» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Sunday, January 14, 2024

15-01-2024 Win-Win W-752 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 15 January 2024

Kerala State Lottery Result 15/01/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Win Win W-752 Result. Win Win Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Win Win Lottery Result on 15.01.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 15-01-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Win Win W-752 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Win Win Lottery Result W-752

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---
---

Kerala Lottery Result Today 15.01.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "WB 386468". The first Prize amount of 75 Lakhs is received from the "THRISSUR" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Win Win W 752 Kerala Lottery Result announced on 15.01.2024. The first prize is Seventy Five Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Tuesday Result is Win Win (W-752) 15-01-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

15-01-2024 Monday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Win Win Lottery Result W.752
വിൻ വിൻ ഡബ്ല്യൂ  752
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Win Win 1st Prize
Rs.75,00,000/-
WB 386468 (THRISSUR)

Agent Name: JOY S J
Agency No.: R 6315

---
---
Win Win Consolation Prize
Rs.8,000/- 
WA 386468
WC 386468
WD 386468
WE 386468
WF 386468
WG 386468
WH 386468
WJ 386468
WK 386468
WL 386468
WM 386468

Win Win 2nd Prize
Rs.5 Lakhs
WA 958224 (KOTTAYAM)
Agent Name: K RAMAKRISHNAN
Agency No.: K 4917

---

---
Win Win 3rd Prize
Rs.1 Lakh 
1) WA 495851 (KAYAMKULAM)
2) WB 260273 (ERNAKULAM)
3) WC 230873 (WAYANADU)
4) WD 516917 (NEYYATTINKARA)
5) WE 729685 (CHITTUR)
6) WF 398435 (KOZHIKKODE)
7) WG 279449 (IRINJALAKUDA)
8) WH 722894 (VAIKKOM)
9) WJ 494460 (ADIMALY)
10) WK 302539 (KARUNAGAPALLY)
11) WL 962752 (KATTAPPANA)
12) WM 200020 (KOTTAYAM)
---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Win Win 4th Prize
Rs.5,000/-
0175  0508  1589  1718  3451  3958  4540  4726  4744  4971  5715  6102  6641  7207  7560  7764  9772  9783


Win Win 5th Prize
Rs.2,000/-
0161  2014  2882  4314  4524  4987  7365  7769  7956  9564


Win Win 6th Prize
Rs.1,000/-
0145  0238  0653  1081  1103  1144  4204  4720  5868  6809  6908  6934  7964  8377

---

---
Win Win 7th Prize
Rs.500/-
0000  0155  0400  0489  0590  0965  1053  1221  1544  1894  1974  1993  2059  2096  2103  2371  2613  2653  2698  2818  2845  2981  3294  3325  3446  3592  3598  3600  3627  3878  3891  3942  3963  4019  4111  4271  4281  4398  4423  4567  4621  4665  4846  5029  5074  5260  5332  5359  5395  5436  5762  5781  6246  6265  6329  6337  6414  6459  6574  6858  6918  6964  6975  7213  7231  7236  7792  7963  7970  8090  8382  8408  8460  8562  8840  9036  9118  9739  9771  9790  9858  9926

---

---
Win Win 8th Prize
Rs.100/-
0104  0542  0721  0767  0818  0827  0829  0864  0878  0879  0979  0997  1096  1213  1286  1429  1548  1552  1649  1722  1769  1770  1781  1955  2043  2071  2073  2102  2170  2192  2235  2330  2368  2394  2403  2445  2607  2625  2717  2759  2839  2847  3072  3113  3126  3154  3194  3226  3261  3422  3458  3510  3653  3757  3858  3979  4049  4119  4156  4190  4195  4322  4376  4667  4795  4828  5097  5195  5255  5386  5420  5435  5574  5666  5825  5871  5905  5961  5993  6022  6125  6361  6372  6735  6782  6836  6839  6847  6851  6861  7017  7035  7161  7477  7505  7593  7628  7732  7751  7933  7979  8121  8418  8452  8486  8496  8590  8628  8674  8697  8713  8751  8774  8793  8798  8813  9004  9047  9150  9325  9436  9517  9542  9576  9653  9675
______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
w-752-live-win-win-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-15-01-2024-keralalotteryresults.in_page-0001

w-752-live-win-win-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-15-01-2024-keralalotteryresults.in_page-0002

w-752-live-win-win-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-15-01-2024-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Win Win Lottery Results

Kerala Lottery winning number W-752 and 15/01/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 15.01.24 Win Win W 752 Live Today: The first prize is worth Rs 75 Lakhs, while the second and third prizes are of Rs 5 Lakhs and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Win Win Lottery W752 the Draw was held on 15/01/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]