» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Thursday, January 18, 2024

19-01-2024 Nirmal NR-364 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 19 January 2024

Kerala State Lottery Result 19/01/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Nirmal NR-364 Result. Nirmal Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Nirmal Lottery Result on 19.01.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 19-01-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Nirmal NR-364 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Nirmal Lottery Result NR-364

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---

Kerala Lottery Result Today 19.01.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "NA 402226". The first Prize amount of 70 Lakhs is received from the "THIRUVANANTHAPURAM" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Nirmal NR 364 Kerala Lottery Result announced on 19.01.2024. The first prize is Seventy Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Friday Result is Nirmal (NR-364) 19-01-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

19-01-2024 Friday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Nirmal Lottery Result NR.364
നിർമൽ എൻ. ആർ 364
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Nirmal 1st Prize
Rs.70 Lakhs
NA 402226 (THIRUVANANTHAPURAM)

Agent Name: SAJID M
Agency No.: T 3723

---
---
Nirmal Consolation Prize
Rs.8,000/- 
NB 402226
NC 402226
ND 402226
NE 402226
NF 402226
NG 402226
NH 402226
NJ 402226
NK 402226
NL 402226
NM 402226

Nirmal 2nd Prize
Rs.10 Lakhs
ND 196500 (KOLLAM)

Agent Name: HARIHARAN PILLAI S
Agency No.: Q 5376

---

---
Nirmal 3rd Prize
Rs.
1 Lakh
1) NA 426085 (WAYANADU)
2) NB 556857 (PATTAMBI)
3) NC 589417 (ERNAKULAM)
4) ND 139941 (PALAKKAD)
5) NE 345572 (PALAKKAD)
6) NF 940211 (KOLLAM)
7) NG 407487 (ALAPPUZHA)
8) NH 679440 (NEYYATTINKARA)
9) NJ 267705 (PATTAMBI)
10) NK 363755 (THRISSUR)
11) NL 713787 (PALAKKAD)
12) NM 984860 (KATTAPPANA)

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Nirmal 4th Prize
Rs.
5000/-
1066  2575  2669  4005  4016  4295  4557  5293  5464  5997  7032  8061  8117  8398  8682  8745  9637  9924

Nirmal 5th Prize
Rs.1,000/-
0252  0420  0734  0776  1765  2266  2450  2528  2783  2889  3135  3163  3175  3190  3489  3588  3928  4337  4387  4433  5214  5694  5708  6083  6610  7337  7591  7814  7839  7881  7969  8210  8382  9646  9667  9700


Nirmal 6th Prize
Rs.500/-
0020  0076  0079  0204  0206  0231  0447  0595  0642  0931  1207  1225  1486  1769  1858  2012  2123  2182  2374  2523  2541  2632  2638  3119  3155  3276  3313  3443  3539  3850  3920  3962  4530  4617  4624  4687  4889  4916  5099  5272  5546  5732  5889  5911  6001  6030  6031  6063  6329  6542  6554  6652  6678  6734  6953  7030  7084  7142  7331  7466  7499  7548  7561  7870  8190  8226  8477  8525  8606  8614  8624  9102  9209  9241  9300  9303  9430  9571  9696

---

---
---
---
Nirmal 7th Prize
Rs. 100/-
0048  0198  0202  0264  0585  0609  0764  0789  0860  0911  0946  1262  1321  1464  1588  1589  1664  1668  1695  1720  1822  1903  2004  2069  2210  2226  2392  2398  2497  2614  2894  2965  2987  3058  3145  3198  3221  3274  3355  3596  3606  3740  3834  3864  4045  4389  4390  4583  4790  4798  5012  5110  5129  5146  5151  5197  5459  5592  5597  5649  5696  5768  5772  5928  6002  6161  6335  6345  6372  6443  6520  6533  6655  6668  6702  6768  6937  7119  7132  7219  7247  7258  7345  7462  7623  7703  7809  7849  7878  7885  7902  7922  7931  8125  8171  8213  8305  8331  8342  8543  8612  8923  9032  9066  9170  9223  9238  9272  9314  9357  9403  9406  9420  9436  9525  9603  9615  9643  9644  9749  9985  9994

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
nr-364-live-nirmal-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-19-01-2024-keralalotteryresults.in_page-0001

nr-364-live-nirmal-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-19-01-2024-keralalotteryresults.in_page-0002

nr-364-live-nirmal-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-19-01-2024-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Nirmal Lottery Results

Kerala Lottery winning number NR-364 and 19/01/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 19.01.24 Nirmal NR 364 Live Today: The first prize is worth Rs 70,00,000, while the Second and Third prizes are of Rs 10 Lakhs and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Nirmal Lottery NR364 the Draw was held on 19/01/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]