» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Friday, January 12, 2024

13-01-2024 Karunya KR-636 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 13 January 2024

Kerala State Lottery Result 13/01/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Karunya KR-636 Result. Karunya Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Karunya Lottery Result on 13.01.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 13-01-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Karunya KR-636 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Karunya Lottery Result KR-636

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---

Kerala Lottery Result Today 13.01.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "KF 322071". The first Prize amount of 80 Lakhs is received from the "THRISSUR" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Karunya KR 636 Kerala Lottery Result announced on 13.01.2024. The first prize is Eighty Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Saturday Result is Karunya (KR-636) 13-01-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

13-01-2024 Saturday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Karunya Lottery Result KR.636
കാരുണ്യ കെ.ആർ  636
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Karunya 1st Prize
Rs.
80 Lakhs
KF 322071 (GURUVAYOOR)
Agent Name: SOMASUNDARAM K T
Agency No.: R 6925

---
---
Karunya Consolation Prize
Rs.8,000/- 
KA 322071
KB 322071
KC 322071
KD 322071
KE 322071
KG 322071
KH 322071
KJ 322071
KK 322071
KL 322071
KM 322071

Karunya 2nd Prize
Rs.
5 Lakhs
KA 672117 (WAYANADU)
Agent Name: NISHAD C M
Agency No.: W 427

---

---
Karunya 3rd Prize
Rs.
1 Lakh
1) KA 192020 (KANNUR)
2) KB 189237 (ERNAKULAM)
3) KC 241637 (THRISSUR)
4) KD 281908 (KARUNAGAPALLY)
5) KE 421770 (KOTTAYAM)
6) KF 868411 (PATTAMBI)
7) KG 265558 (KOLLAM)
8) KH 161047 (THRISSUR)
9) KJ 986935 (KOLLAM)
10) KK 870401 (KASARAGOD)
11) KL 929631 (CHERTHALA)
12) KM 332056 (KASARAGOD)

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Karunya 4th Prize
Rs.5,000/-
0383  0590  1565  2501  3982  4029  4410  5388  5789  5854  6308  6452  7291  7502  7992  7998  8205  8496


Karunya 5th Prize
Rs.2,000/-
0044  1797  2438  2556  4384  6756  6945  8021  8501  9146


Karunya 6th Prize
Rs.1000/-
1221  1756  2099  2770  2771  3412  3580  5724  6049  6317  6561  6596  7666  9723

---

---
Karunya 7th Prize
Rs. 500/-
0123  0129  0288  0369  0484  0699  0882  1000  1060  1162  1218  1287  1345  1441  1442  1767  1844  1863  1929  1930  2418  2536  2550  2615  2691  2745  2861  2878  3035  3421  3460  3956  4057  4059  4094  4333  4605  4694  5147  5207  5250  5317  5407  5512  5600  6093  6228  6387  6499  6516  6534  6610  6816  6824  6952  7046  7048  7092  7147  7235  7435  7795  8228  8343  8445  8534  8637  8723  8770  8808  8969  8987  9093  9524  9626  9686  9766  9780  9916  9951

---

---
Karunya 8th Prize
Rs. 100/-
0035  0102  0139  0376  0388  0504  0533  0562  0581  0584  0595  0650  0805  0813  0840  0857  0886  0972  0983  1002  1130  1354  1360  1505  1529  1545  1627  1949  2061  2153  2156  2230  2385  2465  2559  2698  2729  2756  2970  2973  2978  2991  3028  3104  3131  3147  3275  3436  3555  3696  3735  3816  3833  3895  3970  3993  4253  4390  4563  4769  4886  4899  5134  5177  5202  5245  5431  5511  5622  5722  5750  5761  5764  5791  5823  5926  5995  6048  6250  6318  6446  6521  6633  6850  6906  6961  7153  7270  7298  7384  7547  7725  7747  7759  7841  7845  7994  8012  8033  8061  8090  8128  8199  8339  8464  8469  8498  8552  8712  8735  8740  8768  8921  8974  9029  9164  9274  9322  9427  9510  9674  9693  9708  9810

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
kr-636-live-karunya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-13-01-2024-keralalotteryresults.in_page-0001

kr-636-live-karunya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-13-01-2024-keralalotteryresults.in_page-0002

kr-636-live-karunya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-13-01-2024-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Karunya Lottery Results

Kerala Lottery winning number KR-636 and 13/01/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 13.01.24 Karunya KR 636 Live Today: The first prize is worth Rs 80 Lakhs, while the second and third prizes are of Rs.5 Lakhs and Rs.1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Karunya Lottery KR636 the Draw was held on 13/01/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]