  7779  8208  8386  8698  8772  8968  8992  9098  9126  9238  9480  9490  9551  9570  9769  9772  9860  9956

---

---
---
---
Nirmal 7th Prize
Rs. 100/-
0008  0239  0241  0246  0294  0392  0607  0621  0699  0749  0787  0901  0985  0996  1011  1021  1114  1286  1347  1705  1714  2201  2216  2219  2249  2282  2320  2418  2467  2676  2703  2765  2780  2859  3077  3138  3203  3265  3420  3497  3638  3674  3675  3734  3959  3977  4065  4078  4137  4145  4211  4241  4294  4387  4404  4424  4439  4444  4453  4683  4710  4715  4790  4876  5051  5163  5167  5213  5269  5271  5337  5462  5573  5760  5802  5940  5968  5973  6082  6333  6347  6479  6537  6569  6796  6876  7081  7089  7101  7149  7164  7197  7296  7304  7338  7349  7488  7540  7594  7622  7630  7702  7716  7960  7974  7981  8026  8048  8276  8528  8628  8630  8778  8829  8934  8955  9387  9615  9740  9900  9907  9941

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
nr-363-live-nirmal-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-12-01-2024-keralalotteryresults.in_page-0001

nr-363-live-nirmal-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-12-01-2024-keralalotteryresults.in_page-0002

nr-363-live-nirmal-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-12-01-2024-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Nirmal Lottery Results

Kerala Lottery winning number NR-363 and 12/01/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 12.01.24 Nirmal NR 363 Live Today: The first prize is worth Rs 70,00,000, while the Second and Third prizes are of Rs 10 Lakhs and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Nirmal Lottery NR363 the Draw was held on 12/01/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]