» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Monday, January 15, 2024

16-01-2024 Sthree Sakthi SS-398 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 16 January 2024

Kerala State Lottery Result 16/01/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Sthree Sakthi SS-398 Result. Sthree Sakthi Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Sthree Sakthi Lottery Result on 16.01.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 16-01-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Sthree Sakthi SS-398 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Sthree Sakthi Lottery Result SS-398

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---

Kerala Lottery Result Today 16.01.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "SN 857442". The first Prize amount of 75 Lakhs is received from the "THIRUVANANTHAPURAM" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Sthree Sakthi SS 398 Kerala Lottery Result announced on 16.01.2024. The first prize is 75 Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Tuesday Result is Sthree Sakthi (SS-398) 16-01-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

16-01-2024 Tuesday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Sthree Sakthi Lottery Result SS.398
സ്ത്രീ ശക്തി എസ്. എസ് 398
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Sthree Sakthi 1st Prize
Rs.75,00,000/-
SN 857442 (GURUVAYOOR)

Agent Name: ANANTHAN C M
Agency No: R 6948

---
---
Sthree Sakthi Consolation Prize
Rs.8,000/- 
SO 857442
SP 857442
SR 857442
SS 857442
ST 857442
SU 857442
SV 857442
SW 857442
SX 857442
SY 857442
SZ 857442

Sthree Sakthi 2nd Prize
Rs.10,00,000/-
SY 920884 (NEYYATTINKARA)

Agent Name: DIPIN V S
Agency No: T 8846

---

---
Sthree Sakthi 3rd Prize
Rs.5,000/-
0256  1452  1493  1730  2113  2311  2477  3663  3737  5095  6273  6420  7106  8412  8800  9116  9564  9705

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Sthree Sakthi 4th Prize
Rs.2,000/-
0151  1372  1854  2229  2637  3885  4269  6386  7252  9943


Sthree Sakthi 5th Prize
Rs.1,000/-
0094  0351  0506  0615  0947  1541  2314  2729  2966  3762  3825  3952  4869  5254  5521  6395  6823  8441  9499  9816


Sthree Sakthi 6th Prize
Rs.500/-
0789  0806  0990  1170  1343  1415  1470  1668  1935  2344  2574  2753  2758  2914  2979  3132  3545  3603  3637  3911  4043  4103  4173  4634  5221  5301  5385  5483  5486  5633  5742  5753  6155  6571  7112  7306  7375  7725  7798  8569  8581  8609  8685  9043  9119  9143  9510  9531  9586  9594  9825  9869

---

---
Sthree Sakthi 7th Prize
Rs. 200/-
0114  0127  0499  0691  0944  1089  1141  1257  1306  1410  1459  1551  1692  1720  1817  1885  1990  2089  2266  2591  3241  3449  3951  4681  4858  5195  5367  5438  5553  5652  5764  6430  6798  6905  8062  8420  8670  8777  8907  8939  9035  9070  9283  9381  9870

---

---
Sthree Sakthi 8th Prize
Rs. 100/-
0071  0172  0292  0370  0474  0475  0495  0813  0887  0904  0963  1033  1075  1096  1194  1228  1391  1393  1471  1536  1559  1710  1755  1913  1916  1972  2043  2101  2147  2178  2221  2226  2275  2330  2351  2381  2400  2454  2491  2541  2700  2781  2832  2899  2939  3038  3043  3113  3221  3338  3731  3836  3845  3868  3906  3971  4110  4118  4135  4223  4252  4273  4376  4386  4436  4492  4499  4696  4800  4830  4877  4942  5009  5065  5190  5213  5400  5428  5736  5846  5985  6028  6164  6185  6257  6320  6327  6367  6457  6610  6645  6950  6982  7064  7127  7178  7276  7289  7458  7497  7513  7519  7538  7584  7621  7895  8021  8258  8315  8336  8432  8448  8591  8703  8752  8854  8945  9052  9125  9150  9161  9570  9652  9923  9947  9958

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
ss-398-live-sthree-sakthi-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-16-01-2024-keralalotteryresults.in_page-0001

ss-398-live-sthree-sakthi-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-16-01-2024-keralalotteryresults.in_page-0002

ss-398-live-sthree-sakthi-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-16-01-2024-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Sthree Sakthi Lottery Results

Kerala Lottery winning number SS-398 and 16/01/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 16.01.24 Sthree Sakthi SS 398 Live Today: The first prize is worth Rs 75 Lakhs, while the second and third prizes are of Rs 10 Lakhs and Rs.5000 respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Sthree Sakthi Lottery SS398 the Draw was held on 16/01/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]