» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Saturday, January 13, 2024

14-01-2024 Akshaya AK-634 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 14 January 2024

Kerala State Lottery Result 14/01/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Akshaya AK-634 Result. Akshaya Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Akshaya Lottery Result on 14.01.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 14-01-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Akshaya AK-634 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Akshaya Lottery Result AK-634

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---

Kerala Lottery Result Today 14.01.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "AZ 668146". The first Prize amount of 70 Lakhs is received from the "THRISSUR" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Akshaya AK 634 Kerala Lottery Result announced on 14.01.2024. The first prize is 70 Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Sunday Result is Akshaya (AK-634) 14-01-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

14-01-2024 Sunday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Akshaya Lottery Result AK.634
അക്ഷയ എ.കെ 634
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Akshaya 1st Prize
Rs.70,00,000/-
AZ 668146 (IRINJALAKKUDA)

Agent Name: SUNIL P V
Agency No.: R 8530

---
---
Akshaya Consolation Prize
Rs.8,000/- 
AN 668146
AO 668146
AP 668146
AR 668146
AS 668146
AT 668146
AU 668146
AV 668146
AW 668146
AX 668146
AY 668146

Akshaya 2nd Prize
Rs.5,00,000/-
AN 763270 (KARUNAGAPPALLI)

Agent Name: HAZEENA
Agency No.: Q 7245

---

---
Akshaya 3rd Prize
Rs.100,000/- 
1) AN 425000 (PALAKKAD)
2) AO 409872 (THIRUVANANTHAPURAM)
3) AP 870329 (PUNALUR)
4) AR 465006 (THRISSUR)
5) AS 435496 (KOZHIKKODE)
6) AT 339783 (THRISSUR)
7) AU 904154 (KANHANGAD)
8) AV 899459 (THIRUR)
9) AW 941099 (GURUVAYOOR)
10) AX 748561 (MOOVATTUPUZHA)
11) AY 858884 (ATTINGAL)
12) AZ 827560 (KOLLAM)
---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Akshaya 4th Prize
Rs.5,000/-
0001  1587  1596  2250  2396  2407  3599  4255  5256  5385  7240  7631  7777  7878  8051  8495  8971  9601


Akshaya 5th Prize
Rs.2,000/-
0894  3564  4425  5312  5519  6927  6991


Akshaya 6th Prize
Rs.1,000/-
0126  0866  0974  1322  1758  2581  3151  3473  3665  3860  4232  4324  4478  4946  5906  6019  6172  6518  6537  6607  7056  7852  8331  9658  9797  9973

---

---
Akshaya 7th Prize
Rs. 500/-
0108  0335  0350  0568  0799  0806  0874  1004  1021  1311  1385  1437  1529  1550  1640  1654  1783  2054  2106  2272  2349  2381  2400  2408  2445  2641  2773  2805  2808  2852  2894  3124  3319  3337  3506  4045  4150  4399  4667  4701  4709  4787  4802  5279  5636  5781  5866  5909  5926  6113  6122  6235  6699  6791  6870  6981  7015  7096  7137  7245  7367  7419  7738  7863  8075  8205  8631  8941  9008  9144  9157  9557

---

---
Akshaya 8th Prize
Rs. 100/-
0024  0296  0393  0501  0629  0703  0826  0840  0872  0899  0940  0965  1112  1138  1176  1403  1443  1570  1951  1956  1989  2131  2417  2529  2657  2729  2745  2751  2754  2761  2863  2880  2989  3071  3163  3197  3220  3225  3424  3656  3720  3819  3843  3891  3914  4119  4168  4213  4230  4304  4366  4486  4492  4531  4606  4716  4842  4928  5116  5143  5336  5656  6090  6109  6133  6180  6234  6462  6590  6661  6691  6710  6959  6963  7011  7043  7094  7095  7177  7350  7424  7429  7493  7602  7689  7694  7739  7831  7862  7879  7904  8040  8071  8191  8215  8263  8279  8334  8386  8418  8482  8487  8527  8582  8662  8826  8882  8980  9059  9125  9205  9252  9279  9342  9377  9528  9529  9542  9678  9766  9832  9900  9998

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
ak-634-live-akshaya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-14-01-2024-keralalotteryresults.in_page-0001

ak-634-live-akshaya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-14-01-2024-keralalotteryresults.in_page-0002

ak-634-live-akshaya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-14-01-2024-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Akshaya Lottery Results

Kerala Lottery winning number AK-634 and 14/01/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 14.01.24 Akshaya AK 634 Live Today: The first prize is worth Rs 70 Lakhs, while the second and third prizes are of Rs 5 Lakhs and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Akshaya Lottery AK634 the Draw was held on 14/01/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]