» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Wednesday, January 24, 2024

25-01-2024 Karunya Plus KN-506 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 25 January 2024

Kerala State Lottery Result 25/01/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Karunya Plus KN-506 Result. Karunya Plus Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Karunya Plus Lottery Result on 25.01.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 25-01-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Karunya Plus KN-506 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Karunya Plus Lottery Result KN-506

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---

Kerala Lottery Result Today 25.01.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "PL 633955". The first Prize amount of 80 Lakhs is received from the "PATHANAMTHITTA" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Karunya Plus KN 506 Kerala Lottery Result announced on 25.01.2024. The first prize is Eighty Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Thursday Result is Karunya Plus (KN-506) 25-01-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

25-01-2024 Thursday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Karunya Plus Lottery Result KN.506
കാരുണ്യ പ്ലസ് കെ. എൻ 506
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Karunya Plus 1st Prize
Rs.80 Lakhs
PL 633955 (PATHANAMTHITTA)

Agent Name: VIMAL DEV V C
Agency No.: H 3565

---
---
Karunya Plus Consolation Prize
Rs.8,000/- 
PA 633955
PB 633955
PC 633955
PD 633955
PE 633955
PF 633955
PG 633955
PH 633955
PJ 633955
PK 633955
PM 633955

Karunya Plus 2nd Prize
Rs.10,00,000/-
PK 655552 (PATTAMBI)

Agent Name: PRABHU A
Agency No.: P 6491

---

---
Karunya Plus 3rd Prize
Rs.
1 Lakh
1) PA 503048 (KOTTAYAM)
2) PB 712555 (ALAPPUZHA)
3) PC 578340 (THIRUVANANTHAPURAM)
4) PD 848812 (ERNAKULAM)
5) PE 610295 (PALAKKAD)
6) PF 684055 (ALAPPUZHA)
7) PG 108640 (VAIKKOM)
8) PH 368143 (PALAKKAD)
9) PJ 918326 (KASARAGOD)
10) PK 840778 (KANNUR)
11) PL 349147 (ADIMALY)
12) PM 798940 (KANNUR)

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Karunya Plus 4th Prize
Rs.
5000/-
0356  1600  3023  3503  3566  4584  4831  5634  5942  6303  6534  7196  7543  8397  8851  8902  9629  9833

Karunya Plus 5th Prize
Rs.1,000/-
0348  0972  1104  1122  1706  2428  2823  3151  3467  4158  4466  4900  4960  5125  5524  5567  5638  5945  6208  6378  6435  6835  6855  7023  7286  7447  7875  8243  8329  8696  8989  9065  9341  9773


Karunya Plus 6th Prize
Rs.500/-
0095  0119  0131  0141  0174  0251  0252  0266  0417  0462  0478  0527  0696  0737  0754  0969  1081  1203  1401  1555  1808  1974  2001  2478  2708  3064  3225  3238  3266  3270  3300  3375  3499  3557  3666  3809  3876  4035  4102  4338  4431  4508  4654  4671  4676  4693  4826  5545  5568  5703  5903  5941  6284  6301  6324  6934  6975  7034  7435  7608  7637  7662  7677  7737  7813  7893  8047  8119  8233  8273  8326  8392  8542  8627  8906  9034  9321  9439  9834  9957

---

---
---
---
Karunya Plus 7th Prize
Rs. 100/-
0009  0032  0099  0183  0226  0290  0312  0358  0365  0399  0575  0587  0655  0670  0882  0886  0928  0985  1016  1040  1112  1128  1157  1179  1253  1296  1433  1489  1531  1626  1675  1700  2050  2054  2078  2079  2121  2229  2315  2322  2340  2473  2490  2499  2520  2595  2601  2716  2757  2808  2829  2922  2997  3031  3281  3343  3420  3440  3474  3619  3731  3912  3979  4075  4337  4389  4818  4851  4856  4954  5206  5270  5438  5518  5548  5615  5675  5720  5972  6074  6182  6240  6403  6424  6490  6502  6531  6536  6543  6604  6685  6793  6880  7121  7127  7128  7540  7569  7585  7586  7628  7733  7762  7794  7829  7900  8022  8040  8239  8269  8383  8406  8526  8712  8834  9158  9327  9422  9423  9536  9562  9632  9647  9755  9763  9793

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
kn-506-live-karunya-plus-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-25-01-2024-keralalotteryresults.in_page-0001

kn-506-live-karunya-plus-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-25-01-2024-keralalotteryresults.in_page-0002

kn-506-live-karunya-plus-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-25-01-2024-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Karunya Plus Lottery Results

Kerala Lottery winning number KN-506 and 25/01/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 25.01.24 Karunya Plus KN 506 Live Today: The first prize is worth Rs 80,00,000, while the Second and Third prizes are of Rs 10 Lakhs and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Karunya Plus Lottery KN506 the Draw was held on 25/01/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]