» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Friday, January 19, 2024

20-01-2024 Karunya KR-637 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 20 January 2024

Kerala State Lottery Result 20/01/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Karunya KR-637 Result. Karunya Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Karunya Lottery Result on 20.01.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 20-01-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Karunya KR-637 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Karunya Lottery Result KR-637

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---

Kerala Lottery Result Today 20.01.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "KR 707363". The first Prize amount of 80 Lakhs is received from the "THRISSUR" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Karunya KR 637 Kerala Lottery Result announced on 20.01.2024. The first prize is Eighty Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Saturday Result is Karunya (KR-637) 20-01-2024 Weekly 0lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

20-01-2024 Saturday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Karunya Lottery Result KR.637
കാരുണ്യ കെ.ആർ  637
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Karunya 1st Prize
Rs.
80 Lakhs
KR 707363 (IRINJALAKKUDA)
Agent Name: K V DEVASSY
Agency No.: R 6037

---
---
Karunya Consolation Prize
Rs.8,000/- 
KN 707363
KO 707363
KP 707363
KS 707363
KT 707363
KU 707363
KV 707363
KW 707363
KX 707363
KY 707363
KZ 707363

Karunya 2nd Prize
Rs.
5 Lakhs
KV 133532 (IRINJALAKKUDA)
Agent Name: M O THOMAS
Agency No.: R 5388

---

---
Karunya 3rd Prize
Rs.
1 Lakh
1) KN 136631 (PATTAMBI)
2) KO 139436 (THAMARASSERY)
3) KP 150286 (KOTTAYAM)
4) KR 828647 (THRISSUR)
5) KS 977198 (PUNALUR)
6) KT 863029 (THIRUVANANTHAPURAM)
7) KU 325502 (IRINJALAKUDA)
8) KV 873828 (KARUNAGAPALLY)
9) KW 357823 (ALAPPUZHA)
10) KX 605750 (ALAPPUZHA)
11) KY 707517 (IRINJALAKUDA)
12) KZ 924776 (KOTTAYAM)

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Karunya 4th Prize
Rs.5,000/-
0408  0982  1608  2376  2419  2909  3098  3263  3283  4438  5326  5510  5745  7731  8195  8230  8575  8630


Karunya 5th Prize
Rs.2,000/-
0441  0704  2993  3917  4019  4587  6607  6831  9546  9767


Karunya 6th Prize
Rs.1000/-
0182  0492  1469  1743  2103  3267  3933  4314  5690  7093  7166  7370  8501  9058

---

---
Karunya 7th Prize
Rs. 500/-
0055  0192  0305  0675  0758  0801  1064  1117  1192  1211  1736  2110  2314  2344  2468  2898  2911  2918  3029  3134  3315  3399  3430  3554  3724  3778  4451  4506  4792  4943  5031  5219  5225  5290  5520  5525  5588  5647  5703  5846  5872  5924  6025  6030  6054  6509  6665  6753  7064  7108  7150  7184  7281  7697  7738  7796  7928  7961  8063  8072  8171  8218  8465  8487  8540  8624  8718  8739  8794  8799  8912  8924  8995  9085  9119  9183  9507  9687  9740  9808

---

---
Karunya 8th Prize
Rs. 100/-
0310  0330  0391  0577  0609  0648  0662  0927  1045  1052  1115  1542  1549  1603  1645  1831  1953  2174  2219  2226  2272  2295  2461  2666  2741  2766  3007  3018  3082  3095  3112  3135  3228  3320  3392  3520  3532  3646  3648  3749  3803  3837  4004  4183  4262  4372  4538  4596  4601  4624  4760  4810  4962  5109  5118  5154  5253  5328  5414  5445  5586  5698  5701  5714  5799  5801  5822  5900  5930  5984  5987  6071  6116  6173  6177  6238  6241  6323  6402  6528  6542  6650  6819  7201  7244  7255  7287  7391  7469  7492  7563  7708  7714  7727  7728  7734  7767  7850  7942  7949  7988  8017  8079  8135  8260  8332  8345  8429  8493  8520  8663  8706  8875  9022  9243  9319  9445  9468  9548  9632  9758  9829  9929  9938

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
kr-637-live-karunya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-20-01-2024-keralalotteryresults.in_page-0001

kr-637-live-karunya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-20-01-2024-keralalotteryresults.in_page-0002

kr-637-live-karunya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-20-01-2024-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Karunya Lottery Results

Kerala Lottery winning number KR-637 and 20/01/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 20.01.24 Karunya KR 637 Live Today: The first prize is worth Rs 80 Lakhs, while the second and third prizes are of Rs.5 Lakhs and Rs.1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Karunya Lottery KR637 the Draw was held on 20/01/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]