» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Saturday, January 20, 2024

21-01-2024 Akshaya AK-635 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 21 January 2024

Kerala State Lottery Result 21/01/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Akshaya AK-635 Result. Akshaya Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Akshaya Lottery Result on 21.01.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 21-01-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Akshaya AK-635 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Akshaya Lottery Result AK-635

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---

Kerala Lottery Result Today 21.01.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "AC 463774". The first Prize amount of 70 Lakhs is received from the "WAYANADU" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Akshaya AK 635 Kerala Lottery Result announced on 21.01.2024. The first prize is 70 Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Sunday Result is Akshaya (AK-635) 21-01-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

21-01-2024 Sunday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Akshaya Lottery Result AK.635
അക്ഷയ എ.കെ 635
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Akshaya 1st Prize
Rs.70,00,000/-
AC 463774 (WAYANADU)

Agent Name: SUNIL K
Agency No.: W 401

---
---
Akshaya Consolation Prize
Rs.8,000/- 
AA 463774
AB 463774
AD 463774
AE 463774
AF 463774
AG 463774
AH 463774
AJ 463774
AK 463774
AL 463774
AM 463774

Akshaya 2nd Prize
Rs.5,00,000/-
AB 228278 (THRISSUR)

Agent Name: K H JAMEELA
Agency No.: R 6651

---

---
Akshaya 3rd Prize
Rs.100,000/- 
1) AA 669636 (PUNALUR)
2) AB 918861 (THIRUVANANTHAPURAM)
3) AC 614958 (KOTTAYAM)
4) AD 855058 (PUNALUR)
5) AE 310882 (CHITTUR)
6) AF 190781 (KOZHIKKODE)
7) AG 608673 (PALAKKAD)
8) AH 492898 (IRINJALAKUDA)
9) AJ 620875 (THIRUVANANTHAPURAM)
10) AK 389147 (ERNAKULAM)
11) AL 258756 (THIRUVANANTHAPURAM)
12) AM 610009 (WAYANADU)
---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Akshaya 4th Prize
Rs.5,000/-
0798  1560  1681  1773  2541  2757  2906  3173  3908  4297  5867  6149  7125  7955  8288  8406  8645  9344


Akshaya 5th Prize
Rs.2,000/-
0536  2820  4032  4091  4293  5022  9623


Akshaya 6th Prize
Rs.1,000/-
0325  0522  0643  0914  1354  1704  1722  1757  2092  2391  2973  3348  3394  3901  3971  4358  5290  5541  5754  6043  6485  7164  8039  8623  8912  9113

---

---
Akshaya 7th Prize
Rs. 500/-
0022  0193  0294  0297  0513  0564  0697  0702  0708  1004  1019  1350  1359  1756  2001  2116  2464  2889  2896  2904  3042  3077  3133  3349  3551  3884  3983  3996  4589  4913  4987  5030  5041  5088  5295  5563  5572  5589  5831  5880  5998  6050  6201  6318  6360  6391  6519  6525  6826  6894  6992  7323  7690  7780  7905  7931  8011  8092  8268  8331  8549  8674  8742  8808  8963  8997  9097  9142  9214  9257  9350  9925

---

---
Akshaya 8th Prize
Rs. 100/-
0130  0146  0343  0481  0511  0652  0730  0807  0861  0998  1220  1291  1393  1451  1499  1562  1598  1628  1684  1763  1828  1921  1927  1988  2083  2227  2289  2290  2320  2494  2539  2618  2638  2646  2855  2933  2981  3019  3021  3159  3189  3335  3371  3406  3506  3575  3603  3844  3935  3954  3995  4126  4130  4311  4537  4569  4617  4628  4631  4721  4847  4864  4931  5162  5219  5246  5615  5873  5899  5945  5959  6038  6182  6209  6455  6463  6492  6575  6657  6816  6837  6915  7215  7273  7292  7332  7384  7396  7419  7429  7467  7479  7713  7718  7819  7916  7929  7935  7964  7985  7998  8047  8225  8272  8478  8657  8665  8681  8731  8833  8991  9004  9077  9162  9281  9288  9332  9464  9489  9653  9707  9738  9964

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
ak-635-live-akshaya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-21-01-2024-keralalotteryresults.in_page-0001

ak-635-live-akshaya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-21-01-2024-keralalotteryresults.in_page-0002

ak-635-live-akshaya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-21-01-2024-keralalotteryresults.in_page-0003

---

Previous Akshaya Lottery Results

Kerala Lottery winning number AK-635 and 21/01/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 21.01.24 Akshaya AK 635 Live Today: The first prize is worth Rs 70 Lakhs, while the second and third prizes are of Rs 5 Lakhs and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Akshaya Lottery AK635 the Draw was held on 21/01/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]